Artikel nr 06 fra blad nr 3-2024
Mitt lys og min frelse


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Reidar Eriksen

”Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?” Sal 27,1.
Mitt lys og min frelse – mitt livs vern, det er Herren. – Og når det er sant, hvilken grunn har jeg så til frykt og angst i livet?
Dette er den ekte og sanne kristne tro som alene kan gi den rette frimodighet og styrke. Det er ikke hovmodstanker salmisten skriver. Heller ikke står dette som uttrykk for et kristenliv uten anfektelse eller motgang. Tvert imot. Han som vitner dette kjenner vel til kamp og frístelse, synd og fall, motstand og fiender. Det er en del av hans hverdag. Og han er selv i dyp anfektelse når han sier dette. Det vitner budskapet i salmen om. Han er syndig og skitten og kjenner sin utroskap. Ja, han kjenner seg forkastet av Gud. (v. 9).
Likevel er hans frimodige vitnesbyrd så ekte og sterkt. Hvordan er det mulig? Det har først og fremst sin grunn i at han har satt sin lit til Guds løfter. I all sin nød har han vendt seg til Guds løfter. Ja, han minner faktisk Gud om dem (v. 8). Da får han se at hans frelsesgrunn ikke finnes i ham selv: Den ligger utenfor ham selv og er uavhengig av han. For hans frelse ligger i løftet om Messias, frelseren som skal komme. Dette er den frelsesgrunnen som er konstant og som holder under alle livets forhold for hver den som har tatt sin tilfukt til den.
Dette er budskapet til alt Guds folk gjennom dette salmeordet. Guds evige frelsesråd er evig uforanderlig. For det har sin grunn i Jesus som verdens lys. ”I ham var liv, og livet var menneskenes lys...” (Joh 1,4).
Som kristen skal jeg få leve i dette lyset som mitt livs element. Og jeg skal få vandre i lyset, slik han er i lyset, og jeg skal få ha del i alt hva Guds løfter inneholder. For de er alle bundet til Jesus (2 Kor 1,20).
Dette er Guds nådes lys i mitt liv. Selv kom han inn i mitt mørke og kalte meg ved Evangeliet. Jeg fikk et møte med Jesus, Det ble et avslørende møte, der jeg fikk se min synd og kjenne min nød. Men så fikk jeg også se hvem Jesus var. Han har tatt seg av min sak. Jeg fikk min synd slettet ut og fikk livet i et ordnet forhold hos Gud. For en nåde! ”Jeg er verdens lys”, sier Jesus. ”Den som følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha livsens lys” (Joh 8,12).
Det er uendelig stort å få eie livsens lys. ”Jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt”, sier Paulus. Det er bare ved Ordets lys han kan komme til en slik erkjennelse Men så kan han også si: ”Jeg vet på hvem jeg tror.” Å kunne si dette er å eie livsens lys.
I lyset fra Guds Ord får jeg se at dette er en konstant og uforanderlig tilstand. Også når dagene er mørke og vanskelige. ”Når han vandrer i mørket, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud.” (Jes 50,10). – Guds Ord er vårt sanne lys og vår ledestjerne. Det er ”en lykt for vår fot og et lys på vår sti.” – Skal jeg få eie livsens lys og ikke gå meg vill på min vandring, må Guds evige, sanne Ord få være mitt livs vern. Ordet er den største skatt og rikdom. Det tar aldri feil.
Å eie Guds Ords lys er største lykke noen kan eie. Lykkelig det folk som eier og tar vare på det. Vender vi oss bort fra dette lyset, vil mørket snart ruge over landet igjen. Guds Ords lys er vårt eneste håp. – Vi må la det lyse i våre hjerter, og vi må holde lyset klart skinnende for folk og land.

(Fra Bibelsk Tro nr. 1-1992)