Artikel nr 13 fra blad nr 1-2024
Du ofte må vandre alene


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Tora Bjerga

1.
Du ofte må vandre alene
vil Jesus du følge på jord.
Hans vei du ei finner blandt mengden,
men litt der hvor ensomhet bor.

Kor: Alene tok Jesus din byrde på seg,
alene Han vandret den tornfulle vei.
For intet han aktet all lidelse her,
Han så kun på lønnen som ventet.

2.
Du ofte må kjempe alene
mot menneskers gudspott og tvil.
Din mester ei her lovet roser,
i løftenes hans du kun hvil.

3.
Du ofte må lide alene
i sykdom, i trengsel, i nød.
Forglemt og forlatt av din neste,
da husk fra hvem disse ord lød:

Kor: "Jeg lar deg ei faderløs være igjen,
jeg kommer tilbake, blir hos deg min venn".
Så regn du for intet all lidelse her,
men se kun på lønnen som venter.

4.
Så er du da ikke alene,
din Frelser deg alltid er nær.
Når prøvelser, fristelser kommer,
i mørket du ensom ei er.