Artikel nr 2 fra blad nr 1-2016
Emne: Andakt
Jeg er døren

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Hans Erik Nissen

”Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.” (Joh 10,9) 

Det er mange dører på reisen gjennom livet, men mange av disse er lukket. Noen stirrer seg så blinde på dem at de ikke makter å glede seg over alle de åpne dørene. Det er virkelig mye å glede seg over og å takke for. 

Likevel er det sant at livet på jorden er som å vandre gjennom en jammerdal. Det skyldes at den mest avgjørende døren er lukket. Det er døren til himmelen. En buddhist uttrykte det slik: ”Hvordan kan jeg leve bare en dag med glede, når jeg vet at om ti, femten eller tjue år ligger jeg i en grav blant mine forfedres graver”. 

Millioner av mennesker prøver å åpne døren til et liv, hvor man ikke kan dø. De forskjellige religioner viser hver sin vei, men alle anstrengelser er forgjeves. 

Det er bare en eneste dør som fører fram. Det er Jesus. 

Hva hjelper det å gå til ham når jeg er uren? Må jeg ikke renses først? Nei, du skal ikke renses før du kommer, men når du kommer. Gå frimodig fram til ham med all din synd! Han ber sine tjenere om å ta de skitne klærne av deg, og gi deg festdrakten. 

Han er døren. Han lukker opp, ikke når du kommer med dine gode gjerninger, men når du kommer til ham med din synd. 

Du skal ikke bare lukke opp for Jesus, du skal åpne deg for ham! Det gjør du når du lytter til alt han er for deg. 

I dag forkynnes bibelordet om at Jesus er døren for deg. Gå Jesus frimodig i møte for han har selv sagt: ”Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvil! ” (Mat 11, 28) 

Det er hvile i å vite at Jesus er døren. Når troen vender seg mot dette, blir en fylt av en vidunderlig glede. Den dagen Jesus lukket opp frelsens dør, da kom troen. Jesus var selv den frelser som lukket meg inn i troens Paradis. 

Jesus er døren til livet i troen. Det er godt å vite at han til slutt også er døren til himmelen. 

Når bare denne ene døren er åpen, har det ikke noe å si om mange andre dører er lukket. 

(Oversatt fra dansk)