Artikel nr 15 fra blad nr 3-2024
Søk hvile hos Jesus


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Tora Bjerga

1. Der finnes ei fred uten Jesus,
ei verden gir blivende sted.
Hvis du søker hvile for sjelen,
må stille ved korset du ned.

Kor: Søk hvile hos Jesus din Frelser.
Kun der får du ro i din sjel.
Han venter med utstrakte armer,
for deg Han har allting gjort vel.

2. Du søker din lykke å finne,
men kjære hvor søker du den?
Får verden ditt hjerte bedrage,
er sorg hva den giver igjen.

3. Ditt liv er for kostbart å øde
i Djevelens tjeneste her.
Din sjel er ei tenkt til å grede,
i helvetes gru en gang der.

4. Din konge seg villig lot ofre,
for deg Han sa himlen farvel.
Nå venter Han at du skal komme
og motta din arveretts del.