Artikel nr 16 fra blad nr 3-2024
Herligste navn som er uttalt på jord


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hjalmar Hansen

1. Herligste navn som er uttalt på jord: Jesus, Jesus.
I det er det frelse for hver den som tror. Jesus, Jesus.
Det har meg styrket i prøvelsens dal,
det har meg gledet i festsmykket sal,
det inn i døden min trøst være skal. Jesus, Jesus.

2. Når jeg trett har lagt mitt hode til ro, Jesus, Jesus.
Vi er alene i stillhet vi to – Jesus, Jesus,
da blir det smått det som syntes stort,
da blir det lite alt det jeg har gjort,
da uten deg vil jeg komme til kort, Jesus, Jesus.

3. Gjenlyd der utefra øret vil nå, Jesus, Jesus.
Minner fra fortiden for meg vil stå, Jesus, Jesus.
Hjertet mitt skjelver, og pulsen slår matt,
øynene lukkes, omkring meg er natt.
Husk da det navn som var alltid min skatt: Jesus, Jesus!

4. Hvisk til meg når jeg i søvn faller hen: Jesus, Jesus!
Hvisk det igjen og igjen og igjen, Jesus, Jesus!
Det skal forjage alt ondt og alt stygt,
det skal borttage all redsel og frykt.
I dette navn skal jeg sovne inn trygt. Jesus, Jesus.