Artikel nr 02 fra blad nr 1-1998
Emne: Andakt
Kom, Herre Jesus!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Håvard Brekkå

Det høres et bydende rop og en basunlyd over jorden. Jesus kommer igjen.

«Jeg kommer snart» har han sagt

«For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord.» (1.Tess. 4,16-18)

Jesus kan komme igjen når som helst. Vi får leve i forventning hver dag. Men ønsker vi at han kommer snart? Våger vi å «trøste hverandre med disse ord»?

En al vorljg dag

Vi forbinder kanskje Jesu gjenkomst mest med usikkerhet og frykt. Og det blir en alvorlig dag. Når Jesus kommer blir det avslørt hvem som er troende, og hvem som ikke er det. «Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer», sier Jesus (Matt. 24,42). Vi må ha visshet om at vi er frelst! Videre tenker vi på dem som ikke tror, og vi er usikre på hva som virkelig vil skje når Jesus kommer.

En seiersdag

Men midt i alvoret skal vi som tror få glede oss over Guds løfter til oss i Bibelen. Jesu gjenkomst vil bli den store seiersdagen for oss. Derfor vil jeg peke på noen løfter som er trøst for meg, og som kan være det for deg også.

Er «stormøte»

Jeg skal møte Herren. Ansikt til ansikt skal jeg «se ham som Han er», min store frelser, som elsker meg med en evig kjærlighet. Han vil glede seg over at han har vunnet meg, og fått meg hjem (Heb. 12,2b). Han har ikke glemt hva han måtte lide for å kjøpe meg fri fra min synd. Og jeg får fryde meg i hans nærhet - med frimodighet, uten skam.

Når jeg får se ham som Han er, skal jeg «bli ham lik» (1. Joh.3,2). Jeg skal bli forvandlet, og få et legeme av samme kvalitet som Jesu oppstandelseslegeme (Fil. 3,21). Da er dødskreftene borte. Synd, sykdom og alder er ukjent.

Farvel

Da har jeg for siste gang tatt farvel med fiendene mine. Når Jesus har hentet meg hjem, kan de ikke lenger plage meg. Jeg er fri både fra min egen syndenatur, fra djevelen og fra verden.

Gjensyn

Denne dagen møtes vi igjen, troende venner og familie som ble skilt fra hverandre ved den legemlige død. Vi skal alle oppleve Jesu gjenkomst sammen. Vi skal «sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren» (1.Tess. 4,17).

Bryllup

Jesus henter meg hjem til bryllup i himmelen. «Lammets bryllup» (Åp.19,7), der Jesus er brudgom, og jeg er brud - sammen med alle som trodde på ham. Han skal stille oss fram, ulastelige for sin herlighet i fryd (Jud. 25). Og jeg får sitte der, ufortjent av nåde, fordi brudgommen tok min dom på seg, og gav meg sin egen rettferdighet. Da får jeg takke og lovsynge Ham på en bedre måte enn her på jord. I dette lyset kan vi se fram imot Jesu gjenkomst med glede, og «vente på Guds Sønn fra himlene» (1. Tess.1,10). «Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!» (Åp. 22,20).