Artikkeloversikt
Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Her finner du Bibelsk Tro fra nr 1-1992 til dags dato

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2024:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Skapt i Guds bilde til mann og kvinne
Dikt Trygve Bjerkrheim Pinse på jord
Andakt Hans Erik Nissen Den Hellige Ånds innsegl
Bokklipp Frits Larsen Åndens forsegling
Aktuelt emne Kjell Skartveit God pinse!
Bladklipp Reidar Eriksen Mitt lys og min frelse
Bladklipp Carl Olof Rosenius Faderfavnen åpen
Bokklipp Martin Luther Den sten som bygningsmennene forkastet
Troslivet Knut Lid Førsteplasskjærligheten – takknemlighetskjærligheten
Fra bibelhistorien Ragnar Opstad David og Goliat
Fra troens slagmark Per Bergene Holm Fremmed ild
Aktuelt emne Odd Sverre Hove Jødehatets egentlige vesen
Bokklipp Dag Risdal De onde ånders realitet og løgnprofetene
Bokklipp Hans Erik Nissen Syng om korset
Dikt/sang Tora Bjerga Søk hvile hos Jesus
Sang Hjalmar Hansen Herligste navn som er uttalt på jord
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2024:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Eivind Gjerde Jesu Kristi oppstandelse under angrep
Påske Øivind Andersen De to røverne
Påske Ukjent forfatter Å jeg lengter hjem til himlens lyse saler
Påske Gunnar Holth Et blikk er nok!
Påske Stein Solberg Striden på - og om Kristi kors
Påske Kjell Dahlene Gleden som ventet
Påske Fredrik Wisløff Via Dolorosa
Påske Olav Hermod Kydland Jesus ble såret og knust
Påske ans Erik Nissen Jesus er oppstandelsen og livet
Påske Henric Staxäng Hvordan Frelseren gleder seg over mennesket
Påskep Jon Olav Østerhus Hva sier Bibelen om aliyah?
Påske Marit Gundersen Tenk at jeg fikk full pakke!
Påske David Hedegård Heftet: "Når han kommer"
Påske Karl Marthinussen Påskehymne
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2024:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Hva fører avgudsdyrkelse til?
Sang Olav Nergård Bevar meg
Andakt Øivind Andersen Ikle dere Guds fulle rustning
Trossannhet Guttorm Raen Tilbake til skapelsens under og undring
Fra blogg Nils Dybdal-Holthe En gråtende profet
Fra troens slagmark Konrad Fjell Sanne og falske profeter
Guds ord og løfter Erik Høiby Misjonen og Jesu gjenkomst
Bokklipp Hans Erik Nissen Klageropet over Sodoma
Aktuelt emne Per Haakonsen Antisemittismen lever i beste velgående
Fra troens slagmark Kjell Skartveit Vær frimodige, gled dere
Bladklipp Odd Sverre Hove Går samlevende homofile fortapt?
Bokomtale Eivind Gjerde Den nye Sangboka
Sang Tora Bjerga Du ofte må vandre alene
Sang Elvine Heede Ånd fra himlen
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2023:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerded Kristen kultur og julehøytiden
Andakt Øivind Andersen En stor glede
Sang Olav Nergård Juleklokker
Advent Gunnar Holth Adventstoner
Guds ord og løfter Axel Lundholm Saxe Et lys for dem som sitter i mørket
Bibelforum Gunnar Nilsson En evig nåde
Bokklipp Ludvig Hope En frelser er født
I begynnelsen var Ordet Guttorm Raen I begynnelsen var Ordet
Bibelforum Kjell Dahlene Julen i påskens tegn
Guds ord og løfter Olav Hermod Kydland Gud vil oppreise en profet som Moses
Vitnesbyrd og tjeneste. Gunnar Holth Til forsamlingen i Skjæveland Misjonshus
Bokklipp Ole Hallesby Alderdommens trengsler
Bokklipp Dag Risdal Gamle brønner og gamle murer
Åndssituasjonen Kjell Skartveit Du kan ikke stille deg nøytral til Jesus Kristus
Bokklipp Hans Erik Nissen Klippen
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Det nye Jerusalem
Sang Av Trygve Bjerkrheim Brenn, du Betlehemsstjerne!
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2023:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Angrep på Bibelens lære om mennesket, ekteskapet og kjernefamilien
Sang Daniel Whittle Med Jesus eg døydde
Andakt Øivind Andersen Stå ham i mot, faste i troen
Bokklipp Hans Erik Nissen Syng om korset
Aktuelt emne Per Bergene Holm Vekkelse uten motstand
Bokklipp Carl Olof Rosenius En evig nåde
Bokklipp Guttorm Raen Lov og evangeliet i anfektelse
Fokus på Israel Jon Olav Østhus Israel 75 år
Fra troens slagmark Per Haakonsen Bønn forbys – et angrep på den kristne tro
Åndssituasjonen Kjell Skartveit Pride: Frihet eller slaveri?
Bokmelding Eivind Gjerde ”Under nådens himmellys”
Bibeltillit Flere forfattere Uttalelser om Skriften
Bokklipp Hans Erik Nissen Leve med Jesus
Bokklipp Hans Edvard Wisløff Det Gud tilgir, glemmer han også
Sang Aage Samuelsen Han lever nok ennu, den gamle av dage
Bokklipp Carl Olof Rosenius Kjenn din besøkelsestid
Sang Av Johann Ludvig C. Allendorf 1712. Peder Jacobsen Hygom 1740 Jesus, din søte forening å smaker
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2023:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde En jubilant med de største løfter
Andakt Øivind Andersen Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død
Sang Hjalmar Hansen Herligste navn som er uttalt på jord: Jesus, Jesus
Bibelforum Per Bergene-Holm Døden er oppslukt til seier!
Bokklipp Christian Scriver Sjelens fortrolighet med Gud
Tro og tjeneste Ragnar Opstad Til fridom har Kristus frigjort oss
Bokklipp Hans Erik Nissen Trengselen – velsignelsens kongevei
Bladklipp Johannes Kleppa Det allmenne prestedømet er ikkje demokratisk
Bokklipp Carl Olof Rosenius Åndens pant
Minneord Olav Hermod Kydland Ellen Hovda til minne
Bokklipp Asbjørn Aavik Asbjørn Aavik
Info Stiftelsesstyret Om Flymisjonen
Bladklipp Kjell J. Tveter 100-årsmarkering for kampen mot kristen tro
Aktuelt emne Kjell Skartveit Når påstanden om to kjønn blir blasfemi
Sang. Sigvard Engeset Ser du deg svart og urein
Ny bok Olav Hermod Kydland ”Under nådens himmellys”
Sang Milan Bertrand Williams Inga bok er meg så kjær
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2023:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydlande Hva er religionsfrihet?
Andakt Hans Erik Nissen Den Hellige Ånd til innsegl
Sang William Abildsnes Min Frelser og Forsoner
Bibelforum Per Bergene-Holm Pinsehøytiden
Bokklipp Asbjørn Aavik Hva mener Herren med dette budskapet til oss: Bli fylt av Ånden?
Bokklipp Carl Olof Rosenius Faderfavnen åpen
Søkelys på forkynnelsen Guttorm Raen Overtalelse eller overbevisning?
Bibelforum Axel Lundholm Saxe Lignelsen om såkornet og de fire slag hjertejord
Bokklipp Carl Fredrik Wisløff Troen og kjærligheten er Åndens verk
Aktuelt emne Jan Bygstad Kvinnelige prester – hvorfor ikke?
Åndssituasjonen Kjell Skartveit Forfølgelsen kommer nærmere
Bokklipp Frank Jacobsen Kirkedrama
Andakt Kjell Dahlene Ver alltid glade
Bokklipp Øivind Andersen Om ekteskapet
Bokklipp Hans Erik Nissen Anfektelse
Bokklipp Carl Fredrik Wisløff Guds ufeilbare ord
Sang Trygve Bjerkrheim Me tenkjer på landet
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2023:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Eivind Gjerde Troskap mot Guds Ord i endetiden
Påske Hans Erik Nissen Dødsangst
Påske Torstein Lindhjem Golgata kors
Påske Gunnar Holth Frydetonen går mot tronen
Påske Carl Olof Rosenius Vår syndebærer
Påske Trygve Bjerkrheim Det er fullført
Påske Kjell Dahlene Korset – Jesu Kristi kors
Påske Carl Fr. Wisløff Stedfortreder og forsoner
Påske Olav Hermod Kydland Jesus Kristus døde til fastsatt tid for ugudelige
Påske Fredrik Wisløff Pontius Pilatus
Påske Per Bergene-Holm Døden er oppslukt til seier
Påske Ukjent forfatter Å jeg lengter hjem til himlens lyse saler
Påske Dag Rune Lid Jesus er oppstått – han lever!
Påske Hans Erik Nissen Guds sanne nåde
Påske Carl Olof Rosenius Om det hellige kors
Påske C. Skovgaard-Petersen Jesus lever!
Påske Nikolaj Frederik Severin Grundtvig Hill deg, frelser og forsoner
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2023:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Hvem elsker Jesus?
Sang Anders Hovden Di rettferd er min bunad
Andakt Hans Erik Nissen Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
Hverdagskristendom Ragnar Opstad Farer i kristenlivet
Bokklipp Adolph Saphir En uvurderlig skatt
Bibelforum Kjell Helland Følgde tomme avguder og vart sjølv tomme
Bokklipp Ole Langeland Vokt meg som din øyesten, skjul meg under dine vingers skygge
Bokklipp C.O. Rosenius Adam – Kristus
Fra troens slagmark. Jan Jensen Nei til kvinnelige prester og nei til kvinnelige predikanter
Bokklipp Olav Valen-Sendstad Samfunnet med Jesus og den benådede synder
Bokklipp Christian Scriver Korsets nytte
Bokklipp Dag Risdal Gamle brønner og gamle murer
Aktuelt emne Olav Hermod Kydland og Eivind Gjerde Hvordan bør Joh 3,16 oversettes?
Baksiden Per Nordsletten For Guds folk er hvilen tilbake
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2022:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Juleevangeliet i møte med den store sannheten og den store løgnen
Sang Jonas Dahl Velkommen
Andakt Ludvig Hope Han skal kalles den Høyestes Sønn
Trossanhet Kjell Dahlene Det skjedde i de dager...
Sang Gunnar Holth En julepreken på vers
Trossannhet Ove Eikje Derfor ble Jesus født i Betlehem
Sang Phillips Brooks Å Betlehem, du vesle by
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Julens tegn
Trosblikk Nils Dybdal-Holthe Ett mål
Bibelforum Olav Hermod Kydland Under nådens himmellys
Fra bibelhistorien Jon Olav Østhus Profeten Jona – et budskap for vår tid
Åndssituasjonen Kjell Skartveit Når grensene viskes ut blir det meste mulig
Bokklipp Gudmund Vinskei Om syndene er…
Baksiden Trygve Bjerkrheim Du kom, Herre Krist
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2022:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Ordet, sangen og bønnen
Andakt Hans Erik Nissen Krig mot de hellige
Bokklipp Ole Hallesby Den store, hvite flokk
Dikt Edin Holme På ditt kors mitt håp jeg grunner
Info Steinar Handeland Stor sorg i indisk menighet
Guds ord og løfter Per Bergene Holm Å følge etter Jesus
Bibelforum Peter Olsen Alminnelig og spesiell åpenbaring, Lov og Evangelium
Aktuelt emne Per Haakonsen Når samfunnet rakner
Bibelforum Olav Hermod Kydland Menneskets skapelse, fall og gjenopprettelse
Bokklipp Carl Olof Rosenius Syndenes forlatelse
Åndssituasjonen Kjell Skartveit Pride truer barn, kvinnen, fornuften, troen og demokratiet
Bokklipp Asbjørn Aavik De venter
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Misjonen og Jesu gjenkomst
Boklipp Frank Jacobsen Vintreet og grenene
Bokklipp Bo Harald Giertz Sannheten og løgnen
Baksiden Trygve Bjerkrheim For meg du blødde, Jesus Krist
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2022:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Demonisk bønn fra Stavanger bispestol
Andakt Hans Erik Nissen Vårt hjemland er i himmelen
Dikt Olav Nergård Bevar meg
Trossanhet Per Bergene Holm Hva er sannhet?
Trossanhetk Per Haakonsen Sann kristendom er uforenlig med denne verden
Bokklipp Adolph Saphir Utdrag fra “Det skjulte liv”
Bibelforum Einar Kristoffersen Mektig livsforvandlende møte!
Bokklipp Øivind Andersen Den hellige skal helliggjøres
Bokklipp Carl Olof Rosenius En stråle av håp
Bibelforum Peter Olsen Helvete – Guds flammende vrede
Aktuelt emne Axel Saxe Litt mer om Intelligent Design
Åndssituasjonen Kjell Skartveit Krenkelse av Koranen utløser hevn, urett mot Jesus blir tilgitt
Bokmelding Eivind Gjerde “DA GUD GREP INN”
Åndssituasjonen Olav Hermod Kydland “Forbud mot utdeling av Den Hellige Skrift”
Boklipp Ludvig Hofacker Guds forbarmelse
Bokklipp Hans Erik Nissen Den verdifulle perlen
Baksiden Tora Bjerga (f. Skår) Å, vis meg på my
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2022:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Hvem holder fast ved Guds bud og har Jesu vitnesbyrd?
Andakt Kristoffer Fjelde Pinsefestens dag
Sang Bartholomäus Ringvald O Hellig Ånd, du skatt så skjønn
Trossanhet. Nils Dybdal-Holthe Anfektelse og tvil
Fra troens slagmark Per Haakonsen Hva venter oss i tiden fremover?
Åndssituasjonen Jan Jensen Tre prester
Bladklipp Kjell Tveter Tanker i en tid som denner
Tro og tjeneste Nils Dybdal-Holthe Nåde og ansvar
Bokklipp Carl Olof Rosenius Lammet som ble slaktet er de kristnes eneste håp
Fra troens slagmark Kjell Skartveit Samtiden vil ha en annen Kristus enn den korsfestede og gjenoppståtte
Bibelforum Henric Staxäng Bibelens avsluttende samtale og innbydelse
Bladklipp Göran Holmgren Davids siste ord
Bakside Trygve Bjerkrheim Me tenkjer på landet
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2022:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Eivind Gjerde Statens nye religion – dyrkelsen av Baal og Astarte
Påske Olav Nergård Smertens lønn
Påske Carl Fr. Wisløff Håp over graven
Påske Søren Dahl Under oljetrærnes skygger
Påske Gunnar Holth Korsets sanger
Påske Ove Eikje Tornekrone og purpurkappe
Påske Per Bergene Holm Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Påske Fredrik Wisløff Kristi vanære
Påske Olav Hermod Kydland Jesus Kristus, vår Frelser og forbilde
Påske Niels Peder Madsen Hvor er lammet?
Påske Kjell Dahlene Levende med mange beviser
Påske Martin Luther Er du forberedt på å dø?
Bakside Trygve Bjerkrheim Ditt altar, Kristus, var ein kross
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2022:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Under Guds nådehimmel
Andakt Ove Eikje Åndelig søvn
Dikt Lydia Lithell Det enda som bár
Bokklipp Hans Erik Nissen Den vernende muren for Guds folk
Troslivet Asger Jensen Frykt og gudsfrykt
Bokklipp Carl Olof Rosenius Fallets dag
Bibelsk sjelesorg Lars Fossdal Mens du er på veien
Minneord Immanuel Fuglesang Mindeord om Asger Jensen
Aktuelt tema Per Bergene Holm Ekstremvær – menneskets skyld?
Fra troens slagmark Eivind Gjerde Radikal kjønnsteori i skolebøkene
Åndssituasjonen Kjell Skartveit Hvorfor kristendommen blir en trussel for det offentlige Norge
Aktuelt tema Axel Saxe Litt mer om ung jord-kreasjonisme
Bokmelding Eivind Gjerde Tåreprofeten Jeremias. av Peter Olsen
Vitnesbyrd og tjeneste Dag Rune Lid Åndsmakt – ikke bare ord
Fra troens slagmark Per Haakonsen Om fortapelsen og dansen rundt gullkalven
Bokklipp Niels Peter Madsen Grunnvollen
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Det nye Jerusalem
Baksiden Jon Berg Krossen
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2021:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Han er både Gud og mann
Andakt Hans Erik Nissen Gud utsletter dine synder
Dikt Olav Nergård Juleklokker
Fra bibelhistorien Gunnar Nilsson Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
Troslivet Ragnar Opstad Idag er det fødd dykk ein Frelsar
Trossanhet Axel Remme Jeg er kommet som et lys til verden
Bibelforum Harald Claudius Jesus kom og skal komme igjen
Bibelforum Jon Olav Østhus Engler i vår verden - hva sier Bibelen
Bokklipp Carl Olof Rosenius Frykten er dens våpen
Sang Gunnar Holth To jubilanter – to sanger
Bokmelding Olav Hermod Kydland Glimt fra Johannes åpenbaring
Bokmelding Axel Saxe Se, jeg gør alting Nytt
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2021:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Evig frelse eller evig fortapelse?
Andakt Ove Eikje Ikke gjøre, men høre!
Sang Amelia Matilda Hull Det er liv i å se på det Golgata kors
Trossannhet Per Bergene Holm Er Jesus sannheten?
Troslivet. Nils Dybdal-Holthe Livet i Gud
Bibelforum. Eivind Gjerde Bibelens lære om helliggjørelse
Bokklipp Carl Olof Rosenius Den første kjærlighet
Bokklipp Øivind Andersen Korsfestet med Jesus – til seier
Fra troens slagmark Kjell Skartveit Troen er ikke hobby, men ....
Aktuelt tema Axel Sakse.. Litt mer om teologisk evolusjon (TE)
Gus ord og løfter Lars Fossdal Guds tanker og veier
Bokklipp Hans Erik Nissen Snart kommer Jesus igjen
Portrett. Finn-Widar Knutzen En Herrens stridsmann – og Åndens kraft
Bladklipp Ruben Skov Jensen Tilfluktsbyen
Bokklipp Lars Eritsland Herrens nedrevne alter
Bokklipp Hans Erik Nissen Jesus er herskernes hersker og kongenes konge
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2021:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Å tjene Jesus Kristus i en tid som vår
Andakt Hans Erik Nissen Herren glemmer ikke sine barn
Sang Erling Tobiassen Jeg er i Herrens hender
Kristen omsorg Erik Trans Forkledning – eller kledning?
Åndssituasjonen Per Bergene Holm Moderne Ba’alsdyrkelse
Trossanhet Olav Hermod Kydland Hvetekornets lov
Bladklipp Carl Olof Rosenius Alltid den samme
Portrett Jon Olav Østhus Hans Nielsen Hauge – tanker i forbindelse med 250 års jubiléet
Fra troens slagmark Kjell Skartveit Frykten er dens våpen
Portrett Ove Sandvik Jacob Traasdahl – forkynner og åndelig lede
Aktuelt tema Axel Saxe Litt om teistisk evolusjon, Ung jord-kreasjonisme og Intelligent Design
Jesu gjenkomst Harald Valen-Sendstad Endetiden og Jesu gjenkomst
Bokklipp Martin Luther Er du forberedt på å dø?
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2021:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Hva er ”lovløshet” i Bibelen?
Andakt Øivind Andersen Guds myndigheter i samfunnet
Sang Ukjent forfatter Det gjorde Gud
Bibelforum Mikkel Vigilius Pinsen i lys av Det Gamle Testamentet
Portrett Gunnar Holth Ludvig Hope – 150 års-jubileum
Bokklipp Hans Erik Nissen Guds vei gjennom anfektelsen
Tro og tjeneste Finn Widar-Knutzen En Herrens stridsmann
Bibelsk sjelesorg Nils Dybdal-Holthe Frafall
Aktuelt emne Kjell Helland Pest
Fra troens slagmark Kjell Skartveit Uten Gud blir både ondskapen og kjærligheten et problem
Fokus på Israel Jon Olav Østhus Det jødiske påskemåltidet
Bokklipp Carl Olof Rosenius Et godt budskap
Portrett Ove Sandvik Jacob Traasdahl – forkynner og åndelig leder
Sang Mauritz Andreas Brekke Fortell ham alt
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2021:

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2021:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Guds ord og kvinnelige pastorer
Andakt Hans Erik Nissen Krig mot de hellige
Sang Guttorm Raen ”Syndre Jesus tar seg av”
Bokklipp Carl Fredrik Wisløff Guds ufeilbare ord
Bokklipp Carl Olof Rosenius Et godt budskap
Bokklipp Hans Erik Nissen Skjult med Kristus i Gud
Bokklipp Ludvig Hope Søk Herren
Aktuelt emne Per Bergene Holm Når vi blir mer redd for klimakrise
Fra troens slagmark. Øyvind Samnøy Kvifor forlet kristne Guds påbod til mann og kvinne?
Åndssituasjonen Kjell Skartveit Ødelagte barn
Fra nødsarbeidet i India. Steinar Handeland Kristen misjon
Bokmelding Eivind Gjerde ”Da Gud grep inn”
Bokklipp Carl Fredrik Wisløff Kirkefaderen Augustins lære
Fra troens slagmark Per Haakonsen Angrep på Bibelen
Bokklipp Hans Erik Nissen Surdeigens farer
Bladklipp Kjell J. Tveter Hva er tankebygningene bak organisasjonene Fri og Pridebevegelsen?
Bokklipp Martin Luther Ektestandens viktighet
Sang Trygve Bjerkrheim Hvor herlig klinger Jesu navn
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2020:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Dere er en Frelser født!
Andakt Øivind Andersen For mine øyne har sett din frelse
Fra bibelhistorien Axel Saxe Tidens fylde
Sang Phillips Brooks Å Betlehem, du vesle by
Trossannhet. Kjell Dahlene. La oss gå like til Betlehem
Sang Emmy Köhler Nå tennes tusen julelys
Trosblikk Kjell Skartveit God jul!
Sang Gunnar Holth Jeg vet min gjenløser lever
Aktuelt emne Jon Olav Østhus Feirer de jul i Israel?
Fra troens slagmark Immanuel Fuglsang Har kirkens ledere plass til Bibelens Jesus?
Bokklipp Carl Olof Rosenius Frihet fra loven
Fra troens slagmark Olav Hermod Kydland Forfølgelse av kristne
Bladklipp Guttorm Raen Bibelsynet i Bibelsk Tro
Bokklipp Olav Valen-Sendstad Bønn
Bokklipp Sven Foldøen Født av Gud
Bokklipp Niels Peder Madsen Med Jesus til Paradis!
Bokklipp Hans Erik Nissen Himmelen åpnet
Bokklipp Carl Fredrik Wisøff Både i gode og onde dager
Sang Edin Holme Vår Herre han hvilte i krybben så trang
Sang Arnold Eidsslott Svøpt i et linklede
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2020:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Bibelens tale om frafall
Andakt Hans Erik Nissen På Guds, Den allmektiges, store dag
Dikt Birgit Stenberg Saxe Ordet vekker
Bladklipp Hans Erik Nissen Forakt for Ordet
Åndssituasjonen. Per Haakonsen Kirken, Bibelen og Israel
Bokklipp Øivind Andersen Romerbrevet – et misjonsbrev
Aktuelt emne Per Bergene Holm Et ord til nye studenter
Fra bibelhistorien Kjell Helland Kongene i det delte israelsriket
Bokklipp Charles Haddon Spurgeon Hvordan C. H. Spurgeon fant Kristus
Bladklipp Øivind Benestad 7 grunner for ikke å delta i Pride-parader
Bokklipp Poul Hoffmann Demoniske belastninger eller besettelser
Bokklipp Carl Olof Rosenius Lydighet overfor øvrigheten
Bokmelding Mikkel Vigilius Bokmelding av heftet om Roy Godwin av Eivind Gjerde
Bokklipp Asbjørn Aavik Natt-toget
Bokklipp Carl Olof Rosenius Frikjøpt
Fra troens slagmark. Kjell Skartveit Når klassisk kristendom blir skyteskive
Bokklipp Jens M. Rognsvåg ”Hands up”
Bokklipp Olav Valen-Sendstad Bønn
Baksida Olav Nergård Ordet vekker
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2020:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Den Hellige Ånd og vårt ansvar
Andakt Hans Erik Nissen Kjærlighet til sannheten
Sang Carl Breien O, tenk hvor stort
Trossannhet Per Haakonsen Tid for syndserkjennelse
Bokklipp C.O.Rosenius Guds hellige lov
Bibelforum Kjell Hellamd Velsigning og forbanning
Bokklipp Hans Erik Nissen Guds myndighet
Bokklipp Erling Ruud Hvilken Kristus?
Fra troens slagmark. Kjell Skartveit Når selvinnlysende sannheter blir kriminalisert
Bibelforum Olav Hermod Kydland Om Guds engler og deres tjeneste
Bokklipp Niels Ove Vigilius Bibelen er Guds ord
Dikt Anbjørg Helland Sævareid Bibelen
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Før Jesus kommer igjen
Bladklipp Peder Mikkelsen Hvordan vi får del i den frelsende tro
Aktuelt emne Per Bergene Holm Er ikke Gud lenger allmektig?
Bokklipp Dag Risdal Frafallet i endetiden
Bokklipp Øivind Andersen Hvordan møter vi ondskapens åndehær?
Baksida Anders Hovden Forlati synd, utsletta skam
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2020:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Ulykker og katastrofer i Guds Ords lys
Andakt Hans Erik Nissen Herren er mitt skjul og mitt skjold
Sang Nils Dybdal-Holthe Eg kan ikkje anna...
Bladklipp Olav Valen-Sendstad Det er Den Hellige Ånds gjerning!
Aktuelt tema Kjell Skartveit Pinsen, viktigere enn du tror
Bokklipp C.O. Rosenius Utvalgt i Kristus
Bibelforum Kjell Dahlene Anstøtsstein eller hjørnestein?
Bokklipp Francis A. Schaeffer Tilpasning
Bladklipp Odd Sverre Hove Læreforbudet for kvinner
Bokklipp Hans Erik Nissen Når helvete forsvinner
Aktuelt emne Per Haakonsen Coronaviruset og Den norske kirke
Minneord Olav Hermod Kydland Erik Øistein Høiby til minne
Salme Johannes Johnson En dalende dag
Bokklipp Martin Luther Han leder meg til hvilens vann
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Før Jesus kommer igjen
Baksida Olav Nergård Du er troens opphavsmann
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2020:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Eivind Gjerde Det moderne Holocaust
Påske Hans Erik Nissen Det er fullbrakt
Påske Torstein Lindhjem Så mørk er ei natt
Påske Gunnar Holth Jesus, hold meg ved ditt kors
Påske Dag Rune Lid Korsets budskap
Påske Ottar Endresen Dere er dyrt kjøpt
Påske Henrik Stokkenes Tre ord på Golgata
Påske Jørgen Bernhard Påskens evangelium
Påske Fredrik Wisløff Inn i Getsemane
Påske Peder Mikkelsen Bak blodet
Påske Carl Fr. Wisløff Stedfortreder og forsoner
Påske Olav Hermod Kydland Kristus døde for oss
Påske Marius Giverholt Jusu grav og vår grav
Påske Jan Jansen Jesu oppstandelse – den tomme grav
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2020:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Guds åpenbaring
Andakt Hans Erik Nissen Lyset fra Gud
Sang Lina Sandell Så mørk er ei natt
Bokklipp Carl Olof Rosenius Kristenlivets paradoks
Bibelforum Jørgen Bernard En far og hans to sønner
Trossannhet Kjell Helland Ein ny himmel og ei ny jord
Bibelforum Odd Sverre Hove Bibelsens bud om homoseksuelle samleier
Bokklipp Toralf Gilbrant Lovløsheten
Aktuelt emne Per Bergene Holm Klimaendringer - hva gjør vi?
Aktuelt emne Jon Olav Østhus Israels flagg
CD-melding Gunnar Holth ”Jesu kjærlighet”
Bokmelding Jon Kvalbein Radikal kjønns- og samlivsrevolusjon
Fra troens slagmark?. Eivind Gjerde Roy Godwin - en svermerånd fra Wales
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2019:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Jesus Kristus gir fremtid og håp
Andakt Hans Erik Nissen Hill deg kors, mitt eneste håp!
Sang Ambrosius av Milano Folkefrelser, til oss kom
Dikt Gunnar Holth Gud vil et menneske være
Bibelforum Henric Staxäng Jesus er livets brød
Dikt. Axel Remme De fant også ham selv
Bibelforum Peter Olsen Barnet i krybben er kongenes konge og herrenes herre
Dikt Axel Remme Lyset er kommet til verden
Trossannhet Axel Remme Dette som har skjedd
Guds Ord og løfter Erik Høiby For ingenting er umulig for Gud
Bokklipp Carl Olof Rosenius Utvalgt i Kristus
Trossannhet. Olav Hermod Kydland Jesus Kristus er den samme til evig tid
Bokklipp Carl Fredrik Wisløff Bibelens budskap om Åndens gjerning
Bokklipp Ole Hallesby Den første julesang
Bokklipp Carl Fredrik Wisløff For vår skyld ble han fattig da han var rik
Bokklipp Fredrik Wisløff Følg meg!
Dikt Olav Nergård Juleklokker
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2019:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Pride-paradenes antikristelige bakteppe
Andakt Hans Erik Nissen Syndsbekjennelse
Sang Erling Tobiassen Jeg er i Herrens hender
Bokklipp. Carl Olof Rosenius Gleden i Herren
Bokklipp Av Hans Erik Nissen Hverdagsdrakt-høytidsdrakt
Bokklipp Martin Luther Han vederkveger min sjel
Bokklipp Johannes Carl Christensen Bønn
Minneord Olav Hermod Kydland Tor Landro til minne
Bokklipp Christian Schriver I paradis hos Gud
Minneord Eivind Gjerde Otto Jakobsen til minne
Fra troens slagmark Harald Valen-Sendstad Farvel til Den norske kirke
Fra troens slagmark Torstein Svela New Age- den nye tidsalder
Bokmelding Eivind Gjerde Navn av å leve
Aktuelt emne Kjell Skartveit Hva truer kvinnen
Bokklipp Hans Erik Nissen Helliggjordt ved Jesu offer
Bokklipp Francis August Schaffer Kristus er vår frelser og Herre over hele vårt liv
Bokklipp Hans Edvard Wisløff Kristus døde til fastsatt tid
Bokklipp Carl Frederik Wisløff Guds ufeilbare ord
Bokklipp Christian Scriver Fullendelsen
Sang Ronald Fangen Du sviktet aldri, Herre Krist
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2019:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Det nytter å kjempe for barnet i mors liv
Andakt Hans Erik Nissen Ta din tilflukt til Jesus!
Sang Ukjent forfatter Å jeg lengter hjem til himlens lyse saler
Trøst Axel Remme Fokus på Israel
Bokklipp Carl O. Rosenius Den nye fødsel
Bokklipp Bonar Stedfortrederen Kristus
Trosblikk Olav Hermod Kydland Englevakt!
Fra troens slagmark Per Gustafsson Hvilke mennesker tar anstøt av Jesus?
Trossannhet Kjell Skartveit Du skal ikke ha andre guder enn meg
CD-anmeldselse Gunnar Holth Melding av 2 CDer fra Fossnes
Melding av Nøkkelen NNL Melding av Nøkkelen
Bladklipp Ole Andersen Israel – viktig for kristne?
Fra troens slagmark Per Haakonsen Det nye Norge - Avkristningens konsekvenser
Bladklipp Fredrik Wisløff Trosbekjennelsens oppgave
Bokklipp Øivind Andersen Land! Hør Herrens ord!
Bokklipp Hans Erik Nissen Hedre din mor og din far!
Bokklipp H. E. Wisløff Hvordan er det på den andre siden?
Baksida Torstein Lindhjem 2019 Se der Guds Lam
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2019:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Debatten om provosert abort
Andakt Hans Erik Nissen Herren skal gi dere det dere trenger
Sang Edward Payson Hammond Herrens venner ingensinne
Bladklipp Claus L. Munk Å du forunderlige Gud
Bokklipp Carl O. Rosenius Den beste kledning
Kristen etikk. Per Bergene Holm Lær de unge om å vurdere etiske spørsmål!
Bibelforum Kjell Helland Jeremia Del 3 Sann og falsk profeti
Bokklipp Toralf Gilbrant Abort
Bibelforum Jørgen Bernard Jesu liv i bønn til sin far i himmelen
Bokmelding Steinar Handeland Kristningskongene
Bokmelding Eivind Gjerde Bok av Nissen
Info Immanuel Fuglesang Til vår danske bladmodtagere
Audnastrand Program Bibelsamling på Audnastrand: 10.-14. juli 2019
Fra troens slagmark. Per Håkonsen Det nye Norge - Avkristningens konsekvenser
Sang Johan Svensl O, herlige dag
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2019:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Eivind Gjerde Ordet om korset – under angrep
Påske Hans Erik Nissen Jesu kamp i Getsemane
Påske Edward Payson Hammond Den stunda i Getsemane
Påske Gunnar Holth Den skjønneste er han av alle
Påske Kjell Dahlene Legedom ved hans sår
Påske Per Bergene Holm Hvorfor måtte Jesus dø?
Påske Odd Eivind Stensland Han er oppstått
Påske Henric Staxäng Den oppstandnes hilsen
Påske Fredrik Wisløff Getsemanes lidelseskalk
Påske Immanuel Fuglsang Levende tro skaper sann himmellengsel
Påske Olav Hermod Kydland Jesus ble gjort til synd for alle mennesker
Påske Svein Knutsen Bruden, bortrykkelsen og bryllupet
Påske Christian Scriver En sjel med tilgitte synder
Påske Horatio Bonar Forordningene i og ved tabernaklet
Påske Olav Nergård Smertens lønn
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2019:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Guds ord og abort
Andakt Hans Erik Nissen Jesus renser fra all synd
Sang Mikael Aksnes Så mange gamle så einsleg går
Trossannhet Per Bergene Holm Gud er historiens Gud
Trossannhet Eivind Gjerde Rettferdiggjort av troen alene
Åndssituasjonen Kjell Skartveit Kampen om sannheten i 2019
Bibelforum Kjell Helland Jeremia (Del 2)
Bokklipp Horatius Bonar Vær sterk i Herren!
Fra troens slagmark Olav Bergene Holm Tidsåndens tyranni
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Ha ikke samfunn med vranglærere
Aktuelt emne Kjell-Einar Ljones For lite fokus på fosteret
Bokklipp Francis A. Schaeffer Likestillingskonsekvenser
Bokklipp C.O. Rosenius Ikke av gjerninger
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Det nye Jerusalem
Bokklipp Av H. E. Wisløff Et levende håp
Sang Trygve Bjerkheim Vi er en slekt på vandring
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2018:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Gud er Herre i både det verdslige og det åndelige regimentet
Andakt Øivind Andersen Jesus er Ordet!
Sang Gunnar Holth Et juleminne og en julesalme
Trosblikk Axel Remme ”Til dette er jeg født”
Dikt Axel Remme Frelsens glede stor og skjønn
Bokklipp Carl Frederik Wisløff Skriftordet er oppfylt
Bibelforum Ottar Endresen Gud har talt til oss ved sin Sønn
Trossanhet Erik Højby Navnet over alle navn er Jesus
Dikt Axel Remme Guds nådesong
Bibelforum Gunnar Nilsson Oss er en frelser født
Guds ord og løfter Olav Hermod Kydland Hans egne tok ikke imot han
Bokklipp Carl Oluf Rosenius Av nåde - ved tro
Fokus på Israel Jon Olav Østerhus Om Messias-troende jøder
Bokklipp Ole Hallesby Det sanne lys
Sang Karl Marthinussen Å, kunne jeg bare bli barn igjen
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2018:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Guds evige ord og forgjengelige tankebygninger
Andakt Hans Erik Nissen Jesus, vår yppersteprest
Sang Amalie Matilda Hull Det er liv i å se på det Golgata kors
Troslivet Axel Remme Hør Ham!
Bokklipp Horatius Bonar Åndelige og kjødelige våpen
Bibelforum Jørgen Bernhard Misjonsbefalingen
Nettklipp Claus L. Munk Se på Jesus!
Troslivet Per Bergene Holm Våg å stå som Daniel!
Kristen misjon Ingar Gangås ”Jesus fant meg” til Quecchua
Minneord Olav Hermod Kydland Norvald Yri til minne
Bladklipp Daniel Ingdal Overby Et frelsende møte med Jesus
Bladklipp Flere forfatttere Nashville-erklæringen
Fra troens slagmark Torstein Svela Den nye verdensreligionen
Aktuelt emne Axel Lundholm Saxe Bibelsk- og babylonsk urhistorie
Bokklipp Johan Lunde All nådens Gud
Bokklipp Lars Eritsland Herrens nedrevne alter
Bokklipp Ole Hallesby Gud skaper historie
Baksida Berit Berg Mitt hjerte skal synge
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2018:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Israels gjenopprettelse og omvendelse
Andakt Hans Erik Nissen Lovens rett og nådens rett
Sang Carl Olof Rosenius På nåden i Guds hjerte
Sang og musikk Per Bergene Holm/td> Musikk til Guds ære?
Bladklipp Hans Erik Nissen Anfektelse – sykdom eller livstegn?
Kristenliv Olav Hermod Kydland Forholdet mellom livsførsel og overbevisning
Fra troens slagmark Kjell Skartveit Når budskap om synd krenker
Bokklipp Johan Lunde Ingen fordømmelse
Bibelforum Kjell Helland Jeremia
Budene. Henric Staxäng Det sjette budet
Vitnesbyrd og tjeneste Erik Høiby Rørelse eller vekkelse
Bladklipp Stein Solberg En lutherdom uten Kristusforening!
Opprop flere forfattere Nei til bønnerop fra moskeene
Bokklipp. H.E.Wisløff. I anfektelsens stund
Bokklipp Hans Erik Nissen Guds myndighet
Baksida Magnus Brostrup Landstad Jeg løfter opp til Gud min sang
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2018:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Er religion en privatsak?
Andakt Hans Erik Nissen Gud tilgir og renser
Sang Carlotte Elliott Just som jeg er
Guds ord og løfter Ragnar Opstad Fallet og opprettinga
Bokklipp Asbjørn Aavik Og Ånden sier: Kom!
Sang Ragna Ryther Kvi skjelv kvart lauvblad i den stille natt
Kristen misjon Kjell Skartveit Gjør alle folkeslag til mine disipler
Bibelforum Per Haakonsen Det nye Jerusalem
Israel 70 år Jon Olav Østerhus/Olav Hermod Kydland Gratulasjon til Israel 70- års jubileum som egen stat
Minneord Olav Hermod Kydland Claus L. Munk til minne
Aktuelt emne Eivind Gjerde Islam: Bør islamistene fritt forkynne sitt hat i Norge?
Bokklipp Hartvig Wagner Jesus i hjertet
Bokklipp Fredrik Wisløff Mitt eget kors
Bokklipp. Dag Risdal Frafallet i endetiden
Bibelsamling - Bibelsamling på Audnastrand: 11.-15. juli 2018
Baksida Trygve Bjerkrheim Be for Norge!
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2018:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Eivind Gjerde Følgende av golgataverket
Påske Hans Erik Nissen Jesus døde for oss
Påske Gunnar Holth Påsketoner – av en himmelsanger
Påske Ottar Endresen Jesu bønn i Getsemane (Matt 26,36-45)
Påske Kjell Dahlene De korsfestet herlighetens Herre
Påske Carl Fr. Wisløff Stedfortreder og forsoner
Påske Olav Nergård Takk for din tunge soningsvei
Påske Johan Lunde Det er fullbrakt
Påske Olav Hermod Kydland Kristus led for verdens synder
Påske Gudmund Vinskei Jesus måtte dø
Påske Karl K. Riis ”Som han opsto, skal vi opstå”
Påske Ole Andersen Israel preker i påsken
Påske Eivind Gjerde Jesus Kristus - yppersteprest etter Melkisediks vis
Påske Kjell Skartveit Påske i terrorens tid
Baksida Johan Ludvig Runeberg Jesus på korset
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2018:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Det kristne ekteskapet
Andakt Hans Erik Nissen Troens mål, sjelens frelse
Sang August Zachariassen Farvel, du brede strede
Fra troens slagmark Jørgen Bernhard De falske profetene
Bokklipp Nils O. Vigilius Den kristne forkynnelse
Guds ord og løfter Ragnar Opstad Lov og evangelium
Bokklipp Hans Erik Nissen Trengsel – velsignelsens kongevei
Bokklipp Martin Luther Vi makter ikke noe mot sannheten
Bibelforum Kjell Helland Syndefallsberetninga
Fra troens slagmark Kjell Skartveit Samlivsrevolusjon, innhold og konsekvenser
Orientering Bibels Tro Vigtig meddelelse til vore danske bladabonnenter
Bibelforum Stein Solberg Mannen og kvinnen, brudemystikken og etikken
Bokklipp H.E. Wisløff Et levende håp
Aktuelt emne Per Bergene Holm Kom ut fra henne mitt folk!
Bokklipp Øivind Andersen Slipp Jesus inn i hjemmet!
Bokklipp Olav Valen-Sendstad Det å være en kristen
Baksida Olav Nergård Evangeliet og Guds hellige vilje
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2017:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Maria - Herrens tjenerinne
Andakt Olav Hermod Kydland Et lys for hedningene
Dikt Axel Remme De fant og så ham
Guds ord og løfter Axel Remme Den nære Gud
Salme Gunnar Holth En julesalme av Martin Luther
Trossannhet Claus L. Munk Alt dreier seg om Jesus
Bibelforum Kjell Dahlene Det skjedde i de dager
Dikt Axel Remme Så underlig
Fra troens slagmark Per Gustafsson Barnet som kom til fall og oppreisning
Bokklipp Tomod Vågen Verda sin Frelsar
Bokklipp H Bonar Det er Kristi godhet som frelser
Trossanhet Hans Erik Nissen Liv og overflod i Jesus
Søkelys på Israel! Per Haakonsen Israel i Bibelens lys
Baksida Karl Marthinussen Ordet ble kjød
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2017:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Reformasjonsjubileet 31. oktober 2017
Andakt Hans Erik Nissen Gud er lys
Dikt Olav Nergård Jesus oppfylte kravet
Bokklipp H.E.Wisløff De tre dører
Reformasjonsjubileet Gunnar Holth Martin Luther som salmedikter
Guds ord og løfter Ragnar Opstad Arv og testamente
Leserbrev Karl Riis Spørsmål til Bibelsk Tro
Minneordt Olav Hermod Kydland Malvin Jekteberg til minne
Bokklipp Ole Hallesby En stor skare som ingen kan telle
Fra troens slagmark Olav Bergene Holm Ensomme lam
Trosforsvar Jan Jensen Når den etablerte vitenskap ….
Bibeltillit Peter Olsen Bibelens klarhet - i en postmoderne tid
Bokklipp Martin Luther Sjelens tilstand etter dette liv
Baksida Annbjørg Helland Særvareid I Jesu Hjarterom
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2017:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Paulus andre forbønn for efeserne
Andakt Hans Erik Nissen Tilgitt!
Dikt Axel Remme Pinsebønn
Trossannhet Kjell Helland Ordet om krossen
Sang Harry Skagestad Ser du din frelser på korset?
Bibelforum Jørgen Bernhard Jesus fristes av Djevelen
Fra troens slagmark Axel Lundholm Saxe Onde ånder/demoner på ferde i Norge i dag
Trossannhet Immanuel Fuglesang Nådegave til å bedømme ånder
Reformasjonsjubileet Nils Dybdal Holthe Martin Luthers liv og arbeid
Bladklipp Johannes Kleppa Kva med Skrifta og krossen i reformasjonsjubileet?
Bibelforum Olav Hermod Kydland Guds styremåte i denne tidsalder
Bokklipp Asbjørn Aavik Til en gammel
Bokklipp Axel Remme Jeg er grepet
Bokklipp Frederik Wisløff Morgen
Dikt Olav Nergård Ved Gudsbarnets båre
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2017:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde En evig trøst og et godt håp i nåde
Andakt Hans Erik Nissen Jesus, vår konge
Sang Edvard Perronet Lov Jesu navn og herredom
Troslivet Egon Kattner Hvordan skal vi be?
Dikt Henrik O.Stokkenes Ver hos meg
Bibelforum Kjell Helland Livsens bok
Bokklipp Anders Lavik Gud er mektig
Bibelsk Sjelesorg Olav Hermod Kydland Tida er snart omme
Reformasjonsjubileet Peter Olsen Luthers tårnopplevelse
Bladklipp Stein Solberg Genius, maskulinitet, feminitet og kjønn
Bokklipp Hans Erik Nissen En uutgrunnelig strid
Fra troens slagmark Eivind Gjerde Yoga i Bibelens lys
Bokklipp C.O.Rosenius Hvordan en kristen faller fra
Baksida Lina Sandell Blott en dag
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2017:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Olav Hermod Kydland En ny og levende vei til helligdommen
Påske Hans Erik Nissen Tornekronen
Påske Amalie Matilda Hull Det er liv i å se på det Golgata kors
Påske Andreas Fibigér Ved korsets fot
Påske Per Bergene Holm YPPERSTEPRESTEN (Sak 3,1-10)
Påske Karl Marthinussen Påskesalme
Påske Kjell Dahlene Getsemane
Påske Olav Nergård Ha takk fordi du stred
Påske Egon Kattner Dødens overvinner
Påske Carl Frederik Wisløff Jesus har helliget graven
Påske Gunnar Holth Angående Golgata-sangen
Påske Jon Olav Østhus Jerusalem – 50 år siden byen ble gjenforenet
Påske Frederik Wisløff Forræderens siste farvel
Påske Ole Hallesby Jesus brøt dødsrikets porter
Påske Erik Høiby Oppstandelsens triumf
Påske Øivind Andersen På veien til Emmaus
Påske Hans Erik Nissen Det er fullbrakt!
Påske H.E. Wisløff Kristus døde til fastsatt tid
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2017:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Forferdes ikke!
Andakt Hans Erik Nissen Herrens tjener, Josef
Sang Gunnar Holth Jeg tenkte, Christian Ludwigs 1877-1930
Bokklipp Ole Hallesby Gud søker etter frukten
Trossannhet Erik Høiby Et godt rykte
Bokklipp Hans Erik Nissen Hvorfor falt noen fra Jesus?
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Guds folk på vandring
Bokklipp Adolph Saphir Ditt kristenliv og helliggjørelse
Dikt Trygve Bjerkrheim Til deg, mor
Bibelforum Peter Olsen Møte med Gud i evangeliet
Fra troens slagmark Per Haakonsen Julens tegn
CD-melding Finn-Widar Knutzen ”Jeg hviler i nåden”
Aktuelt emne Axel Lundholm Saxe Kan evolusjonslæren forenes med kristen tro?
Bladklipp Johannes Kleppa Forsamlingar og forkynning, synd og gudsbilete
Bladklipp Kjell Skartveit Kjønnsnøytrale ekteskap og troen på sannheten
Baksida Trygve Bjerkrheim Hver dag får jeg regne med Jesus
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2016:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Herrens herlighet
Andakt Hans Erik Nissen Guds velsignelse
Sang Gunnar Holth Den deiligste sang som har lydt på vår jord
Bibelforum Nils Dybdal-Holthe ”No koma Guds englar”
Dikt. Henrik O. Stokkenes Eg vil peike på han
Trossannhet Erik Høiby Navnet over alle navn er Jesus
Navnet over alle navn er Jesus Gunnar Nilsson En frelser er oss født i Betlehem
Bokklipp Hans Edvard Wisløff Gi akt på Guds under
Sang Hans Nielsen Hauge Jeg er hos Gud i nåde
Bokklipp Martin Luther Han er ikke kommet for gjess, ender eller kyr
Bokklipp Carl Fredrik Wisløff Julens tegn
Guds ord og løfter. Immanuel Fuglsang Den store glede for alt folket!
Fra troens slagmark. Olav Hermod Kydland Livets to utganger
Bladklipp Johannes Kleppa Jul i eit sekularisert samfunn
Nettklipp Kjell Skartveit Julens budskap, har det noe å si?
Bokklipp Niels Ove Vigilius Den kristne forkynnelse
Bokklipp Øivind Andersen Lignelsene åpenbarer Guds hemmeligheter...
Baksida Torstein Lindhjem Soloppgang fra det høye
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2016:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Mitt vitnesbyrd
Andakt Hans Erik Nissen I Faderens favn
Sang Trygve Bjerkrheim Men det var en som seiret!
Bokklipp Horatius Bonar Intet mer trenger å blive gjort
Guds ord og løfter Jørgen Bernhard Liv af døde (Ezek 37)
Bibelforum Erik Høiby Lys og salt i verden (Mat 5,13-16
Bokklipp Hans Erik Nissen Hvem spør efter min sjel?
Fra troens slagmark Guttorm Raen Moderne saddukeisme
Trossannhet Olav Hermod Kydland Alt skal oppfylles (Luk 18,31-43)
Kristen misjon Tamiru Mashu Et glimt fra arbeidet i Sør-Etiopia
Bibelforum Øyvind Samnøy Til mann og kvinne skapte han dei
Nettklipp Kjell Skartveit Når politikk blir religion
Bladklipp Odd Sverre Hove Læretukt mot et liturgivedtak
Bokklipp Martyn Lloyd-Jones Læren
Bokklipp Gudmund Vinskei Hemmelig synd
Bokklipp Carl Frederik Wisløff Guds sanne profeter og de falske profeter
Baksida Trygve Bjerkrheim Himmelkallet
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2016:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland De vantros sinn er forblindet
Andakt Hans Erik Nissen I brennpunktet av Guds kjærlighet
Sang Gunnar Holth Kjente sanger og ukjente vers av Mathias Orheim
Sang Per Gustafsson Adventssalme
Bladklipp Carl Fredrik Wisløff Hvor er Jesu Kristi kirke i alt dette?
Intervju Ove Eikje Kjøpte seilbåt – drev bort fra Gud
Troslivet Olav Hermod Kydland Vær ikke redd! (Åp 1,9-18)
Bladklipp Stein Solberg Bruden og Brudgommen – har vi samme Kristus...?
Bokklipp Horatius Bonar Gud er fornøyd med Kristi offer
Bokklipp Martin Luther Hva vil det si å tro på Kristus?
Bladklipp Osvald J. Smith Endetidens tegn
Fra kirkehistorien Eivind Gjerde Kristendommens historie i Spania
Kristen misjon Olav Hermod Kydland Støtte til evangeliseringsarbeid i Sør-Etiopia
Baksida Herliga morgon
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2016:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Straffer eller dømmer Gud her i tida?
Andakt Hans Erik Nissen Herre, oppklar våre øyne!
Bokklipp Ludvig Hope Den gamle og den nye natur
Sang Hans Adolph Brorson Den store, hvite flokk å se
Minneord Mogens Holst Nissen Minnetale
Bokklipp Hans Erik Nissen Vær rede!
Bibelforum Asbjørn Hunnes Løyndommen om Kristus og kyrkjelyden
Liv og tjeneste Göran Holmgren Hjertets teologi
Bokklipp Carl Olof Rosenius Den store hemmelighet åpenbart
Minneord Olav Hermod Kydland Hans Erik Nissen til minne
Bladklipp Guttorm Raen Hva har Gud imot, i norsk kristendom?
Kommentar Olav Hermod Kydland Skal sann bibelsk kristendom utraderes?
Trossannhet Erik Høiby Hva med meg på dommens dag?
Bladklipp Johannes Kleppa Guds vilje er god for samfunnet og alle menneske
Dikt Olav Nergård Når jeg ber
Sang Gunvor Grødem Ein fristad
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2016:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Olav Hermod Kydland Apostelen Peters fall og Judas Iskariots frafall
Påske Hans Erik Nissen Forsoningen forbinder himmel og jord
Påske Gunnar Holth Sangen om korset
Påske Carl Axel Skovgaard-Petersen Å holde påske med Jesus
Påske Dag Rune Lid For at vi skulle ha fred!
Påske Fredrik Wisløff Getsemanes seier
Påske Jan Endre Aasmundtveit ”Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte”
Påske Søren Dahl Under oljetrærnes skygger
Påske Peter Olsen Forsonet med Gud
Påske Trygve Bjerkrheim - Men det var en som seiret!
Påske Gunnar Nilsson Påskedagen (Luk 24,1-12)
Påske Olav Valen-Sendstad Når frykten for døden kommer over oss...
Påske Karl Marthinussen Foran korset
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2016:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Jesus Kristus kommer snart igjen
Andakt Hans Erik Nissen Jeg er døren
Sang Jacob Paulli Lær meg å kjenne dine veier
Bibelforum Henric Staxäng ”Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler”
Bokklipp Ludvig Hope Gud styrer og rår
Fra troens slagmark Per Haakonsen Avkristningen - tanker ved et årsskifte
Bokklipp Øivind Andersen Lydighet mot Guds ord
Nettklipp Claus L. Munk TVs nedbrytende innflytelse
Kommentar Olav Hermod Kydland Forførelse – en aktuell fare for alle kristne
Bokklipp Carl Axel Skovgaard-Petersen Gud gir de enslige hus (Salme 68,7)
Bladklipp Kjell Skartveit Hvorfor konservative kristne blir skyteskive
Bibelforum Peter Olsen Klassisk og nyliberal teologi
Bokklipp Hans Edward Wisløff Be for oss!
Bladklipp Johannes Kleppa Nytt år - tida som del av Guds skaparordning
Bokklipp Øivind Andersen Slipp Jesus inn i hjemmet!
Baksida Olav Nergård Evangeliet og Guds hellige vilje
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2015:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Jesus kom for å gjøre Guds vilje
Andakt Hans Erik Nissen Hjørnesteinen
Sang Gunnar Holth Rom for Jesus, ærens konge!
Bibelforum Kjell Dahlene Hvor er denne jødenes konge?
Bokklipp Ludvig Hope Han skal kalles den Høyestes Sønn
Fra bibelhistorien Axel Remme Den åndelige søvn
Dikt Axel Remme Julekvelds-kvad
Bokklipp Øivind Andersen Jesus, livets kilde
Trosblikk Eivind Ydstebø Gleden som ventet ham
Skjæveland Misjonshus Olav Hermod Kydland Bautasteinen har kommet på plass
Bladklipp Jan Bygstad Skriftene vitner om Jesus
Bladklipp Johannes Kleppa Kyrkjemedlemskap og forkynning
Minneord Olav Hermod Kydland Sigmund Voll til minne
Vår jødiske arv Jon Olav Østhus Noen jødiske elementer i ”juletekstene”
Guds ord og løfter Egon Kattner En forkynnelse som fører til frelse
Baksida Gunvor Grødem Englesongen
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2015:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Vår nye religion
Andakt Hans Erik Nissen Bevar lyset i deg!
Sang Jacob Paulli La huset bli bygget på Ordets klippegrunn!
Bibelforum Claus L.Munk Gudsfrykt
Bokklipp Ludvig Hope Rop til Herren i din nød!
Fra troens slagmark Dag Rune Lid Den åndelige søvn
Bokklipp Øivind Andersen Guds fulle rustning
Bladklipp Jørgen Christensen Synge med hjertet
Kommentar Olav Hermod Kydland ”Åpen folkekirke”
Kommentar Olav Hermod Kydland ”Levende folkekirke”
Bokmelding Kjell Dahlene Bibeltroskap
Bladklipp Johannes Kleppa Kjønnsidentitet – lovgjeving og einsretting
Nettklipp Claus L.Munk Liv andre steder i universet?
Aktuelt emne Per Bergene Holm Er den kalvinske læren om utvelgelsen bibelsk?
Baksida Anne Kirstine Haahr Pladsbyttet
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2015:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Herrens velsignelse
Andakt Hans Erik Nissen Jesus utslettet skyldbrevet
Guds ord og løfter Egon Kattner Den evige herlighet
Dikt Olav Nergård Jeg går i dødens daler
Bokklipp Øivind Andersen Hjemme hos Herren
Fra kirkehistorien Jan Endre Aasmundtveit Hans Adolph Brorsons omvendelse
Dikt Astrid Eilertsen Det livgivende Ord
Bibelforum Olav Hermod Kydland Rikdommens farer
Bokklipp Ludvig Hope Kampen mot åndsmakter
Bladklipp Kari Brennsæter Mor hvor er du? Eva hvor er du?
Kristen misjon Olav Hermod Kydland Distribusjon av bibler på telugu språket
Bokmelding Gunnar Holth “Frafall – en aktuell trussel for oss alle”
Fra troens slagmark Stein Solberg Kristendom og mindfulness – har vi noe felles?
Bokklipp Hans Edvard Wisløff Ubesvarte bønner
Bibeltillit Flere forfattere Om Skriften
Minneord Olav Hermod Kydland Til minne om Reidar Eriksen
Baksida Torstein Lindhjem Jeg har en høyde å springe til
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2015:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Hvordan leve som en kristen i en nyhedensk tid?
Andakt Hans Erik Nissen Nåden i Jesus Kristus
Dikt Olav Nergård Ha takk fordi du stred
Jesu gjenkomst Gunnar Nilsson La ikke hjertet tynges av timelige bekymringer
Trosblikk Axel Remme Krevende erkjennelse
Bladklipp Göran Holmgren Salomo og mer enn Salomo
Bokklipp Ludvig Hope Guds folk og den religiøse verden
Fra troens slagmark Odd Eivind Stensland ”Lad alle dine Veje sigte mod Målet”
Bladklipp Johannes Kleppa Tenestedeling – frigjering eller avgrensing
Bibelforum Olav Hermod Kydland Hva sier Guds ord om misunnelse?
Bladklipp Ragnar Andersen Ord om en sorg
Bladklipp Dikt av Arne Garborg – og en dansk prests svar Tvilende tanker
Bladklipp Hans Edvard Wisløff Tre typer mennesker
Sang Thor T. Frette Å elska vår Jesus
Baksida A. C. Petersen Å, jeg lengter hjem
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2015:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Olav Hermod Kydland Jesus Kristus, vår yppersteprest
Påske Hans Erik Nissen Jesus er oppstandelsen og livet!
Påske Gunnar Holth Ja, jeg tror på korsets gåte
Påske Kjell Dahlene Getsemane
Påske Nils Dybdal Holthe Med gullbokstaver
Påske Fredrik Wisløff Smertenes mann
Påske Axel Saxe Jesus – både vår frelser og vårt forbilde
Påske Ludvig Hope Jesus er oppstanden!
Påske Göran Holmgren Steinen, Seierherren og Solen
Påske Guttorm Raen Hvordan mennesker verdsetter Gud
Påske Per Bergene Holm Seier gjennom lidelse
Baksida Karl Marthinussen Påskehymne
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2015:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Guds faste grunnvoll står
Andakt Hans Erik Nissen Kraften i Lammets blod
Sang Ukjent forfatter Det gryr mot dag
Bokklipp Sven Foldøen Født av Gud
Bokklipp Hans Erik Nissen Min kristendom eller min Kristus
Bladklipp Arne Helge Teigen Den reformatoriske gjenoppdagelse
Bibelforum Olav Hermod Kydland Tenk på din skaper i din ungdomsdager!
Søkelys på arbeidsmåter. Eivind Stensland Underholdning eller kristen oppbyggelse
Bokklipp Mia Hallesby Feltropet
Nettklipp Ragnar Andersen Når naturen kommer i ulage
Aktuelt emne. Olav Hermod Kydland Kirkevalget i september 2015
Bokklipp Øivind Andersen Hvordan møter vi ondskapens åndehær?
Søkelys på forkynnelsen Gunnar Nilsson Antinomisme
Bladklipp Johannes Kleppa Fra herlighet og ære
Bokklipp Dag Risdal Falske profeter
Baksida Trygve Bjerkrheim Ingen bønn er bedt forgjeves
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2014:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Løftet om Guds Sønns komme
Andakt Hans Erik Nissen Gud er med oss!
Fra sangskatten Gunnar Holth En hjemløs Konge
Guds ord og løfter Ottar Endresen Jesu komme til jord
Bladklipp Christian Jebsen Juletanker
Dikt Axel Remme Guds frelse åpenbart
Sang Ukjent forfatter Herligste Jesus
Bibelsk sjelesorg Axel Remme Plass til Jesus
Vitnesbyrd og tjeneste Immanuel Fuglsang Stefanus, et sannhetsvitne
Fra troens slagmark Dag Rune Lid Vekkingstider
Bladklipp Johannes Kleppa Ein trusposisjon: Bibelen er openberring
Bibelforum Peter Olsen Møtet med Gud i evangeliet – Guds rettssal og Guds dagligstue
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Julens tegn
Dikt Axel Remme Fra herlighet og ære
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2014:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Det var en profet blant oss…
Andakt Hans Erik Nissen Ordet om korset
Sang Henry Albert Tandberg O Herre, til hvem skulle vi dog gå hen
Bibelsk sjelesorg. Thomas Wind Bønn og forsakelse
Bibelsk sjelesorg. Henrik Staxäng Relasjonsproblemer
Åndskampen Ottar Endresen Denne verdens fyrste er dømt
Bibelforum Erik Høiby Profetene og profetiene
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Troens vei, den beste vei å gå
Referat Olav Hermod Kydland Bibelsamling på Audnastrand 17.-20. juli 2014
Fra troens slagmark. Per Gustafsson Da Jesus forlot tempelet
Bladklipp Johannes Kleppa Frå Menighetsfakultet til Pluralismefakultet
Misjon Anders Österbacha Å spre bibler i Andhara Pradesh i India
Bladklipp Per Kørner Jeg anklager
Åndssituasjonen Per Haakonsen Hvor langt er det på natt?
Bokklipp Johan Arndt Johan Arndts drøm
Baksida Karl Marthinussen Ja, engang mine øyne skal
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2014:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Opprør mot Guds skaperordning
Andakt Hans Erik Nissen De åpne vinduer
Sang Gustav Abrahamsen Å, hvor herlig at synden er sonet
Bibelsk sjelesorg. Thomas Wind Bønn og avmaktsfølelse
Trossannhet Kristoffer Fjelde Når Herren styrker
Bibelforum Odd Sverre Hove Læren om arvesynd
Bokklipp Carl Axel Skovgaard-Petersen Kristendommen må ikke relativiseres
Bibelforum Odd Eivind Stensland Profeten Jonas
Minneord Olav Hermod Kydland Svein Brattgjerd til minne
Bokmelding Eivind Gjerde Svært bra om skapelse og evolusjon
Kommenta Olav Hermod Kydland Et annet evangelium!
Bokklipp Martin Luther Oppsluke døden
Baksida Gunvor Grødem Ein fristad
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2014:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Reservasjonsrett og samvittighetsfrihet
Andakt Hans Erik Nissen Jesu velsignede hender
Sang Ukjent/Clara Ahnfelt Å salige stunder
Trossannhet Erik Høiby Når Menneskesønnen kommer
Bønn Thomas Wind Forbønn
Trosblikk Tollak Jakobsen Den barmhjertige samaritan
Bokklipp Martin Luther Kongesønnens bryllup
Bladklipp Jan Bygstad Skriften og troen
Åndskampen Olav Hermod Kydland ”En hånd er utrakt fra Herrens trone”
Fra troens slagmark Axel Lundholm Saxe Lærer Bibelen en ung skapning?
Bladklipp Johannes Kleppa Den liberale teologien – føremål og resultat
Bibelforum Peter Olsen Møte med Gud i loven
Bokklipp Hans Erik Nissen Ingen fordømmelse
Baksida Olav Nergård Seierens vei
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2014:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Jesus tømte vredens beger
Andakt Hans Erik Nissen Jesus, vårt sonoffer
Sang Fredrik Wisløff Gud være lovet
Påske Arvid Joramo Guds Lam bar verdens synd
Påske Øivind Andersen Jesu bedrøvelse og angst i Getsemane
Påske Gunnar Holth Påskens gylne sol
Påske Axel Remme Getsemane-bønnen
Påske Henric Staxäng Jesus, den uskyldige ble et skyldoffer
Påske Per Bergene Holm Seier gjennom nederlag!
Påske Kjell Dahlene Fiender av Kristi kors
Påske Erik Høiby ”Se det menneske!”
Påske Olav Hermod Kydland Skapt i Guds bilde, til mann og kvinne
Baksida Paul Gerhard 1656 m.fl. O hode, høyt forhånet
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2014:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Forventningen om Jesu gjenkomst og broderkjærligheten
Andakt Odd Eivind Stensland Den trange porten
Sang Harry Dixon Loes Fortell meg mer om Jesus
Søkelys på forkynnelsen Erik Høiby Hele Guds råd til frelse
Bibelsk sjelesorg Gunnar Nilsson Du ble trett, men ga ikke opp
Bokklipp Niels Ove Vigilius I de siste dager
Bokklipp Øivind Andersen Jesus seiret over djevelen
Bladklipp Johannes Kleppa Bibelsyn – grenser og intellektuelt redeleg
Bladklipp Per Haakonsen NLA: Studentene har fått svar
Søkelys på Israel Steinar Handeland Israel fant gass og olje
Kommentar Olav Hermod Kydland Biskopene og ”likekjønnet ekteskap”
Bibelforum Stein Solberg Skapt i Guds bilde, til mann og kvinne
Bokklipp Hans Erik Nissen Å bli renset fra synd
Dikt Axel Remme La Skriften for deg tenke
Baksida Annbjørg Helland Sævareid Etter jul
  Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2013:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Jesus kom til jord
Andakt Hans Erik Nissen Herren ser til deg i sin nåde
Fra sangskatten Gunnar Holth Syng om salig juleglede!
Sang Axel Remme Fredens høytids bud
Guds ord og løfter Nils Dybdal-Holthe Englebudskapet
Bibelforum Kjell Dahlene Profetiene om Jesu fødsel
Trosblikk Jan Pedersen Den store julesangen
Dikt Ronald Fangen Du sviktet aldri, Herre Krist
Dikteren og diktet Jan Endre Aasmundtveit “Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom”
Skjæveland Misjonshus Olav Hermod Kydland Det nye misjonshuset på Skjæveland
Søkelys på Israel Per Haakonsen Israel og landløftet
Trossannhet Axel Remme Tanken og troen
Baksida Karl Marthinussen Jul i vinterkulde

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2013:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Valget
Andakt Gunnar Holth “Bare”
Bokklipp N.P. Madsen Grunnvollen
Sang Carl Breien Å, tenk hvor stort!
Portrett Gunnar Holth Carl Breien (1869-1958)
Trossannhet Axel Remme Det håp som Skriftene gir
Troslivet Erik Høiby ”Som lys og salt i verden”
Bokklipp Niels Ove Vigilius Hvordan får jeg en nådig Gud?
Dikt Henrik O. Stokkenes Betre heime!
Bokklipp C. O.Rosenius Vokt deg for den åndelige søvnen!
Kristen misjon Hans-Henrik Brix Å dele evangeliet med muslimer
Referat Olav Hermod Kydland Hold fast ved Guds Ord!
Bokklipp Hans Erik Nissen Hva skjer når du ber?
Vitnesbyrd og tjeneste Olav Hermod Kydland Noen tanker om lekmannsarbeidet og veien videre
Bokklipp Frafall
Baksida Annbjørg Helland Sævareid Hald meg vaken

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2013:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Våk og be!
Andakt Odd Eivind Stensland Moses’ sang og Lammets sang
Sang Hallgrim Petursson/
Trygve Bjerkrheim
Mitt barn, no er du bore
Guds rikes framtid Axel Remme Når alt blir annerledes
Bibelforum Per Bergene Holm I pottemakerens hånd
Trossannhet Kristoffer Fjelde Guds nærvær og bolig
Fra troens slagmark Per Gustafsson Rike sendes bort…
Bibelforum Erik Høiby Hva forkynner Bibelen om himmelen?
Bladklipp Göran Holmgren Oscar Ahnfelt – et 200-års minne
Avisklipp Per Bergene Holm Herren eller Ba’al?
Bokklipp Olav Valen-Sendstad Satan og de sataniske ånder i Guds verdenshusholdning
Bokklipp Karl K. Riis Vår tids gudsforståelse
Baksida Torstein Lindhjem/Per Tveten Jeg hviler i nåden

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2013:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Surrogati i Bibelens lys
Andakt Ragnar Opstad Synd og nåde
Bladklipp Hans Erik Nissen Det andre kors
Dikt Axel Remme Arve-plagen
Trossannhet Kristoffer Fjelde Pinsefestens dag
Bokklipp Ukjent forfatter Hans store oppdagelse
Bokklipp fra Gullgruben Vårt liv og vårt dødsleie
Bibelforum Odd Eivind Stensland Liv for liv
Aktuelt emne Henric Staxäng TV i hjemmet?
Bokklipp Martin Luther Ditt lys kommer
CD-melding Gunnar Holth Ny CD: ”Jesus er veien til himmelen”
Kommentar Olav Hermod Kydland Samlivsutvalgets ubibelske tanker
Israel Per Haakonsen Israel er Guds folk fremdeles
Baksida Annbjørg Helland Sævareid Buketten

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2013:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Olav H. Kydland Jesu offer for synder
Påske Egon Jensen På avstand
Påske Olav Nergård Smertens lønn
Påske Nils Dybdal-Holthe Påskeord hos Sakarja
Påske Gunnar Holth Påskehymne
Påske Kjell Dahlene Timen er kommet
Påske Gunnar Nilsson Offerlammet
Påske Hans Erik Nissen Jesus led
Påske Fredrik Wisløff Gudssønnen i Getsemane
Påske Axel Remme ”Jeg har sett Herren!”
Påske Gunnar Holth Gjenfødt til et levende håp
Påske Olav Hermod Kydland Ordet om korset
Påske Carl Fr. Wisløff Det som Skriften har sagt, står fast
Påske Kristoffer Fjelde Oppstandelsen og kristen livsholdning
Påske Trygve Bjerkrheim Ver helsa, kors

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2013:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst?
Andakt Hans-Henrik Brix Lev i lyset!
Dikt Gunvor Grødem Himmelbrev
Trossannhet Axel Remme Dyrk ikke tvilen!
Bibelsk sjelesorg Henric Staxäng Håp også for den frafalne
Dikteren og diktet. Endre Aasmundtveit Du kom – fordi du elsket meg
Guds ord og løfter Immanuel Fuglsang Når vi sier "Om Gud vil ..."
Bokklipp Gustav Ballestad "Styrk de slappe hender"
Bibelforum Eivind Gjerde Jesus Kristus og mannen ved Betesda
Bokklipp Oddvar Sunde Viktige tanker fra "Kyrkja og Guds folk"
Trosblikk Olav Hermod Kydland Å være rik i Gud
Åndssituasjonen Steinar Handeland Avvikling av fasttelefonen
Bokklipp Øivind Andersen Lignelsene åpenbarer Guds hemmeligheter for troen...
Bokklipp Francis A. Schaeffer / C. Everett Koop Menneske – hva er du verd?
Baksida Olav Nergård Ved gudsbarnets båre

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2012:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Jesus Kristus og islam
Andakt Erik Høiby Det glade budskap
Sang Gunnar Holth Ordet ble kjød
Guds ord og løfter Per Bergene Holm Immanuelstegnet
Bibelforum Konrad Fjell En stor glede for alt folket
Fra troens slagmark Immanuel Fuglsang Når julens glade budskap avvises
Bokklipp Ludvig Hope I dag er det fødd dykk ein Frelsar
Trossannhet Olav Hermod Kydland En profeti om dommen over en gjenstridig slekt og Jerusalem
Bokklipp Niels Ove Rasmussen (Vigilius) Vekter, hva ser du?
Åndssituasjonen Per Haakonsen Avkristningen av Norge – Hovedpunkter – Del 1
Baksida T. Husøy Julesong

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2012:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Overbevist av Guds ord
Andakt Hans-Henrik Brix Vær ved godt mot!
Dikt Ukjent forfatter Jeg hørte en lokkende stemme
Bibelsk sjelesorg Henric Staxäng Arbeid med frykt og beven på din frelse
Bibeltillit Axel Remme Redd for å stå alene
Sang og musikk Eivind Ydstebø Kristen sang og musikk
Trosblikk Kristoffer Fjelde Forventning
Fedrearven Odd Eivind Stensland Hvilken betydning har bekjennelsesskriftene i vår tid?
Minneord Olav Hermod Kydland Minneord om Samuel Nag Norland
Fra troens slagmark Immanuel Fuglsang Økt frisinn – eller det store bedrag?
Kommentar Olav Hermod Kydland Våk og be!
Bokklipp Sigurd Opdahl Mennesket uten tro
Bokklipp Dag Risdal Frafallet i endetiden
Bokklipp Olav Valen-Sendstad "Å grave i Guds hjerte"
Baksida Torstein Lindhjem Golgata kors

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2012:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Hermod Kydland Den avkristnede stat
Andakt Egon Jensen En ny vandring!
Dikt Olav Nergård Ordet tolkes
Bladklipp Mikkel Vigilius Korsets evangelium
Trosblikk Kristoffer Fjelde Guds nærvær og bolig
Åndssituasjonen Odd Eivind Stensland Hva skal vi med Jesus i dag?
Tro og tjeneste Immanuel Fuglsang Når Guds tempel ødelegges i vår tid
Fra troens slagmark Per Gustafsson Forvirring – et tegn i tiden
Bibelforum Per Haakonsen Israels framtid i Bibelens lys
Bladklipp Odd Sverre Hove Læren om den skjulte Gud
Baksida Jorunn Dubland Tendeland Jeg vet min gjenløser lever

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2012:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Samvittighetsfrihet og fosterdrap
Andakt Dag Rune Lid Kven klagar, fordømer og skil?
Dikt Olav Nergård Bevar meg
Trossannhet Axel Remme Kristustroens dyrebare gave
Vitnesbyrd og tjeneste Erik Høiby Troskap
Bladklipp Olaf Gjone Understrømmen og tiden
Bibelforum Eivind Gjerde Bryllupet i Kana
Trosblikk Kristoffer Fjelde Og da jeg så ham
Fra troens slagmark Stein Solberg Brudemystikk – klamt føleri eller bibelsk teologi?
Kommentar Olav H. Kydland Forkastelse av Guds herlighet
Bokmelding Kjell Dahlene Ny bok: “Fanget av den store nyheten"
Åndssituasjonen Steinar Handeland Palestinerne er et oppfunnet folk
Bladklipp Odd Sverre Hove Guds straff ved katastrofer
Baksida Annbjørg Helland Sævareid Hald meg vaken

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2012:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Olav H. Kydland Fra nådestolen vil jeg tale med deg
Påske Gunnar Holth "Høglova vere Jesus som vann oss med sitt blod!"
Påske Göran Holmgren Nåde og nød ved Jesu kors
Påske Erik Høiby Offelammet – Jesus som lammet – sonofferet
Påske Kjetil Fredriksen Det er fullbrakt
Påske Kjell Dahlene Dere er dyrt kjøpt
Påske Åge H. Hunnestad Jesus lever
Påske Ole Andreas Meling La oss holde påske
Påske Stein Solberg Å være i Kristus
Påske Fredrik Wisløff Mitt eget kors
Påske Otto Jakobsen Føregarden - samlingsplass og skiljeplass
Påske Odd Sverre Hove Brorsons dikt om en tsunami
Påske Erik Høiby Jesus og Maria
Påske Carl Olof Rosenius Lammet
Påske Carl Fr. Wisløff Det som Skriften har sagt, står fast
Påske Ludvig Hofacker En soning for verdens synd
Påske Annbjørg Helland Sævareid Jesus ble dømt

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2012:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde
Forkynnelsens dårskap
Andakt Arvid Joramo
Velsigna band som bind Guds folk i saman her!
Sang Trygve Bjerkrheim
Jeg har en Frelser
Bibelsk sjelesorg Erik Høiby
Nåden og sannheten
Troslivet
Henric Staxäng
Den takknemlige regner med Gud
Trossannhet
Immanuel Fuglsang Å stride troens gode strid
Bibelforum
Axel Saxe
Syndsforlatelse og nyskapelse i Kristus
Bladklipp
H. Aksnes, J. O. Økland og T. Barlaup.
NRKs Trekant ødelegger seksualiteten
Guds ord og løfter
Olav Hermod Kydland
En arv i himmelen
Vitnesbyrd og tjeneste Hans-Henrik Brix
Med evangeliet til muslimene
Bladklippt
Kjell Skartveit Homofili i kirken – ideologi eller teologi?
Bladklipp
Jan Bygstad.
"Den nye sangen"
Bokklipp
Christian Scriver
Sjelens udødelighet
Baksida
Lydia Lithell
Jag har hört om en stad ovan moldnen,

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2011:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland
Inkarnasjonen
Andakt Erik Høiby
Navnet over alle navn er Jesus
Sang Gunnar Holth
Den fagraste rosa er funni
Trossannhet. Henric Staxäng
Gud – er barnet som ligger i krybben
Troslivet
Odd Eivind Stensland
Jesus – vår rikdom
Trosblikk
Axel Remme Høytiden gjør varme hjerter
Minneord
Olav Hermod Kydland
Minneord etter Gordon Landro
Bladklipp
Hans Erik Nissen
I smeltedigelen
Fra troens slagmark
Olav Hermod Kydland
Mot målet
Bokklipp Dag Risdal
Fortolkning av Skriften
Troslivet
Erik Høiby De gode gjerningers betydning i lys av Guds Ord
Brennpunkt Midt-Østen
Per Haakonsen
Jødenes fall har en mening - del 2
Vitnesbyrd og tjeneste.
Ivar Lyster
Arbeidet til KPK-Ukraina gir rike åndelige frukter!
Baksida
Brooks Phillips
Å Betlehem, du vesle by

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2011:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde
Et kall til omvendelse
Andakt Asger Jensen
Jesus løste oss fra våre synder
Sang Petter Madsen
Du kommer, Jesus, til meg inn
Bibelforum Nils Dybdal-Holthe
Rettferdiggjort ved tro
Trossannhet
Kristoffer Fjelde
De har tvettet sine kjortler
Troslivet.
Mikkel Vigilius Er du med oss eller våre fiender?
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Hvor er kraften?
Fra bibelhistorien.
Gunnar Nilsson
Mange er kalt!
Minneord
Olav Hermod Kydland
Minneord etter Tor Ydstebø
Bokklipp Francis A. Schaeffer
Kjennetegnet på vår tid
Kommentar
Olav Hermod Kydland Var Gud på Utøya?
Brennpunkt Midt-Østen.
Per Haakonsen
Jødenes fall har en mening

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2011:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland
Hvorfor gråter vi ikke?
Andakt Arnfinn Barlaup
Lever du som dem i Efesus?
Sang Clara Ahnfelt
Å salige stunder som Jesus oss gir
Troslivet Henric Staxäng
Forgårdskristne
Trosblikk
Kristoffer Fjelde
Ikke langt fra Guds rike
Bokklipp
Børre Knudsen Pappa, kom og hjelp meg!
Bibelforum
Erik Høiby
Forsoningen i brennpunktet
Bokklipp
Carl Fredrik Wisløff
Guds ord til ektefolk
For ungdom
Eivind Gjerde
Selvbildet i Bibelens lys
Søkelys på forkynnelsen Ole Andersen
To måter å lese Det gamle testamente på
Åndskampen
Olav Hermod Kydland Skikk dere ikke lik denne verden!
Bønn
Erik Pontoppidan
En sann troende kristens morgenbønn
Guds ord og løfter
Olav Valen-Sendstad Det er Den Hellige Ånds gjerning!
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Visshet i hjertets innerste
Sang John B. Matthias 1836. Eg så ein Kristi pilgrim

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2011:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Endetiden og Den norske kirke
Andakt Kristian Fagerli I troens rike
Sang Immanuel Fuglsang Mit hjertes største glæde
Troslivet Kristoffer Fjelde Pinse på ny
Bibelforum Odd Eivind Stensland Verdens barnelærdom eller Kristi visdom - del 2
Aktuelt emne Erik Høiby Er kristendom en privatsak?
CD-melding Ole Andreas Meling Ny CD: "Jeg er fri"
Bønn Erik Pontoppidan Aftenbønn
Bokklipp Hans Erik Nissen Vokt deg for de falske profetene
Søkelys på forkynnelsen Erik Høiby Vranglære på såkalt kristen TV-stasjon
Kommentar Olav Hermod Kydland Carissimi-prestenes kamp
Bibelsk sjelesorg Carl Fredrik Wisløff Går udøpte barn fortapt?
Åndssituasjonen Torleif Haus Sekularismens trussel
Sang Ukjent forfatter I tidens dype mørke

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2011:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Olav H. Kydland Han som elsker oss og løste oss fra våre synder...
Påske Eivind Gjerde Din miskunnhet er bedre enn livet
Påske Gunnar Holth Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne
Påske Henric Staxäng Det er fullbrakt
Påske Ottar Endresen Han var død, men se – han lever
Påske Asger Jensen "Han opplot ikke sin munn"
Påske Axel Remme "Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd"
Påske Kristoffer Fjelde Kristi oppstandelse og mine synder
Påske Fredrik Wisløff Min Gud, hvorfor?
Påske Immanuel Fuglsang Tanker i forbindelse med påskesalmer
Påske Johnny Søndberg-Madsen Gud er treenig
Påske Gudmund Vinskei Om syndene er som purpur...
Påske Øivind Andersen På veien til Emmaus
Påske Hans Erik Nissen De kastet lodd om kjortelen
Påske Lars Eritsland Herrens nedrevne alter
Påske Magne Gudvangen Korset

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2011:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Hvem er en Gud som du?
Andakt Egon Jensen Er du rede?
Sang Nils Frykman Min fremtidsdag er lys og lang
Bibelsk sjelesorg Henric Staxäng Tornen i kjødet
Bibelforum Odd Eivind Stensland Alt i Kristus
Troslivet Kristoffer Fjelde Troens tålmod
Åndskampen Olav Hermod Kydland Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt
Fra troens slagmark Per Gustafsson Den retferdige Lots plage
Åndskampen Poul Erik Haahr Alle følger etter i undring
Aktuelt før - og nå Jørgen Bernhard Antisemittismen i den kristne kirke gjennom tiderne
Nettklipp Eivind Fæå "Fundamentalisme" som fyord!
Bokklipp Hans Erik Nissen Hedre din far og din mor
Åndssituasjonen Lorenz Johs. Jensen Vår høytidsfest

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2010:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Guds Sønn steg ned
Andakt Otto Jakobsen Guds kjærleik og det evige skille
Sang Gunnar Holth Jeg er hos Gud i nåde
Julebetraktning Per Gustafsson Han kom, Han lot sig se, Han seiret
Trossannhet Oddvar Dahl Hvem vil Herren ta seg av?
Dikt Trygve Bjerkrheim Han kom med den evige vår
Bibelforum Olav Hermod Kydland Rett til å bli Guds barn
Bokklipp Ludvig Hope Hvorfor finner du ikke fred?
Troslivet Hans Erik Nissen Vakt til mottakelighet
Fra troens slagmark Eivind Gjerde Engler og demoner
Bokkmelding Eivind Gjerde Ny bok: Våg å stå som Daniel - Erik Høiby
Referat Ivar Lyster Bedehuset i Koncovo
Dikt Axel Remme Vår høytidsfest
Baksida Torstein Lindhjem Utvalgt i Kristus

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2010:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Den nye tid
Andakt Ole Andreas Meling Tekel, tekel, ufarsin
Sang Trygve Bjerkrheim Amazing Grace / Å nåde underfull
Guds ord og løfter Axel Remme Vi trenger vekkelse!
Bokklipp Aiden Wilson Tozer En kristens ensomhet
Åndskampen Poul Erik Haahr Den "skjulte" forfølgelse
Trosblikk Kristoffer Fjelde De har tvettet sine kjortler
Bibelforum Hans Erik Nissen Gud, hjelp oss å holde dine bud!
Fra troens slagmark Olav Hermod Kydland Israels frafall - en advarsel
Intervju Øivind Andersen Det er søvnens tid blant kristne i dag
Aktuelt emne Per Bergene-Holm Søker vi sannheten?
Åndssituasjonen Arne Helge Teigen Sann og falsk vekkelse
Referat Olav Hermod Kydland Bibelsamling på Audnastrand
Sang og musikk Dag Risdal Kristen sang og musikk
Troslivet Kjell Dahlene Viktig næring
Baksida Jesus skal komme til jorden igjen

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2010:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland "Et sannhetens øyeblikk"
Andakt Eivind Gjerde Quo Vadis?
Sang Trygve Bjerkrheim Det blinkar eit lys lenger framme
Bibelforum Per Bergene-Holm< Tegn og under
Guds ord og løfter Henric Staxäng Bibelens avsluttende samtale og innbydelse
Fra troens slagmark Hans Erik Nissen Hva er sunn åndelighet?
Bibelsk sjelesorg Frits Larsen Anfektelser
Trosblikk Kristoffer Fjelde Skal du vinne din sjel?
Sang og musikk Immanuel Fuglsang Når friheten for noen blir til tvang for andre
Intervju Vidar Norberg Carl Fr. Wisløff: - Bibelen må være vår rettesnor
Småstykke Kristoffer Fjelde Emissæren
Brennpunkt Midtøsten Per Haakonsen Den norske kirke og Midtøsten
Åndssituasjonen Jan Bygstad Hva er svermeri?
Småstykke Tollak Jakobsen Guds rike
Småstykke Hans Edvard Wisløff Jesus alene
Baksida Gamle tiders vekkelse

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2010:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Når staten bliver gud
Andakt Tollak Jakobsen Lovnaden gjeld
Sang Chr. Møller Stormen hviner
Trossannhet Erik Høiby Tilbake til forsoningen
Bibelforum Odd Eivind Stensland Bileams lære
Bladklipp Hans Erik Nissen Hvor langt inn når Ordet?
Småstykke Kristoffer Fjelde Kall dem inn
Aktuelt emne Oddvar Dahl Lov/evangelium og moderne karismatikk
Fra troens slagmark Olav Hermod Kydland Grunnleggende myndigheter i folkelivet
Bibeltillit Carl Fr. Wisløff Vår tillit til Bibelen
Guds ord og løfter Gunnar Helge Ødegårdsstuen Hold fast på det du har lært
Kommentar Kjell Skartveit Frihet i vår tid
Internettklipp Eivind Flå Hvem er martyr?
Dikt Annbjørg Helland Sævareide Si til urolige hjerter

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2010:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Olav Hermod Kydland Soning og tilgivelse
Påske Kjell Dahlene Dyrt kjøpt
Sang Gunnar Holth En salme for fastetiden
Påske

Nils Dybdal-Holthe

Ord på korset
Påske Henrik West Abrahams ofring av Isak (1 Mos 22)
Påske

Eivind Gjerde

Maria fra Betania
Påske Odd Eivind Stensland De tre kors (Luk 23,32-43)
Påske Erik Høiby Påskesalmen fremfor noen
Påske Fredrik Wisløff Maria
Påske Øivind Andersen Dommen og vreden rammet Jesus
Påske Kjell Dahlene Sammenkomstens telt - del 11
Påske Ivar Lyster Bedehuset i Koncovo er tatt i bruk

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2010:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Klimakamp eller sjelenes frelse?
Andakt Olav Hermod Kydland Morgenstjernen til gave
Sang Johannes Frederik Lundgren Å, hvor lykkelig
Søkelys på forkynnelsen Henric Staxäng Menneskers pris på jorden - Guds dom i evigheden
Småstykke Kristoffer Fjelde Når Guds ord går i opfyldelse
Bokklip Hans Erik Nissen Følg i Jesu fotspor
Aktuelt emne Erik Høiby Hva forkynner Bibelen oss om englene?
Guds ord og løfter Jon Olav Østhus Gud er på tronen endnu
Bibelforum Olav Hermod Kydland Å spotte Den Hellige Ånd
Melding Olav Hermod Kydland Støtt arbeidet i Ukraina
Melding Ole Andreas Meling "Nådens tid!" - Ny CD
Kommentar Olav Hermod Kydland Homofililiberal biskop
Internetklipp
Ove Sandvik
Dans på bedehuset
Bibelstudieserie Kjell Dahlene Sammenkomstens telt - del 10
Dikt Annbjørg Helland Sævareid Bibelen er ufeilbarlig

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2009:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Guds evige rike
Andakt Erik Høiby For ingneting er umulig for Gud
Dikt Edin Holme Han kommer
Guds ord og løfter Hans Erik Nissen En frelser er født
Fra sangskatten Gunnar Holth Herligste Jesus
Trosblikk Kristoffer Fjelde Det veldige budskap
Troslivet Immanuel Fuglsang Er det plass for Jesus i dag?
Fra troens slagmark Per Gustafsson Når det mot enden lider
Åndssituasjonen Olav Hermod Kydland Foran en stengt dør?
Bokklipp Carl Olof Rosenius Det gjorde Gud
Vitnesbyrd og tjeneste Ivar Lyster Innvielse af familiehus i Ukraine
Bokklipp Ludvig Hofacker Kristi skjulte herlighet!
Bibelstudieserie Kjell Dahlene Sammenkomstens telt - del 9
Sang Carl Olof Rosenius Nu evigt väl, nu evigt väl

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2009:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Gud er Herre over liv og død!
Andakt Olav Hermod Kydland En arv i himmelen
Sang Jesper Krogedal Kor stort min Gud
Trossannhet Odd Eivind Stensland For mange er kalt, men få er utvalgt
Åndssituasjonen Hans Erik Nissen Er frelsesbehovet forsvunnet?
Trosblik Kristoffer Fjelde Guds nærvær og bolig
Sang og musikk Poul Lykke Nielsen Musikk og tilbedelse
Bibelforum Olav Hermod Kydland Evig liv eller evig død
Bokmelding Eivind Gjerde Ny bok: "Innsikt"..
Bokklipp Francis A. Schaeffer Menneske - hva er du verd?
Troslivet Ludvig Hope Den nye vegen
Fra troens slagmark Niels Dybdahl-Holthe Ulike frafall
Bibelstudieserie Kjell Dahlene Sammenkomstens telt - del 8

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2009:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Barn er en Guds gave
Andakt Ole Andreas Meling Davids rike nåde
Guds ord og løfter Kristoffer Fjelde Når Guds ord går i oppfyllelse
Sang Johannes Levinsen At du har mig elsket
Bibelforum Eivind Gjerde Kristi forklarelse på fjellet.
Bokklip Hans Erik Nissen Det du sår, får ikke liv uten at det dør.
Småstykke Ludvig Hofacker Guds forbarmelse!
Bibelsk sjelesorg Olav Hermod Kydland Å lide for Kristus
Troslivet Per Bergene-Holm Kirkelig frihet
Åndssituasjonen Per Haakonsen Lebesbymannen - aktuell for vår tid?
Småstykke C.Skovgaard-Petersen "Det frigjorte moderne menneske"
Kommentar Olav Hermod Kydland Den nye ekteskapsloven
Minneord Olav Hermod Kydland Minneord
Bibelstudieserie Kjell Dahlene Sammenkomstens telt - del 7
Sang Abraham Thompson Å være frelst

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2009:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Sannheten tro i kjærlighet
Andakt Otto Jakobsen Den rike mann og Lasarus
Sang Trygve Bjerkrheim Den siste veistubb
Bibelforum Henric Staxäng Kristendommens sjibbolet
Troslivet Erik Høiby Helliggjørelsens hemmelighet
Bladklipp Ove Sandvik Hvor er Lammet?
Aktuelt emne Nils Dybdal-Holthe. Katolsk tro.
Fra troens slagmark Ole Andreas Meling Charles Darwin – 200 år på avveier.
Kristen omsorg. Olav Hermod Kydland Ukraina besøk i 2009
Åndssituasjonen. Kjell Skartveit Kristendom i videregående skole
Bibelstudieserie Kjell Dahlene Sammenkomstens telt - del 6
Sang Annbjørg Helland Sævareid Hald meg vaken

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2009:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Olav Hermod Kydland Jesus Kristus døde, men oppstod
Påske Tollak Jakobsen Dere er dyrt kjøbt
Påske Gunnar Holth Under Jesu kors
Påske Erik Høiby "Korsets skygge"
Påske Frederik Wisløff "Far, forlat...!"
Påske Gudmund Vinskei Jesus måtte dø
Påske Erik Høiby Offerlammet - Jesus som lammet - sonofferet
Påske Kristoffer Fjelde Gud utsletter dine synder for sin skyld
Påske Carl Fr. Wisløff Jesus oppfylte skriftene
Påske Ludvig Hofacker Mal Kristus!
Påske Göran Holmgren Vitnesbyrdene om Jesus – et entydig vitnesbyrd
Påske Olav Hermod Kydland Hvordan leve som kristen i vår tid?
Påske Eivind Flå Herrens høyskole!
Påske Kristoffer Fjelde Sjelevinnerkursen
Bibelstudieserie Kjell Dahlene Sammenkomstens telt - del 5
PÅske Annbjørg Helland Sævareid Via Dolorosa

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2009:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Det kosmiske drama
Andakt Kristoffer Fjelde Noen ord om frelsesvisshet
Sang Carl Breien Hvor herlig
Troslivet Henric Staxäng Bønnens ånd
Søkelys på forkynnelsen Odd Eivind Stensland Et endret tyngdepunkt
Åndssituasjonen Kåre Altin Norge i dag
Fra troens slagmark Olav Hermod Kydland "Guds fulle rustning"
Bibelsk sjelesorg Olaf Gjone Understrømmen og tiden
Bokmelding Kjell Dahlene Ny bok:"Den store sannheten" av Norvald Yri
Bibelforum Lars Lode Kvinnelige prester - hvorfor ikke?
Aktuelt emne Olav Hermod Kydland Aksjon Ekteskap 09
Bibelstudieserie Kjell Dahlene Sammenkomstens telt - del 4
Kristen omsorg Olav Hermod Kydland Fjernadopsjon i Ukraina
Trossannhet Per Bergene Holm Søker vi sannheten?
Baksida Annbjørg Helland Sævareid Etter jul

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2008:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid
Andakt Erik Høiby Rammen og bildet
Bibelsk sjelesorg Henric Staxäng Det gjelder din overlevelse!
Fra sangskatten Gunnar Holth To julesanger
Bokklip Ludvig Hope I dag er det fødd dykk ein Frelsar
Troslivet Ole Andreas Meling Gudstillit - Sjølvtillit
Bibelforum Jon Olav Østhus Israels rolle i endetida
Vitnesbyrd og tjeneste Olav Hermod Kydland Tur til Ukraina
Kristen omsorg Olav Hermod Kydland Støtte til Ukraina
Bibelstudieserie Kjell Dahlene Sammenkomstens telt - del 3
Baksida Hans Johan Sagrusten Betlehem

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2008:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Lakeland - vekkelse eller villfarelse?
Andakt Olav Hermod Kydland Det profetiske ord står fast
Dikt Ane K. Fredensborg Jeg er frelst av Jesu nåde
Vitnesbyrd Ane K. Fredensborg Vitnesbyrd
Kristen etikk Øivind Andersen Ekteskabet i Guds ords lys
Trossannhet Ole Ludvig Hofacker Seier ved Lammets blod
Fra troens slagmark Hans Erik Nissen Mellom kors og herlighet
Bladklipp Jan Bygstad Vekkelse eller forførelse?
Vitnesbyrd og tjeneste Ivar Lyster Arbeid blant fattige i Ukraina
Bibeltillit Olav Hermod Kydland Vi kan stole på Guds ord i dag!
Bokmelding Eivind Gjerde Ny bok: Til jordens ender (Kristen misjon og Guds Ord)
Bokmelding Kjell Dahlene Ny bok: Ved nåden i Kristus Jesus
Fra troens slagmark Haakonsen Erstatningsteologi - del 2
Bibelstudieserie Kjell Dahlene Sammenkomstens telt - del 2
Småstykke Kristoffer Fjelde Vår yppersteprest og våre skrøpeligheter
Baksida Annbjørg Helland Særvareid I dag må du bera meg, Jesus

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2008:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav HermodKydland Israels land og folk
Andakt Erik Høiby Å be i Jesu navn
Dikt Trygve Bjerkheim Trygg i Jesu kjærleik
Guds ord og løfter Odd Eivind Stensland Jakobs kamp
Troslivet Hans Erik Nissen Når synden mister sitt alvor
Dikt Ronald Fangen Du sviktet aldri, Herre Krist
Aktuelt emne Olav H. Kydland Konsekvensen av å forlate skriftprinsippet
Bokklipp C.Skovgaard-Petersen Kristendommen må ikke relativiseres
Småstykke Kristoffer Fjelde Vår ypperstepræst og våre skrøpeligheter
Fra troens slagmark Per Haakonsen Erstatningsteologi
Bibelstudieserie Kjell Dahlene Om tabernaklet
Baksida H.Myhren Kan ondt bli godt

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2008:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Å bo i Sodoma
Andakt Kjell Dahlene Vær altid glade
Dikt Signe Sandve Det skal nytte
Trossannhet Frits Larsen Åndens forsegling
Fra troens slagmark Per Bergene Holm "Skriv dig Jesus på mitt hjerte"
Intervju Ove Eikje Forkynneren selv må leve i ransakelse
Søkelys på forkynnelsen Erik Højby Søkelys på helbredelsesforkynnelsen
Bokklipp Dag Risdal Hva med vår åndssituasjon?
Småstykke Ragnar Hasting Ekteskapets opprinnelse
Småstykke Emanuel Minos Fri abort
Bokklipp Hans Erik Nissen Han gjør alle ting nye
Bokklipp Wilhelm Møller Tre forskjellige syn på forholdet mellom GT og NT
Kommentar Olav Hermod Kydland Noen synspunkt på den kjønnsnøytrale ekteskapslov
Bibelforum Per A.Andersen Kvinnens rolle i skaperverket
Småstykke Hugo Odeberg Han opplot skriftene
Baksida S.M.Frederiksen Når dagen begynner med Jesus

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2008:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Olav Hermod Kydland Han utslettet skyldbrevet
Påske Kristian Fagerli Golgata - og Antikrist
Påske Kristoffer Fjelde I vårt sted
Påske Gunnar Holth Her ser jeg et tålmodig lam
Påske Göran Holmgren De hellige ord fra korset
Påske Kjell Dahlene Jesu Kristi blod
Påske Fritz Larsen Stedfortrederen
Påske Hans Erik Nissen Død og oppstandelse
Påske Frederik Wisløff Med ham til Golgata
Påske Øivind Andersen På veien til Emmaus
Påske Johnny Søndberg-Madsen Skriftens autoritet
Påske Dag Risdal Vekkelse i bibelsk betydning
Påske Hans Erik Nissen Jesus og den tornekronede konge
Påske Eivind Flå Den troende og tidsånden
Påske Henric Staxäng Prøv ånderne - del 4

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2008:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Læren er ditt liv
Andakt Olav H.Kydland Guds lenkehund
Dikt H.O.Stokkenes Spør etter dei gamle stiar
Guds ord og løfter Odd Eivind Stensland Drakten
Bibelsk sjelesorg Ole Hallesby Han frelser oss fra våre synder
Brev Henric Staxäng Åpent brev til biskopene
Boksitat Matin Luther Hvilken ånd er det som driver meg?
Bibelforum Erik Høiby Stolthet og ydmykhet
Åndssituasjonen Olav Andreas Dovland Om Vesten og Nordens fall
CD-melding Gunnar Holth "Min frelses klippe"
Kommentar Olav H. Kydland Forslag om forandring av KRL-faget
Bibelstudieserie Henric Staxäng Prøv ånderne - del 3

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2007:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav Hermod Kydland Et rotskudd av tørr jord
Andakt Axel Remme "Dette hellige evangelium"
Julebetraktning Kristoffer Fjelde Det veldige budskap
Dikt Gunvor Grødem Englesongen
Fra sangskatten Gunnar Holth Paul Gerhardt, 400 års-jubileum
Guds ord og løfter Jan Johansson Tro inntil døden
Bibeltillit Frits Larsen Skriftens autoritet
Vitnesbyrd og tjeneste Mikkel Vigilius Hvordan holde gudstjeneste?
Fra troens slagmark Poul Erik Haahr Hovedtrekk i kirkevekstbevegelsen
Sang Hans Adolf Brorson Den tro som Jesus favner
Aktuelt emne O. A. Dovland Nye tekstrekker – Isak skal fjernes
Kommentar Olav H. Kydland Den norske kirke og vranglæren
Bibelstudieserie Henric Staxäng Prøv åndene – del 2

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2007:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde En prinsesse på avveier
Andakt Olav Litland Det som var umulig for loven
dikt Trygve Bjerkrheim Gud vandra og Eg ber på ein draum
Hverdagskristendom Per Gustafsson Når kristenheten ferdes uten gudsfrykt
Trosblikk Kristoffer Fjelde Han gjorde sitt arbeid på skiva (Jer 18,3)
Kristen etikk Birger Daniel Pedersen Sex hører hjemme i ekteskapet
Bokklipp Hans Erik Nissen Klageropet over Sodoma
Trossannhet Carl Fr.Wisløff Forskjellen mellom lov og evangelium
Fra troens slagmark Eivind Gjerde Astrologi
Bokmelding Kjell Dahlene ”Livet i Guds Sønn” – Ny andaktsbok av E. Kristoffersen
Bokmelding Jens Olsen Vurdering av boken ”Virtual Reality”
Kommentar Olav H. Kydland Den kristne formålsparagrafen står for fall
Bibelstudieserie Henric Staxäng Prøv åndene – del 1

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2007:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Olav H. Kydland Hvordan styrer Gud verden?
Andakt Erik Høiby Din hjertesak
Sang M. B. Williams / Anders Hovden Inga bok er meg så kjær
Bønneopprop Bønnevakt for Norge
Fra troens slagmark Odd Eivind Stensland Skriftens klarhet
For ungdom Bjarne Ydstebø Når følelsene blir borte
Guds ord og løfter Olav H. Kydland Livsvandringen, Heb 12,1-3
Åndssituasjonen Immanuel Fuglsang Ny lovsang!
Aktuelt emne Øivind Benestad Kjønnsnøytral ekteskapslov?
Bokklipp Bo Giertz Kristendomsundervisningens betydning
Bokmelding Kjell Dahlene En forkynners testamente
Bokklipp Carl Fr. Wisløff Kirkefaderen Augustins lære om tusenårsriket

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2007:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Eivind Gjerde Grunnvollen
Andakt Kristoffer Fjelde Pinsefestens dag
Sang Aage Samuelsen Han lever nok ennu
Bokklip Hans Erik Nissen Se lammet som er slaktet
Fra troens slagmark. Erik Højby Vårt forhold til vranglæren og vranglærerne
Åndssituasjonen Asger Jensen Det skal komme dage
Minneord Eivind Gjerde Minneord om Dag Risdal
Minneord Olav Hermod Kydland Kristoffer Fjelde til minne
Kommentar Olav Hermod Kydland Strid om den kristne formålsparagraf
Bokmelding Eivind Gjerde "Israel, Guds folk" - Bok av Per Haakonsen
Bibeltillit Carl Fr. Wisløff Jesus lærer os at forstå Bibelen
Fedrearven Nils Dybdahl-Holthe Banebryter for svensk misjon
Småstykke Erling Ruud Hvilken Kristus?
Aktuelt emne Mikkel Vigilius Brytninger og bibelsk sannhetstroskap

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2007:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Erik Høiby
Påske
Kristian Fagerli
Påske
Gunnar Holth
Påske
Kjell Dahlene
Påske
Hans Erik Nissen
Påske
Guttorm Raen
Påske
Øivind Andersen
Påske
Gudmund Vinskei
Påske
Odd Eivind Stensland
Påske
Fredrik Wisløff
Påske
Øivind Andersen
Påske
Carl Fr. Wisløff
Påske
Einar Kristoffersen
Påske
Kristoffer Fjelde

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2007:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Tollak Jakobsen
Dikt
Gunvor Grødem
Bibelsk sjelesorg
Karl K. Riis
Troslivet
Henric Staxäng
Fra troens slagmark
Per Haakonsen
Åndssituasjonen
Johannes Dahl
Guds ord og løfter
Olav Hermod Kydland
Småstykke
Kristoffer Fjelde
Kommentar
Erik Høiby
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Otto Jakobsen
Fra sangskatten
Gunnar Holth
Guds ord og løfter
Mikkel Vigilius
Julesang
Fra Pietisten
Julebetraktning
Bjørn Arild Olsen
Småstykke
Ludvig Hope
Trosblikk
Axel Remme
Fedrearven
Nils Dybdahl-Holthe
Bokmelding
Kjell Dahlene
Bokmelding
Eivind Gjerde
Kommentar
Erik Høiby
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Nils Dybdahl-Holthe
Sang
Zinzendorf
Bibelsk sjelesorg
Thomas Wind
Troslivet
Göran Holmgren
Guds ord og løfter
Olav Hermod Kydland
Bokklipp
Øivind Andersen
Dikt
Trygve Bjerkrheim
Fra troens slagmark
Hans Erik Nissen
Avisklipp
Leder i Dagen
Vitnesbyrd og tjeneste
Odd Eivind Stensland
Bokklipp
Fredrik Wisløff
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Tollak Jakobsen
Dikt
Trygve Veggeland
Troslivet
Hans Erik Nissen
Fra troens slagmark
Eivind Gjerde
Trosblikk
I. Fuglsang Pedersen
Dikt
Olav Nergård
Bokklipp
Kristian Fagerli
Bokklipp
Carl Fr. Wisløff
Åndssituasjonen
Per Gustafsson
Småstykke
Lars Eritsland
Småstykke
Øivind Andersen
Småstykke
Francis A. Schaeffer
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Erik Høiby
Dikt
Arnulf fra Løwen
Bibelsk sjelesorg
Henric Staxäng
Kristen omsorg
Per Bergene Holm
For ungdom
Vidar Frustøl
Kommentar
Olav Hermod Kydland
Troslivet
Odd Eivind Stensland
Bladklipp
Eivind Flå
Trosblikk
Anfinn Line
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Henric Staxäng
Påske
Olav Nergård
Påske
Axel Remme
Påske
Gunnar Holth
Påske
Kjell Dahlene
Påske
Fredrik Wisløff
Påske
Erik Høiby
Påske
Mikkel Vigilius
Påske
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Stein Ingvar Kalviknes
Dikt
Olav Nergård
Bibelsk sjelesorg
Andreas Meling
Sang
Guttorm Raen
Bladklipp
C. Skovgaard-Holm
Guds rikes framtid
Gunilla Staxäng
Bibeltillit
Carl Fr. Wisløff
Søkelys på forkynnelsen
Erik Høiby
Bokmelding
Kjell Dahlene
CD melding
Ole Andreas Meling
Bokklipp
Øivind Andersen
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2005:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Erik Høiby
Julesang/salme
Gunnar Holth
Guds ord og løfter
Per Gustafsson
Dikt
Olav Nergård
Fra troens slagmark
Odd Eivind Stensland
Bokklipp
Carl Fr. Wisløff
Sang og musikk
Göran Holmgren
Bokklipp
Hans Erik Nissen
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2005:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Olav Hermod Kydland
Dikt
Olav Nergård
Guds ord og løfter
Jan Bygstad
Trossannhet
Hans Erik Nissen
Bibelsk sjelesorg
Henric Staxäng
Fra sangskatten
Jan Endre Aasmundtveit

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Magnus Vistvik
Dikt
Lina Sandell
Trossannhet
Henric Staxäng
Bibelforum
Jan Bygstad
Troslivet
Hans Erik Nissen
Dikt
Olav Nergård
Spørsmål og svar
Guttorm Raen
Kommentar
Erik Høiby
Bokklipp
Carl. Fr. Wisløff
Fra bibelhistorien
Arvid Joramo
Søkelys på religionene
Eivind Gjerde

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Ole Andreas Meling
Andakt
Heinrich Müller
Dikt
Olav Nergård
Trossblikk
Kristoffer Høie
Vitnebyrd og tjeneste
Hans Erik Nissen
Bokklipp
Carl. Fr. Wisløff
Bibelforum
Mikkel Vigilius
Aktauelt emne
Guttorm Raen
Kommentar
Erik Høiby
Søkelys på religionene
Eivind Gjerde

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Otto Jakobsen
Troslivet
Øyvind Dahle
For undgom
Göran Holmgren
Dikt
Olav Nergård
Trossannhet
Odd Eivind Stensland
Bokklipp
A.G. Lindman
""
Av red.
Fra bibelhistorien
Arvid Joramo
Fedrearven
Martin Luther

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Erik Trans
Salme
H.A. Brorson
Søkelys på forkynnelsen
Mikkel Vigilius
For ungdom
Eivind Gjerde
Aktuelt emne
Hans Erik Nissen
Vitnesbyrd og tjeneste
Olav Fjermedal
Bibelforum
Jan Bygstad
Fra troens slagmark
Guttorm Raen
Fra bibelhistorien
Arvid Juramo
""
Carl Fr. Wisløff

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Axel Remme
Påske
Gunnar Holt
Påske
Kjell Dahlene
Påske
Olav Fjermedal
Påske
Henric Staxäng
Påske
Olav Nergård
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Guttorm Raen
Påske
Olav Fjermedal
Påske
Arvid Joramo

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Skyldbrevet
Andakt
Erik Høiby
Dikt
Olav Nergård
Vitnesbyrd og tjeneste
Odd Eivind Stensland
Fedrearven
Heinrich Müller
Bokmelding
Eivind Gjerde
Fra bibelhistorien
Arvid Joramo
Fra troens slagmark
Mikkel Vigilius
Dikt
Patter Dass
Aktuelt emne
Uttalelse fra LMF's høiskole
Trossannhet
Henric Staxäng
Troslivet
Øivind Andersen

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Tollak Jakobsen
Trossannhet
Gunnar Ødegårdstuen
Sang
Lina Sandell
Troslivet
Göran Holmgren
Bibelsk sjelesorg
Karl K. Riis
For ungdom
Finn Widar Knutzen
Dikt
""
Søkelys på forkynnelsen
Eivind Gjerde
Bokmelding
Guttorm Raen
Fra bibelhisstorien
Arvid Joamo
Fra troens slagmark
Immanuel Fuglsang
Tolkninger
Guttorm Raen
Sang
Olav Fjermedal

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Gunnar Holt
Dikt
Olav Nergård
Bokklipp
Hans Erik Nissen
Søkelys på forkynnelsen
Erik Høiby
Aktuelt emne
Daniel Fredly
Kommentar
Guttorm Raen
Spørsmål og svar
Guttorm Raen
Kristen etikk
Eivind Gjerde
Bladklipp
Eivind Flå
Trossannhet
Guttorm Raen
Bladklipp
Niels Ove Vigilius
Sang
Lina Sandell

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Steinar Handeland
Dikt
Olav Fjermedal
Trossannhet
Gunnar Ødegårdstuen
Vitnesbyrd og tjeneste
Odd Eivind Stensland
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Sang
""
Bibelforum
Guttorm Raen
Søkelys på forkynnelsen
Carl Fr. Wisløff
Bokmeldinger
Kjell Dahlene
Fra bibelhistorien
Arvid Joramo
Fra troens slagmark
Erik Høiby
Bokklipp
Johan Arndt
""
Per Bergene Holm
Fedrearven
Fra Martin Luthers teologi
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Sang
Agatha Rosenius

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Kjell Dahlene
Dikt
Olav Nergård
Fra troslivet
Henric Staxäng
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Dikt
""
For ungdom
Jan Nilsson
Bokklipp
Olav Valen-Sendstad
Liv og tjeneste
Immanuel Fuglsang
Bibelforum
Guttorm Raen
Fra troens slagmark
Erik Høiby
Bokmelding
Gunnar Holt
Sang
Olav Fjermedal

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Göran Holmgren
Påske
Olav Nergård
Påske
Henric Staxäng
Påske
Johann Franck
Påske
Eivind Gjerde
Påske
Einar Kristoffersen
Påske
Guttorm Raen
Påske
Kjell Dahlene
Påske
C.O. Rosenius

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Erik Høiby
Trossannhet
Gunnar Ødegårdstuen
Dikt
Olav Nergård
Troslivet
Niels Ove Vigilius
Bibelforum
Guttorm Raen
For ungdom
Øyvind Dahle
Kommentar
Erik Høiby
Kristen etikk
Eivind Gjerde
Aktuelt emne
Niels Ove Vigilius
CD-Anmeldelse
Jon Ivar Sund
Spørrespalten
Erik Høiby og Eivind Gjerde
Sang
Olav Fjermedal

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Erik Høiby
Trossannhet
Henric Staxäng
Presentasjon av salme
Gunnar Holt
Fra troens slagmark
Dag Risdal
Bokmelding
Guttorm Raen
Sang
Guttorm Raen
Kommentar
Eivind Gjerde
Spørsmålsspalten
Guttorm Raen
Bibelforum
Guttorm Raen
Bladklipp
Torstein Svela
Aktuelt emne
J. Fjord Chirstensen
Dikt
Olav Nergård
Dikt
Olav Nergård

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Kjell Dahlene
Dikt
Olav Nergård
Trossannhet
Ottar Endresen
Aktuelt emne
Hans Erik Nissen
Troslivet
Guttorm Raen
Bokmelding
Ole Andreas Meling
Musikkanmeldelse
Gunnar Holt
Kommentar
Guttorm Raen
Bladklipp
""
Kristenliv
Jan Nilsson
Bokmelding
Guttorm Raen
Bokklipp
Carl Fr. Wisløff
Sang
Olav Fjermestad

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Bibelforum
Guttorm Raen
Bokklipp
Johannes Brandtzæg
Vitnesbyrd og tjeneste
Terje Altin
Dikt
Olav Nergård
Intervju
Olav Hermod Kydland
Bladklipp
Hans Erik Nissen

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Fedrearven
C.O. Rosenius
kommentar
Guttorm Raen
Aktuelt emne
Steffan Bergman
Dikt
Olav Nergård
Bibelstudieserie
Göran Holmgren
Dikt
Olav Fjermestad

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
ole Andreas Meling
Påske
Guttorm Raen
Påske
Gunnar Holmberg
Påske
Henric Staxäng
Påske
Göran Holmgren

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Fra troslivet
Odd Eivind Stensland
Aktuelt emne
Ole Andreas Meling
Kommentar
Guttorm Raen
kommentar
Guttorm Raen
Bibelstudieserie
Göran Holmgren

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Carl Henrik Rehnström
Fra sangskatten
Gunnar Holt
Trossannhet
Axel Remme
Guds Ord og løfter
Ingar Gangås
Aktuelt emne
Karl K. Riis
Vitnesbyrd og tjeste
Guttorm Raen
Bokmelding
Gunnar Holt
Dikt
Olav Nergård
Søkelys på religionene
Eivind Gjerde
Bibelstudieserie
Göran Holmgren
Fra fedrearven
C.O. Rosenius
Fra sangskatten
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Bernt Kjøller Hansen
Fra troens slagmark
Niels Ove Vigilus
Bibelforum
Henric Staxäng
Bokmelding
Kjell Dahlene
Cd-anmeldelse
Ole Andreas Meling
Kommentar
Guttorm Raen
Trosblikk
Karl Magne Helgebostad
Åndssituasjonen
Guttorm Raen
Bokklipp
Francis A. Schaeffer
Søkelys på forkynnelsen
Guttorm Raen
Fedrearven
Ludvig Hope
Søkelys på religionene
Evind Gjerde
Kommentar
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Kjell Dahlene
Bibelforum
Jan Johanssom
Fra troens slagmark
Hans Erik Nissen
Fedrearven
Martin Luther
Bokmelding
Eivind Gjerde
Bokmelding
Olav Hermod Kydland
Fedrearven
C.O. Rosenius
Kommentar
Eivind Gjerde
Vitnemål og tjeneste
Joal Asare
Spørsmål og svar
Oddvar Dahl
Barnelærdommen
Guttorm Raen
Søkelys på religionene
Eivind Gjerde
Guds Ord og løfter
N.L. Laache

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Bjørn Lende
Bibelsk sjelesorg
Erik Høiby
Bibelforum
Odd Eivind Stensland
Åndssituasjonen
Einar Kristoffersen
For ungdom
Jan Nilsson
Spørsmål og svar
Guttorm Raen
Fra troens slagmark
Asger Jensen
Bokmelding
Kristoffer Fjelde
Bokmelding
Terje Thorsen
CD-anmeldelse
Ole Andreas Meling
Aktuelt emne
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Arvid Joramo
Påske
Axel Remme
Påske
Gunnar Holth
Påske
Henric Staxäng
Påske
Olav Nergård
Påske
Karl K. Riis
Påske
Eivind Gjerde

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2001:

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Kjell Dahlene
Vitnesbyrd og tjeneste
Niels Ove Vigilius
Bibelforum
Jan Johansson
Troslivet
Terje Altin
Troslivet
C. Elmelund Petersen
Bokmelding
Olav Hermod Kydland
Bokmelding
Eivind Gjerde
Kommentar
Erik Høiby
Søkelys på forkynnelsen
Odd Eivind Stensland
Barnelærdommen
Guttorm Raen
Bokmelding
Reidar Eriksen

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Erik Høiby
Trossannhet
Steinar Handeland
Trossannhet
Gunnar Holth
Bibelsk sjelesorg
ukjent forfatter
Åndssituasjonen
Hans Erik Nissen
Bibelforum
Per Nordsletten
Kommentar
Guttorm Raen
Aktuelt emne
Odd Eivind Stensland
Vitnesbyrd og tjeneste
Henric Staxäng
Vitnesbyrd og tjeneste
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Christian C. Bothmann
Kristenliv
Henric Staxäng
Bladklipp
Per Kørner
Kristen ungdom
Finn Widar Knutzen
Bokmelding
Guttorm Raen
Aktuelt emne
Eivind Gjerde
Kommentar
Guttorm Raen
Aktuelt emne
Karl Almli
Troslivet
Karl Almli
Aktuelt emne
""
Aktuelt emne
Åge Nevland
Bladklipp
Axel Remme
Fedrearven
Carl Fr. Wisløff
Bladklipp
Hans Erik Nissen

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Erik Høiby
Fra troens slagmark
Jan Johansson
Aktuelt emne
C. Elmelund Petersen
Bibelsk sjelesorg
Fr. Müller
Kommentar
Olav Hermod Kydland
Portrett
Eivind Gjerde
Fedrearven
Odd Eivind Stensland

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Anfinn Line
Troslivet
Frits Larsen
Portrett
Gordon Landro
Sang og musikk
Ole Andreas Meling
Bokmelding
Guttorm Raen
Kommentar
Guttorm Raen
Spørsmålsspalten
Oddvar Dahl
Aktuelt emne
Guttorm Raen
Bibelforum
Erik Høiby
Troslivet
Olav Hermod Kydland

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Reidar Eriksen
Påske
Olav Nergård
Påske
Ingar Gangås
Påske
Axel Remme
Påske
Henric Staxäng
Påske
Dora I. Andersson-Kristensson
Påske
Odd Eivind Stensland
Påske
Ragnar Hansen
Påske
C.O. Rosenius
Påske
Guttorm Raen
Påske
""
Påske
Heinrich Müller
Påske
Olav Toft
Påske
Karl Almli
Påske
Carl Fr. Wisløff

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Ole Andreas Meling
Søkelys på forkynnelsen
Jan Johansson
Dikt
Olav Nergård
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Redaksjonelt
Olav Hermod Kydland
Bokmelding
Reidar Eriksen
Bokmelding
Håvard Brekkå
Bladklipp
John Victor Selle
Fedrearven
Carl O. Rosenius
Fra troens slagmark
Per Bergene Holm
Troslivet
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 06-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Toft
Andakt
Axel Remme
Fra sangskatten
Gunnar Holth
Troslivet
Erik Høiby
Søkelys på forkynnelsen
Oddvar Dahl
Fedrearven
Carl Fr. Wisløff
Dikt
E. M. Broen
Kristenlivet
Henric Staxäng
Trossannhet
Guttorm Raen
Kommentar
Guttorm Raen
Bokklipp
Øivind Andersen
Fedrearven
Kjell Dahlene
Barnelærdom
Kjell Dahlene
Dikt
Olav Nergård

Artikler fra Bibelsk Tro 05-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Ingar Gangås
Troslivet
Erik Høiby
Dikt
Ukjent forfatter
Kommentar
Olav Hermod Kydland
Kristen ungdom
Olav Toft
Søkelys på forkynnelsen
Odd Eivind Stensland
Bokmelding
Gunnar Holth
Kristen ungdom
Girts Balodis / Torleiv Åreskjold
Bibelsk sjelesorg
Niels Ove Vigilius
Bokklipp
Francis Shaeffer fra "Skjebnetime"
Kommentar
Guttorm Raen
Aktuelt emne
Guttorm Raen
Bokmelding
Kristoffer Fjelde
Kristenlivet
Henric Staxäng
Dikt
Olav Nergård
Fedrearven
Kjell Dahlene

Artikler fra Bibelsk Tro 04-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Anfinn Line
Troslivet
Erik Høiby
Troslivet
Henric Staxäng
Bokmelding
Ole Andreas Meling
Bokklipp
Francis A. Schaeffer
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Bokklipp
C.O. Rosenius
Kristen ungdom
Eivind Gjerde
Kommentar
Olav Hermod Kydland
Kommentar
Guttorm Raen
Dikt
Birgit Ormestad
Aktuelt emne
Olav Toft
Bokklipp
Martin Luther
Fedrearven
Kjell Dahlene
Barnelærdommen
Kjell Dahlene

Artikler fra Bibelsk Tro 03-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Toft
Andakt
Oddvar Dahl
Dikt
Brynhild Lund
Troslivet
Ole Andreas Meling
Dikteren og diktet
Magne Gudvangen
Bokklipp
Carl Fr. Wisløff
Kristen ungdom
Finn-Widar Knutzen
Vitnesbyrd og tjeneste
Karl Magne Helgebostad
Bibelsk sjelesorg
Guttorm Raen
Fedrearven
Kjell Dahlene
Barnelærdommen
Kjell Dahlene

Artikler fra Bibelsk Tro 02-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Carl Fr. Wisløff
Påske
Axel Remme
Påske
Trygve Bjerkrheim
Påske
Reidar Eriksen
Påske
Hans Erik Nissen
Påske
Henric Staxäng
Påske
Olav Nergård
Påske
Guttorm Raen
Påske
Guttorm Raen
Fedrearven
Kjell Dahlene
Påske
Henrik O. Stokkenes
Fra katekismen
Kjell Dahlene
Påske
Norvald Yri

Artikler fra Bibelsk Tro 01-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Gunnar Holth
Hverdagskristendom
Eivind Gjerde
Troslivet
Olav Toft
Troslivet
Jon Espeland
Troslivet
Erik Høiby
Dikt
Ola E. Ravndal
Bokmelding
Guttorm Raen
Bokmelding
Kristoffer Fjelde
Bokmelding
Guttorm Raen
Bibelforum
Guttorm Raen
Fedrearven
Kjell Dahlene
Barnelærdommen
Kjell Dahlene

Artikler fra Bibelsk Tro 06-1998:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Toft
Andakt
Finn Widar Knutzen
Troslivet
Odd Eivind Stensland
Dikt
Olav Nergård
Søkelys på forkynnelsen
Guttorm Raen
Fra skolefronten
Torleiv Åreskjold
Bokmelding
Ragna Toft
Kommentar
Guttorm Raen
Fedrearven
Kristoffer Fjelde
Kristen ungdom
Eivind Gjerde
Fra katekismen
Kjell Dahlene

Artikler fra Bibelsk Tro 05-1998:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Oddvar Dahl
Troslivet
Henric Staxäng
Kristen etikk
Guttorm Raen
Fra troens slagmark
Kåre Altin
Søkelys på forkynnelsen
Guttorm Raen
Fra skolefronten
Stiftelsen På Bibelens Grunn
Trosblikk
Finn W. Knutzen
Dikt
Gunnar Nordli
Troslivet
Olav Toft
Fra katekismen
Kjell Dahlene

Artikler fra Bibelsk Tro 04-1998:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Christian C. Bothman
Søkelys på forkynnelsen
Niels Ove Vigilius
Fra troens slagmark
Aksel Remme
Vidnesbyrd og tjeneste
Eivind Gjerde
Dikt
Ragnar Hansen
Spørsmålsspalten
Guttorm Raen
Kommentar
Guttorm Raen
Troslivet
Olav Toft
Fra Katekismen
Kjell Dahlene
Bokmelding
Kristoffer Fjelde

Artikler fra Bibelsk Tro 03-1998:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Toft
Andakt
Torbjørn Torgersen
Troslivet
Guttorm Raen
Spørsmålsspalten
Olav Toft
Fra troens slagmarke
Odd Eivind Stensland
Dikt
Olav Nergård
Bokmelding
Guttorm Raen
Troslivet
Olav Toft
Troslivet
Hans Erik Nissen
Dikt
Olav Nergård
Kommentar
Guttorm Raen
Sang og musikk
Eivind Gjerde

Artikler fra Bibelsk Tro 02-1998:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske Olav Hermod Kydland Forlikelsen i Kristus
Påske Carl Fr. Wisløff Dømt på Gabatta - dømt i himmelen
Påske Henric Staxäng Se Guds Lam, som bærer verdens synd
Påske Peder Mork Eit påskeminne
Påske Kristoffer Fjelde Trøst for Jesu disippel
Påske Eivind Gjerde De syv ord fra Jesu kors
Påske Axel Remme Grunnlaget
Påske Olav Toft Tenaren og tenesta for Gud
Påske Carsten Elmelund Petersen ORDET som nådemiddel
Påske Nils Dybdal Holthe Det er hans verk

Artikler fra Bibelsk Tro 01-1998:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder Guttorm Raen Overtalelse eller overbevisning
Andakt Håvard Brekkå Kom, Herre Jesus
Troslivet Karl Riis Fra hjernetro til barnetro
Bokklipp C.O.Rosenious Rike i Herrens gjernming
Bokmelding/td> Ingat Gangås Klar veiledning
Aktuelt emne Torleiv Åreskjold Når misjon blir viktigere enn frelse
Bokmelding Ragna Toft Israel og nasjonernes fall
Spørsmålsspalten Guttorm Raen Hva er tidsbegrenset i Bibelen?
Kommentar Olav Hermod Kydland Pornografi
Dikt Olav Nergård Takk
Bibelstudieserie Nils Dybdal Holthe Det er hans verk - Del 3

ÆLDRE BLADE - SOM PDF FILER


BIBELSK TRO - 1997
Nr. 1
Bibelsk Tro 97/1
Nr. 2
Bibelsk Tro 97/2
Nr. 3
Bibelsk Tro 97/3
Nr. 4
Bibelsk Tro 97/4
Nr. 5
Bibelsk Tro 97/5
Nr. 6
Bibelsk Tro 97/6
BIBELSK TRO - 1996
Nr. 1
Bibelsk Tro 96/1
Nr. 2
Bibelsk Tro 96/2
Nr. 3
Bibelsk Tro 96/3
Nr. 4
Bibelsk Tro 96/4
Nr. 5
Bibelsk Tro 96/5
Nr. 6
Bibelsk Tro 96/6
BIBELSK TRO - 1995
Nr. 1
Bibelsk Tro 95/1
Nr. 2
Bibelsk Tro 95/2
Nr. 3
Bibelsk Tro 95/3
Nr. 4
Bibelsk Tro 95/4
Nr. 5
Bibelsk Tro 95/5
Nr. 6
Bibelsk Tro 95/6
BIBELSK TRO - 1994
Nr. 1
Bibelsk Tro 94/1
Nr. 2
Bibelsk Tro 94/2
Nr. 3
Bibelsk Tro 94/3
Nr. 4
Bibelsk Tro 94/4
Nr. 5
Bibelsk Tro 94/5
Nr. 6
Bibelsk Tro 94/6
BIBELSK TRO - 1993
Nr. 1
Bibelsk Tro 93/1
Nr. 2
Bibelsk Tro 93/2
Nr. 3
Bibelsk Tro 93/3
Nr. 4
Bibelsk Tro 93/4
Nr. 5
Bibelsk Tro 93/5
Nr. 6
Bibelsk Tro 93/6
Bibelsk Tro 92/1

Fallets dag Bokklipp