Støttefond for evangelisk arbeid og misjon
Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Støttefond for evangelisk arbeid og misjon
Etter oppfordring fra flere har styret for Stiftelsen På Bibelens Grunn vedtatt å opprette et støttefond for evangelisk arbeid og misjon. I første omgang vil de innsamlede midler bli brukt på følgende måter: Innkjøp og distribusjon av bibler, bidrag til oversettelse og distribusjon av ulike skrifter av Rosenius i Russland.

Støtte til utgivelse av traktater og evangeliske småskrifter både på norsk og andre språk.

Dersom du ønsker å støtte dette arbeidet, kan du betale inn til:
"Støttefond for evangelisk arbeid og misjon"
v/Svein Brattgjerd,
Kollerudv. 26, 3031 Drammen.

Kontonr: 6138 06 35339

Evangeliseringsheftet oversatt til spansk - se nr. 4/2004. Trykk her!

Januar 2004:

Evangeliseringsheftet "Jesus fant meg" er nå oversatt til hindi. Hindi er det nest største språket som blir brukt i India. Mer enn 180 millioner mennesker har hindi som sitt morsmål og ca 300 millioner bruker det som sitt andre språk. På delstatsplanet er standard hindi offisielt språk i Himachal Pradesh, Haryana, Rasjasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh og Bihar.

Fra før er evangeliseringsheftet oversatt til svensk, russisk, swahili, engelsk, telugu og tamil. For tida arbeides det med å få det oversatt til mongolsk, spansk og persisk.

Stiftelsen har et godt samarbeid med Luthersk Litteratur-Mission i Sverige når det gjelder dette arbeidet.

Men alle vet at det koster å oversette og trykke hefter. Takk til alle dere som har støttet dette arbeidet! Vi er også takknemlige til hver enkelt som vil være med å støtte det videre.

Desember 2002:

Evangeliseringsheftet "Jesus fant meg" er nå oversatt til følgende språk: svensk, swahili, russisk, engelsk, telugu og tamil.

For tida arbeides det med å få det oversatt til mongolsk, tai og persisk. Dessuten har vi nå fått kjennskap til en evangelisk-luthersk prest i Argentina. Han kan både spansk og portugisisk. Han har tilbudt seg å oversette heftet til spansk, men det vil styret for Stiftelsen komme tilbake til senere.

Som alle vet, så koster det å oversette og trykke hefter. Derfor er vi takknemlige for enhver som vil være med å støtte dette arbeidet. Takk til alle som vil sende en gave!

Årsskiftet 1999/2000:

Styret for Stiftelsen På Bibelens Grunn vil takke for alle bidrag til støttefondet.

Evangeliseringsheftet "Jesus fant meg" er oversatt til svensk og trykt. Heftet er også oversatt til engelsk , og det leses nå korrektur på det.

For tida oversettes det samme heftet til swahili og russisk. Oversettelsen til swahili ventes ferdig til nyttår. - Å få utgitt dette heftet på forskjellige språk koster penger. Derfor er styret for Stiftelsen takknemlige for alle gaver til dette arbeidet. På forhånd takk!

Svein Brattgjerd er kasserer for støttefondet. Han bor og arbeider i Drammen. Han er frivillig forkynner i NLM og ellers med i evangelisk arbeid i hjembyen.

Svein skriver i brev at han er glad og takknemlig for Bibelsk Tro og kasettjenesten. Han ønsker å hilse alle leserne med et bibelord:" Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus" Joh 17,3.

Årsskiftet 1998/99:

Stiftelsen På Bibelens Grunn takker alle som har vært med og gitt en gave til støttefondet i året som gikk. Stiftelsen har sendt 7000 kr til oversettelse og trykking av et utvalg av Rosenius dagbetraktelser til russisk. Pengene er sendt gjennom Luthersk Litteraturmission i Nord-Sverige.

Stiftelsens styre har også vedtatt å støtte oversettelse og trykking av evangeliseringsheftet: "Jesus fant meg" til russisk og swahili.