Artikel nr 03 fra blad nr 1-2024
Ikle dere Guds fulle rustning


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Øivind Andersen

”“Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan stå imot djevelens listige angrep.“” Ef 6, 11
Guds fulle rustning er alt det vi har fått i Jesus og hans frelse, alt som evangeliet gir den som tror på ham.
Ikle eder den, formaner Guds ord oss. Det viser at alt det vi trenger i kampen mot Satan, det ligger ferdig for oss i Jesus og hans frelse.
Man kan ikke ikle seg en dress som ikke er sydd. Vi kunne heller ikke ikle oss en rustning som ikke Jesus selv hadde gjort ferdig for oss.
Å ikle seg denne rustning er ett og det samme som å være sterk i Herren og i hans veldes kraft.
Intet mindre enn denne rustning kan hjelpe oss i kampen mot Satan! Bare ved hjelp av den kan vi stå oss imot djevelen!
Det kommer av at hans angrep er listige. De er kamuflert, de ser ut til å være noe annet enn de er. For Satans våpen er løgn, forstillelse og hykleri. Som Guds våpen er sannheten, er Satans våpen løgnen.
Hans angrep går ut på å føre oss inn i den evige død. Han er en manndraper fra begynnelsen, sier Jesus. Han står ikke i sannheten, men er en løgner og løgnens far, løgnens opphavsmann. Joh 8, 44.
Når vi har det godt, prøver han å gjøre oss sikre og trygge på oss selv. Da hvisker han oss i øret: Nå er du en god kristen; nå har du det slik som en kristen skal ha det. Lykkes det å gjøre oss trygge, faller vi snart i synd. Da frister han oss med at synden er ikke farlig for oss, og dessuten er Gud så nådig, at vi behøver ikke å være redde. Så dysses vi i søvn og våker ikke og tar oss ikke i vare som vi skulle. Da går det snart galt med oss.
Når vi så har falt i en synd, eller det er mørkt for oss, snur han om og sier: Nå er det ikke håp for deg lenger; nå har du stelt deg slik at ikke en gang Gud kan hjelpe deg.
Vi vet aldri hvor han dukker opp. Men vi vet at ved Guds fulle rustning seirer vi over ham.

(Fra andaktsboka “Ved kilden“, 15. oktober, Lunde Forlag 1977)