Artikel nr 03 fra blad nr 2-2024
Å, jeg lengter hjem til himlens lyse saler


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Ukjent forfatter

Å, jeg lengter hjem til himlens lyse saler,
Der jeg skue skal min Frelsermann så kjær.
Å, jeg lengter bort fra syndens trange daler,
Bort fra alt som sårer og meg tynger her.

Kor: Det er frelse kun i Jesu navn alene.
Vegen hjem til Gud går jo om Golgata.
Kom i dag og la deg helt med Gud forene,
Du med fryd oppleve skal din frelses dag!

Midnattsklokker ringer over hele verden,
Jesus Kristus komme skal nå snart igjen.
Om en brudesjel du ble på jordlivsferden,
Skal han føre deg til himlens skjønne hjem.

Å, det blir en herlig dag når vi skal møte,
Han som all vår synd og våre smerter bar,
Han som for oss alle led og for oss døde.
Ja, for hele verden livet sitt han gav.

Kjære venn som bærer på din syndebyrde,
Kom i dag og legg deg ned ved korsets fot.
Der du skal få motta Jesus som din hyrde,
Du skal frelse få i Jesu dyre blod!