Artikel nr 17 fra blad nr 6-2023
Brenn, du Betlehemsstjerne!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Trygve Bjerkrheim

1.
På verdi sin mørke himmel
ei strålande stjerna vart tend
Ho varsla: No er til verdi
ein frelsar send.

2.
Ho tindra i austerlandi,
og vegen dei vismenner fann,
Dei fylgde den store stjerna
som skein og brann.

3.
Ho stråla i julenatti,
ho skirt over Betlehem skein,
Og enno ho brenn over verdi,
den stjerna rein.

4.
Ja, brenn, du Betlehemsstjerne!
Strål over verdi mødd!
Skin for dei nye ætter:
Ein frelsar er fødd!

5.
Ja, brenn, du Betlehemsstjerne,
for borni i land og by!
For lyset frå dine strålar
må mørket fly!