Bestill blad, litteratur og musikk...
Jeg bestiller følgende litteratur:
(Skriv antall i de hvite rutene)
Ant.
Nr
Bilde
Hvem og hva
Kategori
Sider
Pris
0000
Bladet "Bibelsk Tro" - 6 nummer i året.
Hvis du er student, koster bladet kr 160 i året. (Skriv "Student" i kommentarfeltet, og det vil bli trukket fra kr 20 på fakturaen!)
Blad
32 s.
kr 180,-
6001
Flere: "På Ordets grunn" (Et opprop til kristenfolket i Norge)
Veiledning
25 s.
kr 20,-
6002
Rosenius, C.O.: "Romerbrevets budskap, kap. 1-5" (Arven forlag)
Bibeltolkning
330 s.
kr 150,-
6003
Rosenius, C.O.: "Romerbrevets budskap kap. 6-8" (Arven Forlag)
Bibeltolkning
407 s.
kr 150,-
6004
Rosenius, C.O.: "Romerbrevets budskap kap. 9-16" (Arven Forlag)
Bibeltolkning
538 s.
kr 150,-
6005
Rosenius, C.O.: "Fader vår" (Arven Forlag)
Bibeltolkning
145 s.
kr 50,-
6006
Rosenius, C.O.: "Husandaktsboka" (Arven Forlag)
Andaktsbok
747 s.
kr 250,-
6008
Odeberg, Hugo: "Kristus og skriften" (Arven Forlag)
Oppbyggelse
52 s.
kr 30,-
6009
Rosenius, C.O.: "I syndsforlatelsens rike" (Arven Forlag)
Oppbyggelse
143 s.
kr 100,-
6010
Rosenius, C.O.: "I Åndens helliggjørelse" (Arven Forlag)
Oppbyggelse
176 s.
kr 125,-
6011
Rosenius, C.O.: "Veiledning til fred" (Arven Forlag)
Oppbyggelse
231 s.
kr 140,-
6012
Rosenius, C.O.: "Menneskets fall og opprettelse" (Arven Forlag)
Oppbyggelse
109 s.
kr 125,-
6020
Evangeliseringshefte: "Jesus fant meg"
Evangelisering
36 s.
GRATIS
6021
Fjelde, Kristoffer: "Evighetsalvoret"
Traktat
4 s.
GRATIS
6022
Dahl, Oddvar: "Kjære venn, som sliter med frelsesvisshet!"
Traktat
4 s.
GRATIS
6030
Risdal, Dag: "Levende forkynnelse eller tomme ord"
Veiledning
226 s.
kr 50,-
6031
Risdal, Dag: "Bibelskolen i åndskamp"
Åndskamp
119 s.
kr 10,-
6034
Risdal, Dag: "Jesus kommer"
Veiledning
-
kr 150,-
6035
Risdal, Dag: "Hyrdekallet i kristen sang og musikk"
Veiledning
-
kr 30,-
6040
Nergård, Olav: "I Herrens hånd"
Diktsamling
68 s.
kr 10,-
6050
Andersen, Øivind: "Troslære"
Troslære
344 s.
kr 100,-
6060
Raen, Guttorm: "En tid som vår" (om Dommernes bok og Ruts bok)
Bibeltolkning
96 s.
kr 10,-
6061
Raen, Guttorm: "Lys over livsveien" (om Salme 119)
Bibeltolkning
104 s.
kr 20,-
6062
Raen, Guttorm: "Liv uten mening?" (om Predikerens bok)
Bibeltolkning
101 s.
kr 20,-
6070
Yri, Norvald: "Guds JA." (Oversettelse og Tolkning av Romerbrevet kap. 1-8)
Bibeltolkning
363 s.
kr 195,-
6073
Yri, Norvald: "Jesus gjør under" (Sannh. om Jesus og veien til Guds rike)
Bibeltolkning
277 s.
kr 190,-
6075
Yri, Norvald: "Til jordens ender"
Misjon
-
kr 298,-
6077
Yri, Norvald: "Fanget av den store nyheten"
Misjon
216 s.
kr 198,-
6100
Flere: "I lys av Ordet"
Andaktsbok
394 s.
kr 100,-
6103
Madsen, N.P.: "Ordet"
Andaktsbok
-
kr 95,-
6180
Kydland, Olav Hermod: "Under nådens himmellys"
Oppbyggelse
-
kr 160,-
6200
Norsk Bibel 1988/07-utgaven (skinn)
Bibel
-
kr 698,-
6201
Norsk Bibel 1988/07-utgaven (stiv perm)
Bibel
-
kr 245,-
6300
Bibelen Guds Ord, normal-utgave m/glidelås, sort
Bibel
-
kr 698,-
6304
Det Nye Testamentet, Den norske King James (innbundet)
NT
-
kr 98,-
6332
-
"En arbejdsdag for Herren. Festskrift til Hans E. Nissen (dansk)
 
-
kr 49,-
6333
Nissen, Hans Erik: "Det er fullbrakt" (Jesu sju ord på korset)
 
-
kr 198,-
6350
Olsen, Peter: "Bibelens syn på sig selv" (Dansk)
 
140 s.
kr 70,-
6410
-
Wisløff, Carl Fr.: "Daglig brød" (ny utgave)
Andaktsbok
-
kr 298,-
6412
-
Wisløff, Carl Fr.: "Jeg vet på hvem jeg tror"
Troslære
-
kr 149,-
6435
-
Gilbrant, Thoralf: "Hva er skjedd med Bibelen?"
 
-
kr 98,-
6455
Hjort Pedersen, Carsten: "Menneske & kristen"
 
-
kr 98,-
6470
Meyer, F.B.: "Lidelsens gave"
Bibeltolkning
-
kr 60,-
6480
Riiser, Sigvart: "Oppstandelse - Evig liv"
Bibeltolkning
-
kr 60,-
6500
Hedegård, David: "Hvordan lese Bibelen?"
Veiledning
-
kr 20,-
6520
-
Kjær, Birgitte: "Nå skal vi lese"
-
kr 98,-
6525
-
Jakob Traasdahl: "Det nye livet"
 
-
kr 40,-
6530
Gudmundsen, Leonard: "Glem ikke alle hans velgjerninger"
 
-
kr 60,-
6550
Fagerli, Kristian: "Mot kveld - Guds plan skal bli fullført"
 
228 s.
kr 150,-
6590
Høiby, Erik: "Våg å stå som Daniel" - Innføring i Daniels bok
Bibeltolkning
-
kr 160,-
             


Jeg bestiller følgende musikk:  (Skriv antall i de hvite rutene)

Ant.
Nr
Bilde
Hvem og hva
Utgitt
Pris
7001
Magne Straumstein: "Dyrt er du kjøpt"
(Kassett)
1996
kr 50,-
7002
Brødrene Straumstein: "Det gryr av dag"
(Kassett)
2000
kr 80,-
7005
Elisabeth og Helge Lindhjem: "Liv, frelse og framtid"
(Kassett)
1996
kr 100,-
7011
Luthersalmer: "Guds ord och löfte"
(Kassett)
1993
kr 80,-
7012
Sanger av A.B.Svensson og T.Nilsson: "Törnekronans budskap"
(Kassett)
1994
kr 80,-
7013
Sanger av A.Nilsson: "Kristus min rättfärdighet"
(Kassett)
1996
kr 80,-
7017
Silverdalens Evang. Luth. Församling: "Dig Jesus bjuder"
(Kassett)
2000
kr 80,-
7020
Gledesbud: "Jesus, Jesus du er min"
(Kassett)
1998
kr 80,-
8020
Brødrene F. og R. Hegle: "Jeg kjenner et navn"
1999
kr 150,-
7060
Torvald Kjetilstad: "Dei gamle merkene"
(Kassett)
2000
kr 80,-
8050
Torvald Kjetilstad: "Dei gamle merkene"
2000
kr 120,-
7025
Unge Røster: "Fortell meg mer om Jesus!" *
(Kassett)
2001
kr 100,-
8015
Unge Røster: "Fortell meg mer om Jesus!" *
2001
kr 180,-
7080
Heimlengt: "Innenfor eller utenfor?" *
(Kassett)
2001
kr 100,-
7051
F., H. og R. Hegle: "Himmellengt" (Sanger skrevet av Olav Fjermedal) *
(Kassett)
2001
kr 100,-
8031
F., H. og R. Hegle: "Himmellengt" (Sanger skrevet av Olav Fjermedal) *
2002
kr 180,-
7035
Torhild Risnes: "Det alt av nåde er" *
(Kassett)
2002
kr 80,-
8035
Torhild Risnes: "Det alt av nåde er" *
2002
kr 150,-
8006
Glädjebud: "Han är vår frid"
(CD)
2001
kr 150,-
8017
Unge Røster: "Jesus er veien til himmelen" *
2012
kr 200,-
8090
Kjetil Fredriksen: "Min frelses klippe" *
2007
kr 180,-
8038
Namdal Mannskor: "Himmelen er vårt hjem" *
2009
kr 180,-
8046
Bente Lill og Rolf Trana: "Jesus gjør deg fri"
2008
kr 150,-
8076
Elisabeth og Helge Lindhjem: "Nådens tid"
2009
kr 170,-
8054
Brødrene Olav, Torvald og Nårdin Kjetilstad: "Jeg er fri"
2011
kr 185,-
8012
Ungdomskoret Gledesbud: "Jesu kjærlighet"
2019
kr 200,-


* Disse kan du høre lydkutt fra, ved å besøke forlaget Basunens hjemmesider. Klikk her for å besøke!

 

Alle priser er inkl. mva. Frakt på bøker og musikk kommer i tillegg!


Skriv inn ditt navn og adresse:
Fornavn og etternavn:
Gate:
Postnr og poststed:
Tlf.nr: (uten mellomrom)
E-post-adresse:
Eventuelt kommentar:


Det jeg bestiller er en gave til:
(Regningen sendes til adressen ovenfor)
Fornavn og etternavn:
Gate:
Postnr og poststed:
Tlf.nr: (uten mellomrom)
E-post-adresse:
Eventuelt kommentar: