Bestill taler (kassett/CD)
Jeg bestiller følgende taler:
(Skriv antall i de hvite rutene)
Wisløff, Carl Fr.

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0001
Skriften alene
Frøyland
??.02.1994
kr 20,00
0002
Arbeid på deres frelse med frykt og beven
Frøyland
??.02.1994
kr 20,00
0003
Lekmannsbevegelsens farer og muligheter
Frøyland
??.02.1994
kr 20,00
0004
Et blikk på åndssituasjonen i dag
Moi
??.11.1994
kr 20,00
0005
Jordens salt og verdens lys. (Matt 5,13-16)
Moi
??.11.1994
kr 20,00
0006
Lekmannsbevegelsen i et verdslig samfunn
Moi
??.11.1994
kr 20,00
0007
Farene ved den bibelkritiske teologi - fra Calmeyergatemøtet til vår tid
Frøyland
??.02.1995
kr 40,00
0008
Endetidens forførelser
Frøyland
18.02.1995
kr 20,00
0009
Jesus alene. (Matt 17,1-9)
Frøyland
??.02.1995
kr 20,00
0010
Kan strømmen snu?
Frøyland
??.02.1995
kr 20,00
0011
Profetisk og apostolisk myndighet. (2 Tim 3,14-17)
Mosby
??.08.1995
kr 20,00
0012
Hva tjener til din fred? (Luk 19,41-48)
Mosby
??.08.1995
kr 20,00
0013
Jeg vet på hvem jeg tror. (2 Tim 1,12-14)
Bjerkreim
??.09.1995
kr 20,00
0014
Har du sørget for din sjel? (Matt 11,11-15)
Nanset
??.12.1971
kr 40,00
0015
Dåpen, omvendelsen, troen
Varhaug
05.04.1987
kr 20,00
0016
Grenseoppgang mellom luthersk og reformert teologi
Frøyland
17.02.1996
kr 40,00
0017
Vekter! Hvor langt på natt?
Frøyland
17.02.1996
kr 20,00
0018
I Jesu fotspor (Joh 12,23-33)
Frøyland
18.02.1996
kr 20,00
0019
Den kirkelige situasjon - hvor står vi?
Frøyland
18.02.1996
kr 20,00
0020
Den fagre skatt (2 Tim 1,12-14)
Audnastrand
18.07.1996
kr 20,00
0021
Tanker fra Daniels bok I
Audnastrand
19.07.1996
kr 40,00
0022
Tanker fra Daniels bok II
Audnastrand
20.07.1996
kr 20,00
0023
Troens gode strid (1 Tim 6,12)
Audnastrand
20.07.1996
kr 20,00
0024
Den sanne trøst (Jes 49,13-16)
Audnastrand
21.07.1996
kr 20,00
0025
Å våke med Jesus
Tasta
08.11.1996
kr 20,00
0026
En grunn å stå på
Tasta
09.11.1996
kr 20,00
0027
En kurs å følge
Tasta
09.11.1996
kr 40,00
0028
Enkens skjerv (Mark 12,41-44)
Madla
10.11.1996
kr 20,00
0029
Sann og falsk tale om kristen enhet (om Porvoo-erklæringen m.a.)
Hana
10.11.1996
kr 20,00
0030
Den nye fødsel (Joh 1,12-13)
Frøyland
14.02.1997
kr 20,00
0031
I sjelesorg hos Jesus
Frøyland
15.02.1997
kr 40,00
0032
Guds folk - den ene kristne kirke (Joh 10,27)
Frøyland
15.02.1997
kr 40,00
0033
Jesus fristes i ørkenen (Matt 4,1-11)
Frøyland
16.02.1997
kr 20,00
0034
Eg er ein gjest i verda, min heim i himlen er (Fil 3,2)
Frøyland
16.02.1997
kr 20,00
0035
Evangeliets dårskap (1 Kor 1,18-25)
Undheim
15.03.1997
kr 20,00
0036
Evangeliets hemmelighet (Kol 2,1-2)
Undheim
15.03.1997
kr 20,00
0037
Den andre Adam (Rom 8,1-4)
Tryggheim
16.03.1997
kr 20,00
0038
Evangeliets forpliktelse (1 Kor 9,16)
Undheim
16.03.1997
kr 20,00
0039
Bibelen eller tidsåndens dikatatur? (Jos 24,15-17)
Audnastrand
17.07.1997
kr 20,00
0040
Frihet fra menneskers dom
Audnastrand
18.07.1997
kr 40,00
0041
Frihet fra lovens dom (Gal 3,13)
Audnastrand
20.07.1997
kr 20,00
0042
Frihet fra syndens makt (Rom 8,12-15)
Audnastrand
21.07.1997
kr 20,00
0043
Fø mine får (Joh 21,15-17)
Audnastrand
20.07.1997
kr 20,00
0044
Jesus - den eneste trøst (1 Kor 2,1-2+Gal 6,14)
Tasta
31.10.1997
kr 20,00
0045
Følger vi de gamle stier? (Jer 6,6-17)
Tasta
01.11.1997
kr 20,00
0046
Den frelsende tro (Luk 17,11-19)
Tasta
01.11.1997
kr 20,00
0047
Den store hvite flokk (Åp 7,9-17)
Barkved
02.11.1997
kr 20,00
0048
Vår plass i åndskampen (2 Joh 1-12)
Hana
02.11.1997
kr 20,00
0049
Hvorfor er det så nødvendig med forkynnelse? (1 Kor 2,1-5)
Frøyland
06.02.1998
kr 20,00
0050
Dåpen (omvendelsen og troen (1 Pet 3,20-21)
Frøyland
07.02.1998
kr 20,00
0051
Frelse og frelsesvisshet (2 Tim 1,12-13)
Frøyland
07.02.1998
kr 20,00
0052
Hemmeligheten ved Guds rikes komme (Mark 4,26-32)
Frøyland
08.02.1998
kr 20,00
0053
Guds forunderlige utvelgelse (1 Mos 28,10-19)
Frøyland
08.02.1998
kr 20,00
0054
Bare bibelsk fokynning (skaper sann kristen tro (Kol 3,16)
Undheim
28.03.1998
kr 20,00
0055
Vekkelse i dag (Apg 2,27-38+40-41)
Undheim
28.03.1998
kr 20,00
0056
En er død for alle (Joh 11,45-53)
Tryggheim
29.03.1998
kr 20,00
0057
Ser vi endetidstegn i dag?
Undheim
29.03.1998
kr 20,00
0058
Sendebrevet til menigheten i Efesus (Åp 2,1-7)
Audnastrand
10.07.1998
kr 20,00
0059
Sendebrevet til menigheten i Tyatira (Åp 2,18-29)
Audnastrand
11.07.1998
kr 20,00
0060
Sendebrevet til menigheten i Filadelfia (Åp 3,7-13)
Audnastrand
12.07.1998
kr 20,00
0061
Hvorfor glemte du løftet? (2 Krøn 16,9)
Audnastrand
09.07.1998
kr 20,00
0062
Himmelen (Ef 2,6)
Audnastrand
11.07.1998
kr 20,00
0063
Vokt Guds menighet (Apg 20,17-32)
Madla
28.02.1993
kr 20,00
0064
Er ditt hjerte helt med Herren? (2 Krøn 16,9)
?
??.06.1985
kr 20,00
0065
Å være rik hos Gud. (Luk 12,13-21)
?
??.??.1998
kr 20,00
0066
Frykt for Ham. (Matt 10,28-31)
?
??.??.????
kr 20,00
0067
Bibelens selvvidnesbyrd
?
??.08.1994
kr 20,00
0068
Vekst i erkjennelsen (Ef 1,15-23)
Tryggheim
??.??.1976
kr 20,00
0069
Tidens tegn. (Matt 16,1-4)
Tryggheim
01.05.1982
kr 20,00
0070
Guds faste grunnvoll står (2 Tim 2,15-21)
Tryggheim
29.07.1976
kr 20,00
0071
Jeg tror syndenes forlatelse (Rom 3,22-24)
?
??.??.????
kr 20,00
0072
Tvettet i Lammets blod (Åp 7,9-17)
Stavanger
05.11.1995
kr 20,00
0073
Guds krig-i dag. (Dom. 7)
Stavanger
??.??.1994
kr 20,00
0074
Hva svarer du på innbydelsen? (Luk 14,16-24)
?
??.??.1991
kr 20,00
0075
Oppreist til vår rettferdiggjørelse (Matt 28,1-9)
Stavanger
??.??.1998
kr 20,00
0076
Betesta = barmhjertighetens hus (Joh 5,1-3+5-16)
?
??.??.????
kr 20,00
0077
Hva skjedde på Golgata? (Mark 15,15-38)
?
??.??.????
kr 20,00
0078
Samvittigheten fri - det gamle mennesket bundet.
Kristiansand
??.??.1974
kr 20,00
0079
Den kristnes plass i åndskampen. (Ef 6,10-18)
Kristiansand
??.??.1974
kr 20,00
0080
Fra døden til livet (Ef 2,1-10)
?
??.??.????
kr 20,00
0081
Guds husfolk - et hellig tempel (Ef 2,11-22)
?
??.??.????
kr 20,00
0082
Fri fra loven. (Joh 8,30-32+Rom 3,22-26)
?
??.??.1980
kr 20,00
0083
Fri fra menneskefrykt.
?
??.??.1980
kr 20,00
0084
Forakt ikke Guds nåde
?
??.??.1994
kr 20,00
0085
Gud har ikke forkastet sitt folk - Israel (Rom 11,25-32)
?
??.??.1994
kr 20,00

Yri, Norvald

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0100
Samling om Bibelen - Guds ord. Oppgjør med bibelkritikken.
Frøyland
??.02.1994
kr 20,00
0101
Ordet om korset
Frøyland
??.02.1994
kr 20,00
0102
Misjon eller dialog. (Joh 3,16)
Frøyland
??.02.1994
kr 40,00
0103
Bibelsk vekking (1)
Norheimsund
??.11.1993
kr 20,00
0104
Bibelsk vekking (2)
Norheimsund
??.11.1993
kr 20,00
0105
Bibelsk vekking (3)
Norheimsund
??.11.1993
kr 20,00
0106
Korleis styrkje truskapen mot Guds ord
Norheimsund
??.11.1993
kr 20,00
0107
Guds faste grunnvoll står
Frøyland
??.02.1995
kr 20,00
0108
Jeg vet min gjenløser lever
Frøyland
??.02.1995
kr 20,00
0109
Rettferdiggjort av tro. (Rom 4,4-8)
Mosby
19.08.1995
kr 20,00
0110
Er det noe håp for meg? Sjelesørgeriske emner fra Romerbrevet. (1)
Frøyland
16.02.1996
kr 20,00
0111
Er det noe håp for meg? Sjelesørgeriske emner fra Romerbrevet. (2)
Frøyland
17.02.1996
kr 20,00
0112
Hva er sunn bibelsk vekkelse?
Frøyland
18.02.1996
kr 20,00
0113
Fritt vekkingsarbeid eller kyrkjeleg uniformering?
Sætervika
10.02.1996
kr 40,00
0114
Han som var død og er blitt levende (Åp 2,8-11)
Kvernavik
21.04.1996
kr 20,00
0115
Midt i stormen - Guds Ord står fast
Madla
27.02.1993
kr 40,00
0116
Gud er med sitt folk (Rom 8,31-32)
Sola
16.10.1998
kr 20,00
0117
Vi skal lyde Gud mer enn mennesker! (Apg 4,12+5,28-29)
Sola
17.10.1998
kr 20,00
0118
Se (jeg har satt for at deg en åpnet dør (Åp 3,7-8)
Sola
17.10.1998
kr 20,00
0119
Herren ser (Joh 9,1-7+35-41)
Sola
18.10.1998
kr 20,00
0120
Guds rettferdighet (Rom 3,21-31)
Frøyland
05.02.1999
kr 20,00
0121
Guds vrede blir åpenbart fra himmelen (Rom 1,14-18)
Frøyland
06.02.1999
kr 20,00
0122
Rettferdiggjort av tro (Rom 4,3+5,1-11)
Frøyland
07.02.1999
kr 20,00
0123
Er du født på ny? (Rom 7,18-8,9)
Frøyland
07.02.1999
kr 40,00
0124
Fall i synd -og sjelesorg.
Fotland
20.03.1999
kr 20,00
0125
Kva er kjennetegn på den sanne kyrkja. (Matt 25,1-13)
Fotland
20.03.1999
kr 20,00
0126
For ingenting er umulig for Gud. (Luk 1,26-38)
Sola
21.03.1999
kr 20,00
0127
Jesus som syndervennen. (Luk 7,36-50)
Fotland
21.03.1999
kr 20,00
0128
Korleis opptenne misjonselden igjen?
Bjerkreim
04.09.1999
kr 20,00
0129
Kvar står Guds folk i åndskampen? (Gal 3,1-5)
Sola
05.09.1999
kr 20,00
0130
Bibelkritikken i historisk perspektiv
Norheimsund
08.10.1999
kr 40,00
0131
Misjonsorganisasjonene og bibelsynet
Norheimsund
10.10.1999
kr 40,00
0132
Grunnvollen er lagt: Jesus Kristus. (1 Kor 3,7-23)
Audnastrand
27.07.2000
kr 20,00
0133
Når frimodigheten svikter
Audnastrand
28.07.2000
kr 20,00
0134
Jesus (synderes venn. (Rom 3,21-26)
Audnastrand
29.07.2000
kr 40,00
0135
Guds misjon. (Åp 7,9-17)
Audnastrand
29.07.2000
kr 20,00
0136
Ta sitt kors opp og følge meg. (Matt 16,24-27)
Audnastrand
30.07.2000
kr 20,00
0137
Redningsbøyen Jesus. (Apg 4,12)
Skjæveland
07.06.2003
kr 20,00
0138
De begynte å tale i andre tunger. (Apg 2,1-3)
Skjæveland
08.06.2003
kr 20,00
0139
Guds speil - Guds rettferdighet. (Rom 3,9-28)
Skjæveland
08.06.2003
kr 20,00
0140
Hver den som påkaller Herrens navn (skal bli frelst. (Apg 2,17-21)
Skjæveland
09.06.2003
kr 20,00
0141
taler
Audnastrand
24.07.2003
kr 20,00
0142
Omvendelse i Jesu forkynnelse og undervivsning.
Audnastrand
25.07.2003
kr 20,00
0143
For Guds folk er hvilen tilbake.
Audnastrand
26.07.2003
kr 40,00
0144
taler
Audnastrand
26.07.2003
kr 20,00
0145
La de små barn komme til meg, HINDRE DEM IKKE!
Skjæveland
24.10.2004
kr 20,00

Sæle, Finn J.

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0200
Bibelkritiske tanker i lærebøkene
Frøyland
12.02.1994
kr 40,00
0201
Bibelens inspirasjon og autoritet.
Moi
05.11.1994
kr 20,00
0202
Massemedia og den kristne tanken
Madla
27.02.1993
kr 40,00
0203
Finn J Sæle og Johan I Holm (Israel og åndskampen
Jørpeland
28.10.1998
kr 20,00
0204
Velsignelse eller forbannelse. (5 Mos 28)
Hana
10.04.1999
kr 40,00

Fjell, Håvard

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0207
1 Kongebok 11,4
Bjerkreim
27.11.1998
kr 40,00

Bovim, Hans

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0208
Den kristne familie (oppdragelse og undervisning.
Tryggheim
01.05.1999
kr 40,00
0209
Friskole - foreldrerett og foreldreansvar
Bryne
18.09.1998
kr 40,00

Li, Kjell Audun

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0210
Alt er overgitt meg av min Far (Matt 11,25-30)
Frøyland
10.03.1996
kr 20,00

Hetland, Hallvard

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0230
Jesu siste vandring opp til Jerusalem. (Luk 9,51-62)
Hana
31.10.1999
kr 20,00
0231
Guds Ord - det ENESTE troverdige ord. (1 Tim 1,15)
Nordlys
07.04.2000
kr 20,00
0232
En såmann gikk ut for å så - Guds Ord. (Luk 8,4-15)
Nordlys
08.04.2000
kr 20,00

Grindheim,Sigurd

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0250
Homofili og kirken og Bibelen.
Frøyland
??.02.1995
kr 20,00

Hallesby, Ole

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0280
Frelst eller fortapt. (Luk 9,57-62) (Helvetestalen, NRK)
Storsalen, Oslo
25.01.1953
kr 20,00
0281
Er Guds lov ment bokstavelig? (Matt 5,17-18)
?
??.??.????
kr 20,00
0282
Vårt forhold til vranglæren og vranglæreren
?
01.05.1957
kr 20,00
0283
Våkn opp du som sover (Ef 5,14)
Egersund
??.??.????
kr 20,00
0284
Kom til meg.
?
??.??.????
kr 20,00
0285
2 andakter: Frelst eller fortapt og Da ble disiplene glade
?
??.??.????
kr 20,00
0286
Hvordan få fred med Gud.
?
??.??.????
kr 20,00
0287
Om sædene.
?
??.??.????
kr 20,00
0288
Fra bønnens verden 1
?
??.??.????
kr 20,00
0289
Fra bønnens verden 2
?
??.??.????
kr 20,00

Tobiassen, Severin

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0296
Seks kjennetegn på en ekte kristen (2 Tim 3,1-5)
Evje
??.??.????
kr 40,00

Nissen, Hans E.

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0300
Når Kristi kraft fullendes. (Hos 2,16-17)
Undheim
10.03.1995
kr 20,00
0301
Jeg er døren. (Joh 10,9)
Undheim
11.03.1995
kr 20,00
0302
Når ruinene gjenreises. (Jes 61,1-11)
Undheim
11.03.1995
kr 20,00
0303
Hos Jesus gjelder bare nådens rett (Matt 15,21-28)
Tryggheim
12.03.1995
kr 20,00
0304
Livets vann. (Åp 22,1-5)
Undheim
12.03.1995
kr 20,00
0305
Jesu første ord på korset (Luk 23,24)
Undheim
20.09.1996
kr 20,00
0306
Jesu andre ord på korset (Joh 19,26-27)
Undheim
21.09.1996
kr 40,00
0307
Jesu tredje ord på korset (Luk 23,43)
Undheim
21.09.1996
kr 20,00
0308
Jesu fjerde ord på korset (Matt 27,46)
Tryggheim
22.09.1996
kr 20,00
0309
Jesu femte ord på korset (Joh 19,30)
Tryggheim
22.09.1996
kr 20,00
0310
Guds vei med Jakob -og med deg. (1 Mos 35,1-15)
Tonstadli
02.07.1999
kr 40,00
0311
Bli du i det du har lært. (2 Tim 3,14-17)
Tonstadli
03.07.1999
kr 40,00
0312
Det er kledningen som frelser. (Sak. 3,1-10)
Tonstadli
04.07.1999
kr 20,00
0313
Guds kjærlighet til Jesus -og til oss. (Ef 1,3)
Tonstadli
05.07.1999
kr 40,00
0314
Slangen i ørkenen - et forbilde på Kristus. (4 Mos 21,4-9)
Stjørdal
??.07.1979
kr 20,00
0315
I Kristus er du rettferdig - hellig - forløst. (1 Kor 1,30-31)
Stjørdal
??.07.1979
kr 20,00
0316
Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt
Varhaug
30.04.2000
kr 20,00
0317
Jesus og Tomas. (Joh 20,26-31)
Tryggheim
30.04.2000
kr 20,00
0318
Jesus ble gjort til min synd. (2 Kor 5,21+Jes 53,5)
Randaberg
01.05.2000
kr 20,00
0319
Innenfor, men uten bryllupsklær. (Matt 22,11-13)
Klepp
01.05.2000
kr 20,00
0320
Guds vrede åpenbares.Loven i Åpenbaringsboken.
Frøyland
25.01.2002
kr 40,00
0321
Menigheten under korset.Lidelsen i Åpenbaringsboken.
Frøyland
26.01.2002
kr 40,00
0322
Med Lammet som sentrum.Frelsen i Åpenbaringsboken.
Frøyland
26.01.2002
kr 40,00
0323
Båret av Guds Ord.Nådemidlet i Åpenbaringsboken.
Frøyland
27.01.2002
kr 20,00
0324
Det himmelske hjem.Målet i Åpenbaringsboken.
Frøyland
27.01.2002
kr 20,00
0325
Velsignelse
Vigrestad
30.04.2002
kr 20,00
0326
Sant og falsk Guds-bilete.
Randaberg
01.05.2002
kr 40,00
0327
Innenfor alterets nåde eller i forgårdens forførelse.
Klepp
01.05.2002
kr 40,00
0328
Jesus er veien. (Joh 14,1-15)
Frøyland
04.02.2005
kr 20,00
0329
Rikere i Gud. (Joh 14,21-31)
Frøyland
05.02.2005
kr 20,00
0330
Bli i Jesu kjærlighet. (Joh 15)
Frøyland
05.02.2005
kr 40,00
0331
Ført av Ånden. (Joh 15,20 - 16,21)
Frøyland
06.02.2005
kr 20,00
0332
Visste du om din dag. (Luk 19)
Tonstadli
13.07.2004
kr 20,00
0333
Det himmelske livet. (Åp 22,1-5)
Tonstadli
??.??.2004
kr 20,00
0334
Å bli funnet i ham (Fil. 3,8-9)
Tonstadli
??.??.2004
kr 20,00
0335
Lær meg å kjenne dine veie (2 Mos 17,1-7)
?
??.??.2002
kr 20,00
0336
Tyven kommer bare for å stjele... (2 Mos 17,8-16)
?
??.??.2002
kr 20,00
0337
Vi følger Lammet.
Sandnes
29.04.2007
kr 40,00
0338
En hellig Gud. (Jes 6,1-7)
Tau
30.04.2007
kr 20,00
0339
Kjøpt med blodet.
Randaberg
01.05.2004
kr 20,00
0340
Frelse fra vreden.
Klepp
01.05.2007
kr 20,00
0341
Kristen i endetiden - i lys av 1 Johannesbrev 1.
Frøyland
01.02.2008
kr 20,00
0342
Kristen i endetiden - i lys av 1 Johannesbrev 2.
Frøyland
02.02.2008
kr 20,00
0343
Kristen i endetiden - i lys av 1 Johannesbrev 3.
Frøyland
02.02.2008
kr 20,00
0344
Kristen i endetiden - i lys av 1 Johannesbrev 4.
Frøyland
03.02.2008
kr 20,00
0345
Kristen i endetiden - i lys av 1 Johannesbrev 5.
Frøyland
03.02.2008
kr 20,00

Vigilius, Nils Ove

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0350
Skriften kan ikke gjøres ugyldig
Audnastrand
19.07.1996
kr 40,00
0351
Se hvor stor HAN er - vår frelser (Ef 1,13-23)
Audnastrand
19.07.1996
kr 20,00
0352
Bibelsynets betydning
Audnastrand
20.07.1996
kr 20,00
0353
Dansk kristenliv
Audnastrand
20.07.1996
kr 40,00
0354
Prøv åndene
Audnastrand
21.07.1996
kr 40,00

Teigen, Arne Helge

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0360
Har du troen? (Gal 3,7-14)
Tonstadli
11.07.1996
kr 20,00
0362
Å stole på Ham (Matt 14,23-33)
Tonstadli
13.07.1996
kr 40,00
0363
Sendebrevet til Filadelfia (Åp 3,7-13)
Tonstadli
14.07.1996
kr 20,00

Knutzen, Finn W.

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0370
Jeg (Herren har ikke forandret meg (- fra profeten Malakias)
Frøyland
07.02.1998
kr 20,00
0371
Mørke og lys (- fra profeten Malakias)
Frøyland
08.02.1998
kr 20,00
0372
Se, jeg legger mine ord i din munn (Jer 1,9-12)
Tasta
31.10.1998
kr 20,00
0373
Hvorledes kommer troen? (Rom 10,13-17)
Sola
10.10.1999
kr 20,00
0374
Men dere er en utvalgt ætt (1 Pet 2,9-10)
Sola
10.10.1999
kr 40,00
0375
Den nye drakten. (Mark 2,18-22)
Frøyland
05.10.2001
kr 20,00
0376
Gi akt på Ordet (1) (Prof. Haggai)
Frøyland
26.01.2002
kr 40,00
0377
Gi akt på Ordet (2) (Prof. Haggai)
Frøyland
27.01.2002
kr 40,00
0378
Å finnes i Ham (Haggai 2,1-9)
Liland
14.09.2002
kr 40,00
0379
Templet gjenreises.1 (Fra Esras bok)
Solgry
09.11.2002
kr 20,00
0380
Templet gjenreises.2 (Fra Esras bok)
Solgry
09.11.2002
kr 40,00

Odden, Thorleif

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0400
Golgata (Joh 19,17-30)
Moi
09.07.1986
kr 20,00
0401
Våkn opp du som sover (Ef 1,2)
Moi
12.07.1986
kr 20,00
0402
Ransak meg Herre (Sal 139,1-12+23-24)
Agerskov, Danmark
31.05.1989
kr 20,00
0403
Gud har omsorg for at du skal bli frelst (Luk 15,1-17)
Hauge
11.07.1989
kr 20,00
0404
Gjør deg rede til å møte din Gud (Amos 4,12-13)
Hauge
12.07.1989
kr 40,00
0405
Jesus - født under loven (Gal 4,1-7)
Hauge
15.07.1989
kr 40,00
0406
Alvoret ved å være Guds utsending (Joh 1,6-37)
Hauge
22.07.1989
kr 40,00
0407
Hva sikter Guds lov på? (Rom 3,19-25)
Tonstadli
12.07.1989
kr 20,00
0408
Min trellestand er nå forbi (1 Tim 2,1-7)
Riska
27.03.1993
kr 20,00
0409
. . . elsker du meg? (Joh 21,15-19)
Riska
28.03.1993
kr 20,00
0410
Guds omsorg for min sjel. (Luk 15,1-7)
?
??.??.????
kr 20,00
0411
Et møte med Jesus. (Luk 7,36-50)
?
??.??.????
kr 20,00
0412
5 andakter
?
??.??.????
kr 40,00

Staxäng, Henric

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0430
Er du på den smale veien? (1 Kor 9,24-27)
Audnastrand
18.07.1997
kr 20,00
0431
Forholdet til synden (Sal 51)
Audnastrand
18.07.1997
kr 40,00
0432
Forholdet til medmenneskene (Sal 62)
Audnastrand
20.07.1997
kr 20,00
0433
Forholdet til Kristus (Sal 23)
Audnastrand
21.07.1997
kr 20,00
0434
Mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet
Frøyland
06.10.2000
kr 20,00
0435
Døden. (Rom 5,12)
Sola
07.10.2000
kr 20,00
0436
Evigheten. (Matt 25,46)
Sola
08.10.2000
kr 20,00
0437
Den eneste rettferdighet som gjelder for Gud.
Hana
08.10.2000
kr 20,00

Toft, Olav

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0440
Tenaren og tenesta for Gud (2 Tim 1,9)
Liland
13.09.1997
kr 40,00

Gjone, Olav

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0450
De fem kloke og de fem dårlige jomfruene (Matt 25,1-13)
Riska
17.10.1995
kr 20,00
0451
Lignelsen om kongesønnens bryllup (Matt 22,1-13)
Riska
18.10.1995
kr 20,00
0452
Frelse kun i Jesu-navnet (Matt 1,21-23)
Riska
19.10.1995
kr 20,00
0453
Tegnet i Jesu hender (Jes 49,13-16)
Riska
20.10.1995
kr 20,00
0454
Englebesøk (Heb 1,13-14)
Riska
21.10.1995
kr 20,00
0455
Guds vrede - Guds nåde (Rom 5,6-11)
Riska
22.10.1995
kr 20,00
0456
Guds vitnesbyrd / frelsesvisshet (1 Joh 5,9-13)
Riska
24.10.1995
kr 20,00
0457
Anfektelse og den riktige grunnvoll (1 Kor 3,11)
Riska
25.10.1995
kr 20,00
0458
Jesus er veien (Joh 14,1-6)
Riska
26.10.1995
kr 20,00
0459
Bønn / Åndens hjelp og virkning (Rom 8,26-27)
Riska
27.10.1995
kr 20,00
0460
Å finne trøst i syndens forlatelse (Jes 40,1-2)
Riska
28.10.1995
kr 20,00
0461
Vi består av to naturer; ånden og kjødet (Rom 7,19-8,2)
Riska
29.10.1995
kr 20,00
0462
Bli fylt av Ånden (Ef 5,18)
Solåsen
??.12.1971
kr 40,00
0463
Jeg vil glede meg i Herren (Jes 61,10)
Egersund
26.03.1996
kr 20,00
0464
Kast på Herren det som tynger deg (55,23)
Egersund
27.03.1996
kr 20,00
0465
Ånden driver oss til Jesus (Rom 8,14-17)
Egersund
28.03.1996
kr 20,00
0466
En utvalgt ætt (1 Pet 2,9-11)
Egersund
30.03.1996
kr 20,00
0467
Kristus korsfestet - Guds visdom (1 Kor 1,18-25)
Egersund
31.03.1996
kr 20,00

Dahl, Oddvar

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0500
Se der Guds lam som bærer bort verdens synd (Joh 1,29-34)
Sandnes
20.05.1992
kr 20,00
0501
Bønnens gave (Joh 16,23-28)
Sandnes
28.05.1992
kr 20,00
0502
Å trenge seg inn i himlenes rike med makt (Matt 11,12)
Riska
07.09.1993
kr 20,00
0503
Under loven eller under nåden? (Gal 3,23-25)
Riska
08.09.1993
kr 20,00
0504
Å jage mot målet (Fil 3,12-14+20)
Riska
10.09.1993
kr 20,00
0505
Har du sett korset? (2 Mos 15,22-27)
Riska
12.09.1993
kr 20,00
0506
Hvor er din skatt? (Luk 12,34-40)
Riska
14.09.1996
kr 20,00
0507
Se jeg står for døren og banker. (Åp 3,20)
Riska
16.09.1996
kr 20,00
0508
Har du Den Hellige Ånd? (Apg 2,1-11)
Riska
17.09.1996
kr 20,00
0509
Renset i lammets blod (Åp 7,9-17)
Riska
19.09.1996
kr 20,00
0510
Kan jeg vite at jeg er frelst? (1 Joh 5,11-12)
Kongsvinger
??.04.1985
kr 20,00
0511
Å få Jesus åpenbart for seg (Joh 20,19-23)
Riska
21.04.1996
kr 20,00
0512
I verden (men ikke av verden (Åp 2,12-17)
Stavanger
28.04.1996
kr 20,00
0513
Den ENESTE redningen: Å finnes i Ham. (Fil 3,7-11)
Virksund
??.12.1988
kr 20,00
0514
Jesus og barna (Mark 10,13-16)
Stavanger
??.??.1986
kr 20,00
0515
Menigheten i Pergamon (Åp 2,12-17)
Tryggheim
15.10.1996
kr 40,00
0516
Menigheten i Tyatira (Åp 2,18-29)
Tryggheim
05.11.1996
kr 40,00
0517
Er Gud for oss... (Rom 8,31-39)
Skien
13.02.2001
kr 20,00
0518
Det som min Gud sier (det vil jeg tale. (2 Krøn 18,12-13)
Skien
14.02.2001
kr 20,00
0519
Hva er menneskets største ulykke? (Åp 3,20)
Skien
15.02.2001
kr 20,00
0520
Bli fylt av Ånden (Ef 5,18-20)
Skien
16.02.2001
kr 20,00
0521
Ditt hjerte er ikke rett for Gud (1 Sam. 4,1-11+18)
Skien
17.02.2001
kr 20,00
0522
På Tabor (Matt 7,1-9)
Skien
18.02.2001
kr 20,00
0523
Sendebrevet til Sardes. (Åp 3,1-6)
Tryggheim
14.10.2003
kr 40,00
0524
Sendebrevet til Filadelfia (Åp 3,7-13)
Tryggheim
21.10.2003
kr 20,00

Trans, Erik

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0550
Gjør dette (så skal du leve! (Luk 10,21-29)
Norheimsund
29.08.1995
kr 20,00
0551
Hvor skal du tilbringe evigheten? (Joh 3,14-18)
Norheimsund
01.09.1995
kr 20,00
0552
Tempelrenseren (Luk 19,41-46)
Norheimsund
30.08.1995
kr 40,00
0553
Skal du møte en lukket himmelport? (Luk 13,22-30)
Norheimsund
31.08.1995
kr 40,00
0554
Fariseeren og tolleren (Luk 18,9-14)
Norheimsund
02.09.1995
kr 40,00
0555
HAN har kledd meg. (Jes 61,10)
Norheimsund
03.09.1995
kr 40,00
0556
Det tredje syn 1 (Åp 8,2-12)
Norheimsund
05.09.1995
kr 40,00
0557
Det tredje syn 2 (Åp 8,13+9,12)
Norheimsund
06.09.1995
kr 40,00
0558
Heller ikke jeg fordømmer deg (Joh 8,2-12)
Norheimsund
07.09.1995
kr 40,00
0559
Et blikk på tidens tegn (Matt 25,1-13)
Norheimsund
08.09.1995
kr 40,00
0560
Rikdommen i Kristus (Joh 7,37-39)
Norheimsund
10.09.1995
kr 40,00
0561
Ved tro... (Heb 11.31)
Norheimsund
10.09.1995
kr 40,00
0562
Ta deg i vare for surdeigen (1 Joh 1,5-7+Luk 12,1-5)
Norheimsund
12.09.1995
kr 40,00
0563
Den rike unge mannen (Mark 10,17-27)
Norheimsund
13.09.1995
kr 40,00
0564
Er ditt navn skrevet i Livets bok? (Åp 20,11-15)
Norheimsund
14.09.1995
kr 40,00
0565
Se din konge kommer til deg. (Matt 21,1-11)
Gilja
03.12.1996
kr 20,00
0566
Røveren på korset. (Luk 23,26-46)
Namsos
??.??.????
kr 40,00
0568
Den himmelske verden -og naturkatastrofene. (Åp 8,2-12)
Audnastrand
21.07.2006
kr 40,00
0569
Den himmelske verden med vitnesbyrdets telt.
Audnastrand
22.07.2006
kr 40,00
0570
Den himmelske verden -og de syv vredesskålene.
Audnastrand
22.07.2006
kr 40,00
0571
Bibelens Jesus -eller en annen Jesus? (Luk 19,41-46)
Audnastrand
23.07.2006
kr 40,00

Fagerli, Kristian

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0600
Du skal være hellig -likesom Gud er hellig.
Skjæveland
28.09.2004
kr 40,00
0601
En ren jomfru for Kristus (2 Kor 11,2)
Skjæveland
29.09.2004
kr 20,00
0602
Har du gjeld? (Rom 1,14-15)
Vigrestad
30.09.2004
kr 20,00
0603
Verdensrikene - og Guds rike 1 (Fra Daniels bok)
Frøyland
03.02.2006
kr 40,00
0604
Verdensrikene - og Guds rike 2 (Fra Daniels bok)
Frøyland
04.02.2006
kr 40,00
0605
Antikrists ånd. (Fra Daniels bok)
Frøyland
05.02.2006
kr 40,00

Samnøy, Øyvind

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0700
Forsoningen (3 Mos 4,13-21)
Dirdal
18.02.1995
kr 40,00
0701
Jesus alene (Matt 17,1-9)
Dirdal
19.02.1995
kr 20,00
0702
Den første kjærlighet (Åp 2,1-7)
Gilja
21.02.1995
kr 40,00
0703
Lammet er verdig (Åp 6,12-17+7,9-17)
Gilja
23.02.1995
kr 40,00
0704
Loven og evangeliets virkning (Rom 12,1-11)
Gilja
24.02.1995
kr 40,00
0705
To veier ligger foran deg (på en må du gå (Gal 4,21-31)
Gilja
25.02.1995
kr 20,00
0706
Talsmannen (1 Joh 2,1-2)
Gilja
26.02.1995
kr 40,00
0707
Mon jeg skal nå det skjønne land, som snubler gang på gang
Tonstadli
10.07.1996
kr 40,00
0708
Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen (Rom 6,15 og Matt 24,38)
Tonstadli
11.07.1996
kr 20,00
0709
Begynne i Ånd (fullende i kjød (Gal 3,3)
Tonstadli
12.07.1996
kr 40,00
0710
Å skjule sin synd (Sal 32,1-7)
Tonstadli
14.07.1996
kr 40,00
0711
Jeg er livets brød (Joh 6)
Frøyland
09.03.1999
kr 20,00
0712
Herre (lær oss å be. (Luk 11,1-13)
Frøyland
10.03.1999
kr 20,00
0713
Med blikket festet på Jesus (Hebr 12,1-3)
Frøyland
11.03.1999
kr 20,00
0714
De syv basuner. (Åp kap. 8 og 9)
Frøyland
14.03.1999
kr 40,00
0715
Hvordan går det til slutt? (Åp kap. 12 og 13)
Frøyland
16.03.1999
kr 40,00
0716
--- elsker du meg? (Joh 21,15-20)
Frøyland
17.03.1999
kr 40,00
0717
Ta Guds ord på alvor. (Esek. 33,30-38)
Frøyland
18.03.1999
kr 20,00
0718
Et nådeår fra Herren. (Jes 61,1-3)
Frøyland
21.03.1999
kr 20,00
0719
Et himmelsk sinn. (Matt 5,1-12)
Frøyland
20.03.1999
kr 40,00
0720
Kain's offer og Abels offer. (1 Mos 4,1-16)
Tonstadli
03.07.1999
kr 20,00
0721
Abrahams tro. (1 Mos 15,1-6)
Tonstadli
04.07.1999
kr 20,00
0722
Mellommannen. (4 Mos 16)
Tonstadli
05.07.1999
kr 20,00
0723
Sann frimodighet. (Hebr 4,11)
Tonstadli
06.07.1999
kr 20,00
0724
Det gjorde Gud (Matt 19,21-20,16)
Tonstadli
07.07.1999
kr 40,00
0725
Et lem på Jesu legeme. (Fil. 2,1-11)
Tonstadli
08.07.1999
kr 40,00
0726
Den rike mann og Lasarus. (Luk 16,14-31)
Tonstadli
09.07.1999
kr 40,00
0727
Hvordan har DU forvaltet talentene? (Matt 25,14-30)
Tonstadli
10.07.1999
kr 20,00
0728
Vandrer du i lyset? (Matt 24,35-51)
Tonstadli
11.07.1999
kr 40,00
0729
i samtale om påskebudskaPet
Nærbø
??.??.1999
kr 20,00
0730
Hva vil det si å vandre i lyset? (1 Joh 1.3-2,2)
Fister
13.11.1999
kr 40,00
0731
Kald eller varm? (Matt 11,25+Åp 3,14-22)
Fister
19.11.1999
kr 20,00
0732
Sett din vei i Herrens hånd (Matt 5,5+Salme 37,1-11)
Fister
??.11.1999
kr 20,00
0733
Er du en hykler? (Luk 12,1-5)
Fister
??.11.1999
kr 40,00
0734
Å være fri fra loven. (Rom 7,1-13)
Fister
??.11.1999
kr 20,00
0735
Det et menneske sår (det skal han også høste (1 Kong. 22,8-38)
Frøyland
29.03.2000
kr 40,00
0736
Han som ser alt. (Jes 57,15-16+Matt 9,9-13)
Frøyland
30.03.2000
kr 20,00
0737
Jeg skammer meg ikke over evangeliet. (Rom 1,16-17)
Frøyland
31.03.2000
kr 20,00
0738
Tro = skillet mellom liv og død. (Rom 3 og 4+2 Krøn)
Frøyland
01.04.2000
kr 40,00
0739
Jeg kjenner Guds vilje (men makter det ikke. (Joh 6,24-36)
Frøyland
02.04.2000
kr 20,00
0740
Ditt forhold til Jesus er som ditt forhold til Guds Ord.
Norheimsund
07.03.2000
kr 20,00
0741
Kristen frimodighet (Hebr 4,9ff)
Norheimsund
08.03.2000
kr 20,00
0742
Himmelen (Åp 21,1-8)
Norheimsund
10.03.2000
kr 40,00
0743
Kain og Abel sine offer. (1 Mos 4)
Tørvikbygd
12.03.2000
kr 20,00
0744
Om å la Jesus overta styringen i livet. (Rom 12,1ff)
Norheimsund
15.03.2000
kr 40,00
0745
Å være Ordets hører og gjører. (Matt 5,16ff)
Norheimsund
16.03.2000
kr 40,00
0746
Kjærligheten til Jesus (Joh 21,15ff+1 Kor 13)
Norheimsund
18.03.2000
kr 20,00
0747
Hvem er den største i himmelens rike? (Matt 18,1ff)
Tørvikbygd
19.03.2000
kr 20,00
0748
Arbeiderne i vingården (Matt 19,21ff+Matt 20)
Norheimsund
21.03.2000
kr 20,00
0749
Du er innbudt til bryllup i himlen. (Matt 22,1ff)
Norheimsund
23.03.2000
kr 40,00
0750
Om forkynnelsen av Guds Ord (Joh 10+1 Kor 22,1ff)
Norheimsund
22.03.2000
kr 40,00
0751
Hvorfor slapp Barrabas fri og Jesus ble dømt? (Matt 27,15ff)
Norheimsund
25.03.2000
kr 20,00
0752
Hvordan bli en sann og sunn kristen? (Gal 5 .1ff)
Norheimsund
26.03.2000
kr 20,00
0753
Et rett forhold til sin Herre (Matt 24,30-51)
?
??.??.1996
kr 20,00
0754
Du skal stå for Gud (Matt 25,32-46)
?
??.??.????
kr 20,00
0755
taler over (Hebr 3,6-19)
Tonstadli
09.07.2002
kr 40,00
0756
taler over (Hebr 3,6-19)
Tonstadli
10.07.2002
kr 20,00
0757
taler over (Joh 22,10-15)
Tonstadli
11.07.2002
kr 40,00
0758
taler over (Åp 3,7-13)
Tonstadli
12.07.2002
kr 20,00
0759
Lovgjerninger - gode gjerninger. (Gal 3)
Tonstadli
??.07.2002
kr 20,00
0760
taler
Tonstadli
??.07.2002
kr 20,00
0761
taler fra Joh 13
Tonstadli
05.07.2002
kr 20,00
0762
Akabs død (1 Kong. 22,18-38)
Tonstadli
??.07.2002
kr 40,00
0763
Nåde - uten omvendelse? (Jer 7,1-15)
?
??.??.2001
kr 40,00

Stensland, Odd Eivind

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0770
Nødvendigheten av å være fri fra loven (Gal 2,21)
Audnastrand
10.07.1998
kr 20,00
0771
Til frihet har Kristus frigjort oss (Gal 5,1-4)
Audnastrand
11.07.1998
kr 20,00
0772
De to naturer (Gal 5,13-26)
Audnastrand
12.07.1998
kr 20,00
0773
Er du en klok jomfru? (Matt 25,1-13)
Audnastrand
10.07.1998
kr 20,00
0774
Jesu fristelse -og vår fristelse. (Matt 4,1-11)
Audnastrand
15.07.1999
kr 20,00
0775
Kristus som konge og hersker. (Salme 2)
Audnastrand
16.07.1999
kr 40,00
0776
Kristus (den oppstandne. (Salme 16)
Audnastrand
17.07.1999
kr 20,00
0777
Kristus og hans brud (Salme 45)
Audnastrand
18.07.1999
kr 40,00
0778
Frelst av gjerninger? (Matt 25,31-26)
Audnastrand
17.07.1999
kr 20,00

Linnemann, Eta

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0800
Min vei fra bibelkritkken til Bibelen.
Bore
??.01.1994
kr 20,00

Grudem, Wayne

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0805
Gjenoppdag bibelsk mannlighet og kvinnelighet (1)
Riska
??.09.1994
kr 40,00
0806
Gjennoppdag bibelsk mannlighet og kvinnelighet (2)
Riska
??.09.1994
kr 40,00

Benestad, Øyvind

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0807
Nei til kjønnsnøytrale ekteskap.
Dvergsnestangen
25.03.2006
kr 40,00

Raen, Guttorm

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0810
Ordet og jeg
Lunden
09.09.1995
kr 20,00
0811
Rett og falsk forkynnelse i endetiden
Audnastrand
19.07.1996
kr 40,00
0812
Kallet og tjenesten (2 Kor 5,15-21)
Liland
14.09.1996
kr 40,00
0813
Et evangelisk syn på nådegavene (1 Pet 4,10)
Liland
14.09.1997
kr 20,00
0814
En profet i anfektelse. (1 Kong 19)
Liland
12.09.1999
kr 20,00
0815
Fra Jobs bok 1
Frøyland
02.02.2001
kr 40,00
0816
Fra Jobs bok 2 Jobs prøvelser
Frøyland
03.02.2001
kr 40,00
0817
Fra Jobs bok 3 Forskjellen mellom falsk fromhet og sann tro
Frøyland
04.02.2001
kr 40,00
0818
Fra Jobs bok 4 Den utgang Herren gjorde
Frøyland
04.02.2001
kr 40,00
0819
Jesus som Yppersteprest (Hebr 9,11-19)
Langesund
01.04.2001
kr 40,00
0820
Marias lovsang (Luk 1,46-55)
Langesund
17.03.2002
kr 20,00
0821
Han som seirer (Job 19,25-27)
Liland
15.09.2002
kr 20,00
0822
Dette sier Den Hellige (Åp 3,7-8)
Audnastrand
29.07.2004
kr 20,00
0823
Menneskers spørsmål og Guds Ord 1 (Malakias)
Audnastrand
30.07.2004
kr 40,00
0824
Menneskers spørsmål og Guds Ord 2 (Malakias)
Audnastrand
31.07.2004
kr 40,00

Eriksen, Reidar

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0830
Åndelig fornyelse (Rom 12,1-5)
Nordlys
28.05.1995
kr 20,00
0831
Endemålet for vår tro (1 Pet 1,1-9)
Liland
13.09.1998
kr 40,00

Larsen, Frits

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0835
Har JEG omvendt MEG nok? (Luk 18,9-14)
Nærbø
??.??.1959
kr 20,00

Holth, Gunnar

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0840
Misjonskallet i den aktuelle åndssituasjonen
Lunden
09.09.1995
kr 40,00
0841
Lukk meg i dine smerter inn (Jer 17,9)
Frøyland
06.02.1999
kr 40,00
0842
Så er det sant det jeg hørte (1 Kong. 10,4-7)
Frøyland
06.02.1999
kr 20,00
0843
Lukk ham inn (Åp 3,20)
Frøyland
07.02.1999
kr 20,00
0844
Umulig for mennesker (men ikke for Gud. (1 Kor 2,7-10+14)
Audnastrand
28.07.2000
kr 40,00
0845
Barnekåret.
Audnastrand
28.07.2000
kr 20,00
0846
Stille stunder på veien hjem.
Audnastrand
29.07.2000
kr 20,00
0847
Å at jeg vel var kommet hjem fra disse ørkenens hytter.
Audnastrand
30.07.2000
kr 40,00
0848
Når er jeg en kristen?
Bjerkreim
16.09.2000
kr 40,00
0849
Hvem er den største? (Luk 9,43-46)
Sola
17.09.2000
kr 20,00
0850
Fra troens slagmark
Frøyland
03.02.2001
kr 40,00
0851
Livets seilas (Luk 7,11-17)
Frøyland
03.02.2001
kr 20,00
0852
Hva skal da vi få? (Matt 20,1-16)
Frøyland
04.02.2001
kr 20,00
0853
Begynt er ikke endt
Bjerkreim
15.09.2001
kr 20,00
0854
Prøvd i alt i likhet med oss (Fil. 2,1+5-11)
Sola
16.09.2001
kr 20,00
0855
En hånd er utrakt fra nådens trone (Luk 3,21)
Audnastrand
26.07.2002
kr 40,00
0856
Hvem sitter vi på med? (Apg 8,26-39)
Audnastrand
26.07.2002
kr 20,00
0857
Troens kamp. (Rom 4,17-21)
Audnastrand
27.07.2002
kr 40,00
0858
Veimelding 1 (Hastemeld. - Personlig meld. - Omfattende meld.)
Audnastrand
21.07.2005
kr 20,00
0859
Veimelding 2 (Herrens vei i frelseshistorien)
Audnastrand
22.07.2005
kr 20,00
0860
Veimelding 3
Audnastrand
22.07.2005
kr 40,00
0861
Veimelding 4
Audnastrand
23.07.2005
kr 40,00
0862
Da åpnet han deres forstand... (Luk 24,45)
Frøyland
03.02.2007
kr 20,00
0863
...og gi deres hjerter opplyste øyne... (Ef 1,18)
Frøyland
04.02.2007
kr 20,00
0864
Mathias Orheim i ord og toner.
Frøyland
04.02.2007
kr 20,00

Fjelde, Kristoffer

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0870
Til deg som ikke får det til (Gal 3,23)
Jørpeland
21.09.1989
kr 20,00
0871
Himmel eller helvete
Mosby
??.08.1995
kr 20,00
0872
Den rike mann og Lasarus (Luk 16,19-31)
Mosby
??.08.1995
kr 20,00
0873
Den første (fulle visshet (Heb 3,12-14)
Tasta
11.11.1995
kr 20,00
0874
De få i Sardes (Åp 3,1-6)
Bjerkreim
26.10.1996
kr 20,00
0875
Syndenes forlatelse (Sal 103,1-11)
Varhaug
05.12.1996
kr 20,00
0876
Han fordømte synden i kjødet (Rom 7,19-8,4)
Frøyland
16.02.1997
kr 20,00
0877
Har du bryllupskledningen på? (Matt 22,11-14)
?
??.??.????
kr 40,00
0878
Sett meg så jeg ser deg Jesus (Åp 7)
Sola
01.11.1998
kr 20,00
0879
Den som er ettergitt mest (elsker mest. (Luk 7,36-50)
Riska
10.03.1996
kr 20,00
0880
Guds rettferdighet - en evig rettferdighet. (Rom 1,14-17)
Ganddal
06.10.2001
kr 20,00
0881
Hvordan komme over svelget? (Luk 16,19-31)
Sola
07.10.2001
kr 20,00
0882
Den tomme båten
Lyngdal
15.03.1975
kr 20,00
0883
Frelst -ikke av gjerninger (men av tro. (Rom 4,4-5)
Lyngdal
??.??.1976
kr 20,00
0884
Gud kaller. (Jes 55,6-9)
Lyngdal
??.??.????
kr 20,00
0885
Det store svelget - på hvilken side er du? (Luk 16,26-31)
Lyngdal
20.03.1977
kr 20,00

Gjerde, Eivind

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0900
Vær vedholdende i bønn
Lunden
10.09.1995
kr 20,00
0901
Rettferdiggjort ved tro
Langesund
20.03.1999
kr 20,00
0902
Herren ser
Langesund
21.03.1999
kr 20,00
0903
Forkynnelse av Guds ord -og andre virkemidler.
Frøyland
09.10.2004
kr 20,00
0904
Daniels seier i troskap mot Ordet. (Dan. kap. 1)
Frøyland
10.10.2004
kr 20,00

Kydland, Olav Hermod

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0915
Hold fast på Guds Ord (Åp 3,7-8)
Tasta
31.10.1998
kr 20,00

Dahlene, Kjell

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0920
Sannheten tro i kjærlighet (Ef 4,15)
Lunden
10.09.1995
kr 40,00
0921
...å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er
Skien
05.02.2002
kr 20,00
0922
Guds kjærlighet er så dyp at den når ned til den dypest fallne
Skien
06.02.2002
kr 20,00
0923
Guds kjærlighet er så bred at den favner alle. (Ef 3,14-21)
Skien
07.02.2002
kr 20,00
0924
Guds kjærlighet er så lang at den rekker livet ut.
Skien
08.02.2002
kr 20,00
0925
Guds kjærlighet er så høy at den når like inn i himmelen.
Skien
09.02.2002
kr 20,00
0926
La meg få se ditt ansikt (kjære Jesus. (Joh 12,24-33)
Skien
10.02.2002
kr 20,00
0927
Seier som ble vendt til nederlag. (Josva kap. 7)
?
??.??.????
kr 20,00
0928
Du fødast må på ny (Joh 3,1-5)
?
??.??.????
kr 20,00

Gangås, Ingar

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
0930
Alltid salig om ei alltid glad (2 Kor 12,7-10)
Liland
12.09.1998
kr 20,00
0931
Hvor er Lammet? (1 Mos 22,7)
Langesund
20.03.1999
kr 40,00
0932
Se der Guds lam (Joh 1,29)
Langesund
20.03.1999
kr 20,00
0933
Begynt er ikke endt (Jes 1,24-27)
Randaberg
09.04.1999
kr 20,00
0934
Hvem får delta i Lammets sang? (Jes 12,1-6)
Randaberg
11.04.1999
kr 20,00
0935
Jesus søker deg (Apg 7,2)
Randaberg
10.04.1999
kr 20,00
0936
Verdslig fred og åndelig fred. (Joh 20,19-31)
Randaberg
11.04.1999
kr 20,00
0937
Omvend dere (for himlenes rike er kommet nær! (Matt 3,1-12)
Randaberg
22.08.1999
kr 20,00
0938
Når troen prøves. (Luk 17,5-10)
Sola
09.10.1999
kr 20,00
0939
Den frelsende tro (Luk7,36-50)
Sola
09.10.1999
kr 40,00
0940
Fra Bergprekenen. Salige er de saktmodige (Matt 5,5)
Frøyland
05.02.2000
kr 40,00
0941
Fra Bergprekenen. (Matt 6,5-8)
Frøyland
06.02.2000
kr 40,00
0942
Fra Bergprekenen. (Matt 6,9-13)
Frøyland
06.02.2000
kr 20,00
0943
Getsemane (Joh 18,1-12)
Langesund
09.04.2000
kr 20,00
0944
Gabbata (Joh 19,1-16)
Langesund
10.04.2000
kr 20,00
0945
Golgata (Joh 19,17-30)
Langesund
11.04.2000
kr 20,00
0946
Vandre i lyset (Joh 12,35-36)
Liland
16.09.2001
kr 20,00
0947
Ved korsets for hos Jesus (Joh 19,18+25)
Audnastrand
22.07.2005
kr 20,00
0948
Korsfestet med Kristus (Gal 2,20)
Audnastrand
23.07.2005
kr 20,00
0949
Kors og trengsel (1 Pet 4,12-14)
Audnastrand
23.07.2005
kr 20,00
0950
Korset er en overgang (Joh 20,11-18)
Audnastrand
24.07.2005
kr 20,00

Jensen, Asger

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1000
Den gamle og den nye Adam (Rom 7,18-25)
Varhaug
09.12.1998
kr 20,00
1001
Det sanne evangelium (Gal 1 (6-9)
Varhaug
10.12.1998
kr 20,00
1002
Den tredje sang (Klages 3 (1-20)
Varhaug
11.12.1998
kr 20,00
1003
En forsonet Gud (Kol 1,21-23)
Varhaug
12.12.1998
kr 20,00
1004
Hva skjer når Gud møter meg? (Jes 42 (1-7)
Håland
13.12.1998
kr 20,00
1005
Stol på Gud (1 Krøn 21 (1-15)
Varhaug
13.12.1998
kr 20,00
1006
Er Guds Ord svekket iblandt oss? (Jer 3,25+4,1)
Varhaug
06.12.2000
kr 20,00
1007
Om å bedra seg selv (Luk 12,1+Rom 1,18)
Varhaug
07.12.2000
kr 20,00
1008
Profeten Nahum (Nah. 1,1-2)
Varhaug
08.12.2000
kr 20,00
1009
Søk det som er der oppe (Kol. 3,1-11)
Varhaug
09.12.2000
kr 20,00
1010
For den store hvite trone (Åp 20,11-15)
Håland
10.12.2000
kr 20,00
1011
I natt kreves din sjel av deg (Luk 12,16-21)
Varhaug
10.12.2000
kr 20,00
1012
Skikk dere ikke lik denne verden (Rom 12,2+8,16)
Audnastrand
20.07.2001
kr 40,00
1013
Men mitt folk hørte ikke min røst (Salme 81,9-13)
Audnastrand
20.07.2001
kr 20,00
1014
Å finnes våken når Jesus kommer (Luk 12,38-40)
Audnastrand
21.07.2001
kr 20,00
1015
Hva med hykleriet? (Luk 12,1)
Audnastrand
26.07.2002
kr 40,00
1016
Gjør jeg veien til livet bred? (Matt 7,13-14)
Audnastrand
27.07.2002
kr 20,00
1017
Hvorfor gjør jeg det onde? (Rom 7,18-19)
Audnastrand
27.07.2002
kr 20,00
1018
Hører jeg når jeg hører? (Jes 42,18-25)
Audnastrand
28.07.2002
kr 20,00
1019
Min nåde er nok for deg (2 Kor 12,7-9)
Skjæveland
02.10.2002
kr 40,00
1020
Forsoningen (Matt 25)
Skjæveland
01.10.2002
kr 20,00
1021
Hva sier Guds Hellige Ånd - til meg? (Rom 8,16)
Hana
06.10.2002
kr 20,00
1022
Jesus måtte til Golgata - der var ei annen vei (Joh 19,17-18)
Skjæveland
03.10.2002
kr 20,00
1023
Hører noen meg? (Åp 3,19-20)
Skjæveland
04.10.2002
kr 20,00
1024
Den første og den siste Adam. (1 Kor 15,47-49)
Frøyland
05.10.2002
kr 20,00
1025
Det gjorde Gud (Rom 8,3)
Sola
06.10.2002
kr 20,00

Kattner, Egon

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1050
Fra Nehemja. (Neh. kap. 1)
Frøyland
04.02.2000
kr 40,00
1051
Fra Nehemja. (Neh. kap. 2)
Frøyland
05.02.2000
kr 40,00
1052
Fra Nehemja.
Frøyland
05.02.2000
kr 40,00
1053
Lignelsen om ugress i hveten (Matt 13,24-30+36-43)
Frøyland
06.02.2000
kr 40,00
1054
Jesus og de onde åndsmakter (Luk 11,14-28)
Frøyland
04.02.2006
kr 40,00
1055
Jesus og menneskelivets lenker (Luk 13,10-17)
Frøyland
04.02.2006
kr 40,00
1056
Jesus og tilværelsens gåter. (Luk 13,1-9)
Frøyland
05.02.2006
kr 40,00

Vindskei, Gudmund

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1070
Egenrettferdighet - frelsesvisshet (Rom 10,1-13)
Tryggheim
??.??.1978
kr 20,00
1071
Fornyelsens hemmelighet
Tryggheim
??.??.1976
kr 20,00

Handeland, Steinar

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1100
Vår himmelske yppersteprest (Hebr 9,6-12+23-28)
Audnastrand
16.07.1999
kr 40,00
1101
Israel, endetiden og Jesu gjenkomst.
Audnastrand
17.07.1999
kr 40,00
1102
Lammets bryllup og Lammets vrede.
Audnastrand
18.07.1999
kr 40,00
1103
Jesus og den samaritanske kvinnen. (Joh 4,1-26)
Audnastrand
16.07.1999
kr 20,00
1104
Israels land og folk -Guds EVIGE eiendom.
Skjæveland
19.06.2004
kr 40,00
1105
Israels fortid og fremtid - i lys av Guds Ord 1
Riska
23.02.2005
kr 40,00
1106
Israels fortid og fremtid - i lys av Guds Ord 2
Riska
24.02.2005
kr 40,00
1107
Troskap mot skriften i endetiden 1
Skjæveland
18.06.2005
kr 40,00
1108
Troskap mot skriften i endetiden 2
Skjæveland
18.06.2005
kr 40,00
1109
Israel og tidens tegn
Skjæveland
16.12.2006
kr 40,00

Høiby, Erik

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1170
Veien tilbake er veien frem (Åp 2,1-7)
Langesund
30.03.2000
kr 40,00
1171
Åpenbaringens budskap til vår tid (Åp 1,1-3)
Liland
15.09.2001
kr 40,00
1172
Oljekrise i endetiden (Matt 25,1-13)
Langesund
16.03.2002
kr 40,00
1173
Død eller levende tro
Dvergsnestangen
25.03.2006
kr 20,00
1174
Taler over Salme 23
Dvergsnestangen
25.03.2006
kr 20,00
1175
Gud ble menneske (Luk 1,46-55)
Dvergsnestangen
26.03.2006
kr 20,00

Landro, Gordon

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1200
Den rike mann og Lasarus (Luk 16,19-31)
Liland
11.09.1999
kr 40,00
1201
Plassbytte for Isak -og for deg. (1 Mos 22,1-13)
Tasta
31.10.1999
kr 40,00

Jørgensen, Svenning

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1250
Fotspor
Langesund
31.03.2001
kr 20,00
1251
For Jesus visste selv hva Han ville gjøre (Joh 6,1-15)
Langesund
31.03.2001
kr 20,00
1252
Fra filipperbrevet - kap. 1
Frøyland
31.01.2003
kr 20,00
1253
Fra filipperbrevet - kap. 2
Frøyland
01.02.2003
kr 20,00
1254
Fra filipperbrevet - kap. 3
Frøyland
02.02.2003
kr 40,00

Riis, Karl K.

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1270
Se (min tjener (han er ikke som de andre (Jes 42,1-7)
Frøyland
06.02.2004
kr 40,00
1271
Herrens ventende tjener. (Jes 49,1-6)
Frøyland
07.02.2004
kr 40,00
1272
Å ha disippeltunge og disippeløre. (Jes 50,4-9)
Frøyland
08.02.2004
kr 20,00
1273
Herrens lidende tjener i fornedrelse og opphøyelse. (Jes 52,13-53,12)
Frøyland
08.02.2004
kr 40,00
1274
taler ut fra Salme 1
Varhaug
10.12.2003
kr 20,00
1275
Jesus i Simons hus.
Varhaug
11.12.2003
kr 20,00
1276
taler
Varhaug
12.12.2003
kr 20,00
1277
Dommens dag. (Matt 25)
Varhaug
13.12.2003
kr 20,00
1278
taler ut fra Luk 4
Varhaug
14.12.2003
kr 20,00
1279
taler
Hana
14.12.2003
kr 20,00

Bygstad, Jan

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1300
Syndens makt. (1 Mos 4,1-16)
Hana
05.11.1999
kr 40,00
1301
Hvem er salig? (Matt 5,1-12)
Stavanger
07.11.1999
kr 20,00
1302
Kan vi stole på Det Gamle Testamentet?
Norheimsund
09.10.1999
kr 40,00
1303
Frivillig eller tvungen forherdelse. (Jes 6,1-13)
Norheimsund
10.10.1999
kr 40,00
1304
i samtale om falsk Gudsdyrkelse
Nærbø
??.??.1999
kr 20,00
1305
i samtale om Kains offertjeneste
Nærbø
??.??.1999
kr 20,00
1306
En hellig, almenn og apostolisk kirke
Stavanger
11.05.2000
kr 40,00
1307
Hvorfor må vi ha en bekjennelse?
Klepp
01.05.2001
kr 40,00
1308
Bibeltime. 2 Mos 1 og 2 (1)
Landås
16.01.1991
kr 40,00
1309
Bibeltime. 2 Mos 3 til 6 (2)
Landås
30.01.1991
kr 40,00
1310
Bibeltime. 2 Mos 7 til 12 (3)
Landås
13.02.1991
kr 20,00
1311
Bibeltime. 2 Mos 12 og 14 (4)
Landås
??.??.????
kr 40,00
1312
Bibeltime. 2 Mos (5)
Landås
20.03.1991
kr 40,00
1313
Bibeltime: Kvinnelige prester
Landås
15.03.1995
kr 40,00
1314
Se vi går opp til Jerusalem (Luk 18,31-43)
Landås
10.02.1991
kr 20,00
1315
Guds løfte. (1 Mos 12 og 14)
Landås
23.01.1989
kr 40,00
1316
Jesu stell med Peter
Hellvik
??.??.2002
kr 40,00
1317
Kom i hu
Vigrestad
30.04.2002
kr 20,00
1318
Ordets virkekraft.
Egersund
01.05.2002
kr 20,00
1319
Må Guds Ord være absolutt autoritet?
Klepp
01.05.2002
kr 40,00
1320
1. Bibeltime fra Gal 1,1-11
Nordanger
05.04.2002
kr 20,00
1321
2. Bibeltime fra Gal 1,11-2,21
Nordanger
05.04.2002
kr 40,00
1322
3. Bibeltime fra Gal 3,1-29
Nordanger
06.04.2002
kr 40,00
1323
4. Bibeltime fra Gal 4,4-31
Nordanger
06.04.2002
kr 20,00
1324
5. Bibeltime fra Gal 5,1-18
Nordanger
06.04.2002
kr 40,00
1325
6. Bibeltime fra Joh 21,1-14
Nordanger
07.04.2002
kr 40,00
1326
Jesu gjenkomst1 (Matt 24,1-14)
Lyngmo
??.??.2002
kr 20,00
1327
Jesu gjenkomst 2
Lyngmo
??.??.2002
kr 20,00
1328
Jesu gjenkomst 3
Lyngmo
??.??.2002
kr 20,00
1329
Kristus i Det Gamle Testamentet 1
Riska
02.01.2003
kr 40,00
1330
Kristus i Det Gamle Testamentet 2 (Herrens navn)
Riska
03.01.2003
kr 20,00
1331
Kristus i Det Gamle Testamentet 3 (Hvordan evangeliet møter oss i GT)
Riska
04.01.2003
kr 40,00
1332
Daniels bok kap. 2-4 (Nebukadnesar)
?
31.05.2002
kr 40,00
1333
Daniels bok kap. 7-8
?
01.06.2002
kr 40,00
1334
Daniels bok kap. 9-12
?
01.06.2002
kr 40,00
1335
Struktur og virkemiddel i bedehusarbeidet 1
Frøyland
01.02.2003
kr 40,00
1336
Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt (Hebr 9,22)
Frøyland
01.02.2003
kr 20,00
1337
Jesus stiller stormen (Matt 8,23-27)
Frøyland
02.02.2003
kr 20,00
1338
Syndens vesen og syndens følger (1 Mos 3)
Frøyland
02.02.2003
kr 40,00
1339
Hva er bibelsk forkynnelse?
Klepp
01.05.2003
kr 40,00
1340
Artikkelen - som kyrkja står og fell med
Vigrestad
30.04.2004
kr 40,00
1341
En ny sang (Salme 40 - oppgjør med sangkulturen i det kristne arbeidet)
Klepp
01.05.2004
kr 40,00
1342
Å skille det edle fra det uedle
Klepp
01.05.2004
kr 40,00
1343
Jakobs kamp. (1 Mos 32)
Frøyland
02.05.2004
kr 20,00
1344
Frelsesvisshet.
Egersund
01.05.2004
kr 20,00
1345
Ordet om korset -Guds kraft. (Matt 28,18-20)
Frøyland
09.10.2004
kr 40,00
1346
Født av kjød eller født av ånd. (Joh 3,6)
Frøyland
10.10.2004
kr 20,00
1347
Fra korset til kronen. (Matt 16,21-26)
Mjølkeråen
05.11.1993
kr 40,00
1348
Mine barn det er den siste time (1 Joh 2,18-24)
Mjølkeråen
06.11.1993
kr 40,00
1349
Jeg så en ny himmel og en ny jord. (Åp 21,1-7)
Mjølkeråen
07.11.1993
kr 40,00
1350
En hellig Gud - et hellig folk
Tau
30.04.2005
kr 20,00
1351
De siste ting
Klepp
01.05.2005
kr 20,00
1352
Løgnkirken og Den sanne kirken
Klepp
01.05.2006
kr 20,00
1353
Korsteologi og herlighetsteologi
Klepp
01.05.2006
kr 20,00
1354
Gamle testamentet - Jesu Bibel
Frøyland
30.04.2007
kr 40,00

Remme, Axel

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1570
Han har gjort alle ting vel! (Mark 7,32-37)
Audnastrand
19.07.2001
kr 20,00
1571
Sunne i troen (Tit. 1,13+2,2)
Audnastrand
20.07.2001
kr 20,00
1572
Konsekventløst budskap eller resultatforpliktende forkynnelse
Audnastrand
21.07.2001
kr 20,00
1573
Glem ikke gleden. (Fil. 4,1-7)
Audnastrand
21.07.2001
kr 20,00

Fuglsang, Immanuel

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1580
Vekkelse i Efesus. (Apg 19,1-20)
Audnastrand
25.07.2003
kr 20,00
1581
Stillhetens nødvendighet. (Luk 10,20-26)
Audnastrand
25.07.2003
kr 20,00
1582
Vi vil gjerne se Jesus. (Joh 12,20-26)
Audnastrand
26.07.2003
kr 20,00
1583
Vårt rette hjem. (Åp 21,1-8)
Audnastrand
27.07.2003
kr 20,00

Andersen, Øivind

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1600
Det ene nødvendige (Luk 10,38-42)
?
??.??.????
kr 20,00
1601
Guds sønn har gjort meg fri (Joh 8,31-45)
?
??.??.????
kr 20,00
1602
Ekteskapet i Guds ords lys (Matt 5,27-32)
?
??.??.????
kr 20,00
1603
Medgang og motgang i Guds ords lys (Sal 73)
?
??.??.????
kr 20,00
1604
Når du ikke ser Jesus - ser han deg (Matt 11,2-6)
Fjelltun
13.08.1978
kr 20,00
1605
Frelsesvisshet (Rom 8,15-16)
?
??.??.????
kr 20,00
1606
Israels plass i frelseshusholdningen (1) (Rom 9)
Stavanger
??.??.1978
kr 20,00
1607
Israels plass i frelseshusholdningen (2) (Rom 10)
Stavanger
??.??.1978
kr 20,00
1608
Israels plass i frelseshusholdningen (3) (Rom 11)
Stavanger
??.??.1978
kr 20,00
1609
Bibeltime (1 Joh 1+2)
Fjelltun
??.??.1978
kr 40,00
1610
Bibeltime (1 Joh 3,4+5)
Fjelltun
??.??.1978
kr 40,00
1611
Er du rede? (Luk 12,35-40)
Misjonssalen, Oslo
??.??.1981
kr 20,00
1612
Den bortkomne sønnen (Luk 15,1-3+11-32)
?
??.??.????
kr 20,00
1613
Åndsdåp og nådegaver (1)
?
??.??.????
kr 20,00
1614
Åndsdåp og nådegaver (2)
?
??.??.????
kr 20,00
1615
Hva Ånden sier til menighetene (1) (Åp 2,1-7)
?
??.??.????
kr 20,00
1616
Hva Ånden sier til menighetene (2) (Åp 2,8-29+3,1-6)
?
??.??.????
kr 40,00
1617
Hva Ånden sier til menighetene (3) (Åp 3,7-13)
?
??.??.????
kr 20,00
1618
Hva Ånden sier til menighetene (4) (Åp 3,14-33)
?
??.??.????
kr 20,00
1619
Guds kraft fullendes i skrøpelighet (1 Kor 2,1-6)
Kilden
13.10.1986
kr 20,00
1620
Lignelsen om såmannen (Matt 13,1-17)
Trondheim
??.??.1970
kr 20,00
1621
Bed (så skal eder gis (Luk 11,5-13)
?
??.??.????
kr 20,00
1622
Jesu dåp (Matt 3,13-17)
Fjellhaug
??.??.????
kr 20,00
1623
Jesu fristelse (Matt 4,1-11)
Fjellhaug
??.??.????
kr 20,00
1624
Den kananeiske kvinne (Matt 15,21-28)
Fjellhaug
??.??.????
kr 40,00
1625
Hva skal JEG GJØRE for å bli frelst? (Mark 10,17-27)
Flekkefjord
??.??.????
kr 20,00
1626
I sjelesorg hos Jesus (Joh 21,15-25)
Flekkefjord
??.??.????
kr 20,00
1627
Er jeg utvalgt til å bli frelst? (Matt 22,1-14)
Flekkefjord
??.??.????
kr 20,00
1628
En kristens kår i verden (1 Kor 9,1-)
Kilden
??.??.????
kr 20,00
1629
Sett din vei i Herrens hånd (Fil. 4,5)
Stavanger
??.??.????
kr 20,00
1630
Hva er kristendom? (Leksjon 1-4)
?
??.??.????
kr 20,00
1631
Hva er kristendom? (Leksjon 5-7)
?
??.??.????
kr 20,00
1632
Hva er kristendom? (Leksjon 8-10)
?
??.??.????
kr 20,00
1633
Hva er kristendom? (Leksjon 11-13)
?
??.??.????
kr 20,00
1634
Hva er kristendom? (Leksjon 14-16)
?
??.??.????
kr 20,00
1635
Hva er kristendom? (Leksjon 17-19)
?
??.??.????
kr 20,00
1636
Hva er kristendom? (Lekjson 20-21)
?
??.??.????
kr 20,00
1637
Hva er kristendom? (Leksjon 22-23)
?
??.??.????
kr 20,00
1638
Hva er kristendom? (Leksjon 24-26)
?
??.??.????
kr 20,00
1639
Hva er kristendom? (Leksjon 27-28)
?
??.??.????
kr 20,00
1640
... blir intervjuet ...
?
??.??.????
kr 20,00
1641
Innledning til Matteusevangeliet (1)
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1642
Innledning til Matteusevangeliet (2)
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1643
Matt 1,1-18
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1644
Matt 1,18-25 (side A), Matt 2,1-12 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1645
Matt 2,13-3,12
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1646
Matt 3,1-12 (side A), Matt 3,13-17 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1647
Matt 4,1-11
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1648
Matt 4,1-11 (side A), Matt 4,12-17 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1649
Matt 4,18-25 (side A), Matt 4,23-25 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1650
Matt 5,1-3 (side A), Matt 5,3-6 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1651
Matt 5,6-12 (side A), Matt 5,13 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1652
Matt 5,17-20 (side A), Matt 5,20 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1653
Matt 5,20-26 (side A), Matt 5,27-32 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1654
Matt 5,27-32
Underv., Fjellhaug
??.??.1978
kr 40,00
1655
Matt 5,33-48 (side A), Matt 5,44-6,4 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1979
kr 40,00
1656
Matt 6,2-6,side A), Matt 6,7-12 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1979
kr 40,00
1657
Matt 6,12-13 (side A), Matt 6,13-18 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1979
kr 40,00
1658
Matt 6,19-24 (side A), Matt 6,25-34 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1979
kr 40,00
1659
Matt 6,33-34 (side A), Matt 7,1-6 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1979
kr 40,00
1660
Matt 7,7-12
Underv., Fjellhaug
??.??.1979
kr 40,00
1661
Matt 7,15-22 (side A), Matt 7,22-23 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1979
kr 40,00
1662
Matt 7,24-8,4 (side A), Matt 8 (5-22 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1979
kr 40,00
1663
Matt 8,23-9,15 (side A), Matt 9,16-10,42 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1979
kr 40,00
1664
Matt 11 (1-30 (side A), Matt 12,1-13,23 (side B)
Underv., Fjellhaug
??.??.1979
kr 40,00
1665
Joh 1,1-14 (side A), Joh 1,14-18 (side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1666
Joh 1,19-28 (side A), Joh 2,12-25 (side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1667
Joh 3,1-18 (side A), Joh 4,27-42 (side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1668
Joh 4,43-54 (side A), Joh 5,1-16 (side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1669
Joh 5,15-29 (side A), Joh 5,30-47 (side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1670
Joh 6,1-15 (side A), Joh 6,14-27 (side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1671
Joh 6,22-40 (side A), Joh 6,41-59 (side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1672
Joh 6,60-71 (side A), Joh 7,1-18 (side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1673
Joh 7,19-53 (side A), Joh 8,1-11 (side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1674
Joh 8,12-30 (side A), Joh 8,31-47 (side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1675
Joh 8,44-59 (side A), Joh 9,1-41 (side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1676
Joh 10,1-18 (Side A), Joh 10,15-42 (Side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1677
Joh 11,1-45 (Side A), Joh 11,47-57 (Side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1678
Joh 12,12-36 (Side A), Joh 12,34-50 (Side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1679
Joh 13,18-38 (Side A), Joh 14,1-15 (Side B)
?
??.??.????
kr 40,00
1680
Joh 14,15-23 (Side A), Joh 14,18-31 (Side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1681
Joh 15,1-8 (Side A), Joh,15,7-14 (Side B)
Kilden
??.??.1980
kr 40,00
1682
Rettferdiggjørelsen (Rom 3,21-31)
?
??.??.????
kr 20,00
1683
Hva er evangelium? (1 Joh 1,1-3)
?
??.??.????
kr 20,00
1684
Hva er tro?
?
??.??.????
kr 20,00
1685
Den Hellige Ånd
?
??.??.????
kr 20,00
1686
4 andakter
?
??.??.????
kr 20,00
1687
4 andakter
?
??.??.????
kr 20,00
1688
4 andakter
?
??.??.????
kr 20,00
1689
4 andakter
?
??.??.????
kr 20,00
1690
4 andakter
?
??.??.????
kr 20,00
1691
Hvem er og hva gjør Den Hellige Ånd? (Joh 14,15-23)
?
??.??.????
kr 20,00
1692
Talsmannen. (1 Kor 12)
?
??.??.????
kr 20,00
1693
Hva er Guds Ord? (Åp 3,14-22)
?
??.??.????
kr 40,00
1694
Romerbrevet kap. 1
?
??.??.????
kr 40,00
1695
Romerbrevet kap. 2
?
??.??.????
kr 40,00
1696
Romerbrevet kap. 5,15-6,23
?
??.??.????
kr 40,00
1697
Romerbrevet kap. 7 og 8
?
??.??.????
kr 40,00
1698
Romerbrevet kap. 8,17-39
?
??.??.????
kr 40,00
1699
Det rette sinn i helliggjørelsen. (Fil. 2)
Stavanger
??.??.????
kr 20,00
1700
Vi er fullkomne og jager etter fullkommenhet. (Fil. 3)
Stavanger
??.??.????
kr 20,00
1701
For meg er livet Kristus (Fil. 1,12-30)
?
??.??.????
kr 20,00
1702
Jesus møter deg som har sviktet. (Joh 21,15-25)
?
??.??.????
kr 20,00
1703
Kristen i hverdagen.
?
??.??.????
kr 40,00
1704
..så de kunne forstå Skriftene. (Luk 24,13-30)
Kilden
??.??.????
kr 20,00
1705
Ta derfor Guds fulle rustning på (Ef 6,1-19)
?
??.??.????
kr 20,00
1706
Lignelsen om fariseeren og tolleren. (Luk 18,9-14)
Kilden
??.??.????
kr 20,00
1707
Tilgivelse. (Luk 24,44-48)
Kilden
??.??.????
kr 20,00
1708
Jeg er livets brød. (Matt 14,14-21)
Kilden
??.??.????
kr 20,00
1709
Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. (Salme 37)
Kilden
12.09.1988
kr 20,00
1710
Hva er synd? (Rom 3,9-20)
?
??.??.????
kr 20,00
1711
Lov og evangelium.
?
??.??.????
kr 40,00
1712
Gud gjør det umulige mulig! (Matt 11,2-6)
Kilden
??.??.????
kr 20,00
1713
Det finnes intet annet evangelium. (Fil. 3,1-11)
Kilden
??.??.????
kr 20,00
1714
Jeg løfter mine øyne opp til fjellene (Salme 121)
Kilden
??.??.????
kr 20,00
1715
Tale over Salme 91
Kilden
??.??.????
kr 20,00
1716
Faderen drar oss til Jesus (Joh 6,41-71)
Kilden
??.??.1986
kr 20,00
1717
Følg Jesus-fremfor noe annet (Matt 19,27-20,16)
Kilden
??.??.1986
kr 20,00
1718
Gud rettferdiggjør den som tror (Rom 4)
Kilden
??.??.????
kr 20,00
1719
Tilregnet rettferdighet (Rom 4,18-25)
Kilden
??.??.????
kr 20,00
1720
Det finnes ikke en som søker Gud (Rom 3,9-31)
Kilden
??.??.????
kr 40,00
1721
Bergprekenen.
?
??.??.????
kr 20,00
1722
Den barmhjertige samaritan.
?
??.??.????
kr 20,00
1723
Det står skrevet (1 Joh 2,3-28)
Moi
??.??.1981
kr 40,00
1724
Og sanker hvor jeg ikke strødde (Matt 25,14,30)
?
??.??.????
kr 40,00
1725
Det er Guds Ord som gjør verket (Gal 1)
?
??.??.????
kr 20,00
1726
Vi må dø for loven (for å kunne leve for loven (Gal)
?
??.??.????
kr 20,00

Soppeland, Gunnar

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
1900
Forholdet mellom Guds vrede og Guds nåde
Bore
25.10.2003
kr 40,00
1901
Et liv i nåden
Bore
26.10.2003
kr 20,00
1902
Et nåderike. (Hebr 4,16)
Solgry
04.10.2003
kr 40,00
1903
Nådens liv
Solgry
05.10.2003
kr 40,00
1904
Kristus og den enkelte
Frøyland
07.02.2004
kr 40,00
1905
Kristus og forsamlinga
Frøyland
07.02.2004
kr 20,00
1906
Kristus og velsigninga
Frøyland
08.02.2004
kr 40,00
1907
Timen er inne da vi må våkne opp av søvne (Rom 13,11-14)
Audnastrand
30.07.2004
kr 40,00
1908
Den forvrengte nåde. (Judas brev 1-8+17-18)
Audnastrand
31.07.2004
kr 40,00
1909
Forskjellen mellom sjelelige og åndelige mennesker. (Jud 16-11)
Audnastrand
31.07.2004
kr 40,00
1910
Med Kristus i mellom. (Rom 16,17-18)
Audnastrand
01.08.2004
kr 40,00
1911
Diagnose og medisin for den enkelte og forsamlinga. 1.
Frøyland
05.02.2005
kr 40,00
1912
Diagnose og medisin for den enkelte og forsamlinga. 2.
Frøyland
06.02.2005
kr 40,00
1913
Fornyelse - opplysning eller opplevelse?
Tryggheim
08.10.1996
kr 40,00
1914
Døden - ein overgang til udøydlegdom.
Frøyland
02.02.2007
kr 40,00
1915
Trua i kamp med synda.
Frøyland
03.02.2007
kr 40,00
1916
Vekse i tru -årsak og verknad.
Frøyland
03.02.2007
kr 40,00
1917
Eit barnleg gudsforhold. (Matt 18,1-6)
Frøyland
02.02.2008
kr 40,00

Kristoffersen, Einar

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
2100
Synderens rett til frelse. (Salme 72,8-17)
Skjæveland
02.10.2003
kr 20,00
2101
taler
Skjæveland
03.10.2003
kr 20,00
2102
taler
Frøyland
04.10.2003
kr 20,00
2103
Frels meg, så blir jeg frelst (Jer 17,12-14)
Sola
05.10.2003
kr 20,00
2104
Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg (Hebr 13,5-9)
Hana
05.10.2003
kr 20,00
2105
Gud -som gjerne vil forlate alt (Jes 55,6-9)
Skjæveland
30.09.2004
kr 20,00
2106
Med blikket festet på Jesus
Skjæveland
01.10.2004
kr 20,00
2107
Nådens ord (Luk 4,16-22)
Frøyland
02.10.2004
kr 20,00
2108
Det var nok det som Jesus gjorde (Apg 6,8-15)
Sola
03.10.2004
kr 20,00
2109
Renselsen for våre synder er fullført (Hebr 1,1-5)
Hana
03.10.2004
kr 20,00

Vigilius, Mikkel

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
2200
Troens prøvelser og det evige liv
Tau
30.04.2006
kr 40,00
2201
Menighetens herlighet i Kristus (Ef1)
Riska
01.05.2006
kr 40,00
2202
Guds dårskap og misjonsarbeidet
Klepp
01.05.2006
kr 40,00

Joramo, Arvid

Ant.
Nr.
Emne
Sted
Dato
Pris
2300
Trøst, trøst mitt folk 1 (Jes 40,1-11)
Audnastrand
21.07.2006
kr 20,00
2301
En er død for alle (2 Kor 5,11+14-21)
Audnastrand
21.07.2006
kr 20,00
2302
Trøst, trøst mitt folk 2 (Jes 40,1-11)
Audnastrand
22.07.2006
kr 20,00


Alle priser er inkl. mva. Frakt på kassetter/CD'er kommer i tillegg!


Jeg ønsker talen(e) på kassett: Jeg ønsker talen(e) på CD:
(Kr 20,- per kassett)   (Kr 40,- per CD)  


Skriv inn ditt navn og adresse:
Fornavn og etternavn:
Gate:
Postnr og poststed:
Tlf.nr: (uten mellomrom)
E-post-adresse:
Eventuelt kommentar:

Det jeg bestiller er en gave til:
(Regningen sendes til adressen ovenfor)
Fornavn og etternavn:
Gate:
Postnr og poststed:
Tlf.nr: (uten mellomrom)
E-post-adresse:
Eventuelt kommentar:

         

 

 

 

 

 

 

 

·