Artikel nr 12 fra blad nr 1-2024
Den nye Sangboka


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Dag Risdal

Norges kristne sang- og salmebok
Stivbind, 1063 sider
Utgitt av Norges Bibelkirke
i kommisjon med Lunde Forlag 2023

Det er en stor glede å få presentere den nye sangboka som Norges Bibelkirke har gitt ut. Det er grunn til å si at det er en ikke så liten kirkehistorisk begivenhet at det er blitt utgitt en ny sangbok for hele kristenfolket i Norge.
Den direkte foranledningen til at Sangboka er kommet ut, var at foreldre etterlyste flere salmer og sanger som de kunne dele med sine barn. Denne etterlysningen skjedde for ca. fem år siden, og i september 2023 var den nye sangboka klar for salg. Behovet var imøtekommet!
Lunde Forlag sin sangbok – Syng for Herren – har blitt mye brukt av bedehusbevegelsen i Norge og blir fortsatt mye brukt, men denne boka er ikke lenger mulig å få kjøpt. Forlaget hadde heller ingen planer om å gi ut flere opplag av sangboken. Dette var med å forsterke behovet for en ny sangbok. Lunde Forlag har for sin del vært positive fra dag en til Norges Bibelkirkes arbeid med utgivelsen av en ny sangbok.
v Sangboka – Norges kristne sang- og salmebok- har hele 997 sanger. 50 av disse er barnesanger. Alle de meste kjente og brukte barnesangene mellom kristenfolket er med. Det gjør denne sangboken ekstra verdifull.
Sammenlignet med Sangboken - Syng for Herren – er de fleste sangene fra denne med i den nye sangboka, men det er i tillegg 200 nye sanger i sangboka til Norges Bibelkirke.
Sanger som komiteen, som har utarbeidet den nye sangboka, opplevde ble lite brukt, er ikke videreført. I stedet er en rekke nye sanger tatt med. Mange nålevende sang- og salmeforfattere har fått sine sanger på trykk.
En annen side ved den nye sangboka som gjøre den særlig verdifull, er at det er tatt med bibelreferanser til alle sangene. På den måten kan bruken av sangboka kombineres med et bibelstudium. Bibelreferansene viser også de 997 sangenes bibelske fundament.
Bakerst i sangboka er det et alfabetisk ordregister med informative forklaringer av sentrale bibelske begreper, og en katekismedel som inneholder Fader Vår, De ti bud med forklaringer, to av de tre oldkirkelige bekjennelsene, veiledning til konfirmantene, en frelsesbønn og gode råd til personlig andakt og bibellesning. Sangboka er ment å være en bruksbok til hverdag, høytid og fest.

I forordet til sangboka står det at Jesus Messias, den korsfestede og oppstandne Frelseren er hovedpersonen i boken.
Videre blir det sagt at denne sang- og salmeboka vil være til oppmuntring, trøst og veiledning for Guds folk i endetiden. Med dette store og bibelske ønsket er sangboka gitt ut.