Artikel nr 09 fra blad nr 2-2024
Jesus er oppstandelsen og livet!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hans Erik Nissen

”“Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn“” (1 Kor 15,20)
Mange prøver å romantisere døden, men det de sier har ikke nevneverdig gjennomslags-kraft. Det er noe i oss som gjør oss redd i møte med døden. Den gjør slutt på et liv. Det er som en dør som lukkes for aldri å åpnes igjen. Slik oppleves døden.
Døden kom til oss sammen med synden. Fordi synden trengte igjennom til alle mennesker, gjorde døden det også. Ordet død har en fryktelig rekkevidde: åndelig død, legemlig død og til slutt det som Gud kaller den annen død, som er ildsjøen.
Jesus er den eneste som kan bryte dødslinjen. Uten ham er du lenket fast og uten mulighet til å bli reddet. Men å være i Jesus er å være den første som er født ut av døden. Det er å ha del i livets oppstandelse.
Gud oppreiste Jesus fra de døde. Jesus har brutt dødslinjen. Han er porten til det evige livet. Jesu oppstandelse har ikke bare en gjennomgripende betydning for ham selv. Den har det også for oss. Jesus sto opp som den første. Etter ham kommer alle dem som går i hans spor.
Jesus deler sin oppstandelse med deg. Den kraft som oppreiste ham, skal også oppreise deg som tror på ham. Gjennom troen har du del i ham.
Din naturlige reaksjon overfor døden inneholder en sannhet. Ja, døden er enda mere forferdelig enn vi opplevere den, for hver enkelt som lever uten Gud og uten håp i verden. Men hver den som kjenner ham som er oppstandelsen og livet, er døden en beseiret fiende. Dødens brodd er brutt av Seierherren. Han er den første som døden måtte slippe taket i til det evige livet.
Men han er ikke den siste. Etter ham følger en utellelig stor skare av frelste mennesker. De er kledd i frelsens klær. De skal aldri mer dø, men leve og kunngjøre Herrens gjerninger.
Jesus er førstegrøden. Når du åpner ditt hjertetsdør for Jesus, da er det din oppstandelse du lukker inn. Den oppstandne Frelser er et levende løfte om hva som venter deg og alle dem som tror på ham. Han var det evige livs første frukt. Du er den neste.

(Oversatt fra dansk)