Artikel nr 02 fra blad nr 2-1998
Emne: Påske
Dømt på Gabbata - dømt i himmelen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Carl Fr. Wísløff

Gabbata var navnet på en steinlagt plass foran den romerske landshøvdings palass i Jerusalem. Der hadde den mektige Pilatus sitt dommersete. Der dømte han - til liv eller død - slike som stod for hans dommersete.

Og se nå hva det en dag skjedde der på Gabbata. Vi leser hos Lukas: «Pilatus felte da den dom at det skulle skje som de krevde: Han gav den mann fri som satt i fengsel for opprør og mord. Men Jesus overgav han til deres vilje». - Og så ble Barabbas sluppet fri. Men Jesus ble korsfestet.

Til alle tider vil Pilatus dom stå som eksempel på et virkelig justismord. Den skyldige gikk fri. Den uskyldige fikk lide døden på et kors.

Hva dømte vel Gud for himmelens domstol om det som skjedde på Gabbata?

Her står vi overfor forsoningens underfulle budskap. For da den hellige og syndfrie Jesus hang på korset, da felte Hans far i himmelen den dom som hans profet for lenge siden hadde uttrykt slik:» Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lekedom» Jes 53,5.

Dette er det store frelsens under:»En er død for alle, og så har de alle dødd» 2 Kor 5,14.

Jesus døde som stedfortreder for oss syndere - han som var uten synd. I sannhet - en underfull dom for himmelens domstol: Han døde for alle - han døde for meg.

Og så vet jeg hva dette betyr for en synder som meg. Jeg står for Gud med ansvar for mitt liv. Da vet jeg at jeg på så mange måter står anklaget og skyldig. Men jeg får feste mitt blikk på stedfortrederen, Jesus - Guds Sønn. Så får jeg lov til å tenke å si:»Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vredes skål du tømte ut, så dyrekjøpt er jeg din brud» 
Lovet være Gud!

***********************************************

Sigvard Engeset ga 1919, ut songboka «Dropar frå livsens kjelda». Her finn me songen «Han lever». Den høver godt i påsketider - ja hele året. (egen tone)

Han lever, ban lever!
Og makta hans er like stor,
som fordom, då mektig 
han gjekk omkring på jord. 
Fienden lyt 
med alt sitt skryt, 
for Kristus vika. Ikkje syt! 
Han leven han lever, 
og makta hans er stor. 
Han lever, ban lever!
Du såmann, gjer ditt verk med mod.
Det nyttar, det nyttar!
Guds Ord gjev grøda god.
På dette merk:
Den armen sterk
kan enno gjera underverk.
Han lever, han lever!
Til arbeid gå med mod!
Han lever, han lever, 
og verja vil sin barneflokk! 
So reddast me ikkje 
for Satans heile skokk. 
Me fram skal nå, 
og riket få, 
for Herren sjølv vil med oss gå. 
Han lever, han lever, 
og verja vil sin flokk.
Han lever, han lever! 
Hans merke snart me ser i sky, 
og løyste frå jorda 
me kved ein lovsong ny. 
Ja, brura hans, 
med æreskrans, 
skal jubla høgt i himmelglans. 
Han lever, han lever,
og snart han kjem i sky!