Artikel nr 04 fra blad nr 2-2024
Et blikk er nok!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Gunnar Holth

Sangen som siteres nedenfor er skrevet av den engelske forfatterinnen Amelia Matilda Hull (1825-1882).
Det fortelles at hun var et Kristusgrepet men- neske og en helhjertet arbeider i Guds rike. Hun har gitt ut en rekke diktsamlinger. Denne sangen er skrevet under vekkelsestider i 1860.
Melodien er skrevet av presten og musikkforskeren Edward G. Taylor.
Originaltittel: Det er liv i et blikk på Guds blødende Lam.
I andaktsboka “Veien, Sannheten og Livet“ skriver George Johnsen: “Sangen av A.M. Hull er en kjær vekkelsessang. Med inntrengende ord prøver den å innprente: Det er frelse og evig liv ved i tro å se på det Golgata kors“.
Så henvises det til kobber-slangen i ørkenen (4 Mos 21,8-9 og Joh 3,14). Legedom i synet på kobberslangen!
Videre skriver Johnsen: “Synd er farlig som dødelig slangegift! Men Frelsen er enkel! Et blikk er nok!“
Og han fortsetter: “Men, pastor, dette er altfor lett! Det må da noe mer til?“ “Jeg hadde – så enkelt og forståelig jeg kunne – prøvd å forklare dette søkende menneske, som så gjerne ville finne fram til troen, hva vi hadde å gjøre:
At den frelsende tro egentlig besto i å ta imot Jesus, uten at det ble krevet noen prestasjoner eller særlige kvalifikasjoner fra vår side. Å regne med at det var nok for Gud det Jesus hadde gjort i vårt sted.
Men – dette var altså altfor lett!
Jeg måtte svare med å sende et spørsmål tilbake: “Tror De det var lett for Jesus?“
Det ble stille en stund. Dette var en ny tanke. En anelse om den kostbare nåde begynte å stige fram –“. Så langt Johnsen.
Jeg oppbygges. Et hjelpeløst troens blikk mot den korsfestede Jesus Kristus.
Et dyrebart syn på det blødende Lam. Syndersynet mot syndesoneren!
Men når mitt blikk blir svakt og svikter? Da føres jeg videre – til noe enda større: “Kun et blikk til din fattige sjel ifra ham! Dette blikk som slo ned i din nød og din skam.
Å, så du det blikk ifra ham!“ (Hans Andreas Urseth)
Jeg føres igjen videre – til det største. Helt hjem: Tenk når engang med utildekket øye JEG HAM SKAL SE som her jeg trodde på! (W.A. Wexels)

* * *

Tilbake til sangen av A.M. Hull:

Det er liv i å se på det Golgata kors,
ja, just nu er det liv og for deg.
Å synder, så kom da til ham og bli frelst,
se på ham som tok straffen på seg!

Kor: Se, se, se og lev!
Det er liv i å se på det Golgata kors,
ja, just nu er det liv og for deg.

Hvorfor henger han der på forbannelsens tre?
Jo, fordi dine synder er der.
Hvorfor roper han så, av sin Fader forlatt?
Kun for deg, for din sjel det jo er.

Det er ikke din bønn, det er ikke din gråt,
det er blodet som frelser deg nu.
For all verden det rant, og det taler for deg:
Det er fred mellom deg og din Gud.

Å, så tvil ikke på at velkommen du er,
siden “Fullbrakt“ fra Golgata lød!
Da står intet tilbake å gjøre for deg,
alt er fullført ved Frelserens død.

Å, så kom da og se på det Golgata kors,
lov og pris Guds velsignede Lam!
Når han selv er ditt liv, da du aldri skal dø,
men i evighet leve ved ham!