Artikel nr 08 fra blad nr 6-2023
I begynnelsen var Ordet


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Guttorm Raen

”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” (Joh 1,1)
De første ordene i Johannesevangeliet er de samme som Bibelen åpner med: “I begynnelsen” (1 Mos 1,1).
Her understreker apostelen hvem han er, han som kom for å være vår Frelser. Han er Guds Sønn fra evighet. Han er “Ordet”, som alt er skapt ved (Joh 1,3). Han er Gud.
Det som Bibelen viser oss om Gud, er i den kristne kirke blitt kalt læren om Guds treenighet. Det er noe som overgår vår fatteevne, men vi tror det fordi Gud har sagt oss det. Den sanne Gud er én og samtidig tre. Han er én Gud, ett i vesen og makt, og samtidig tre personer som gjør sine gjerninger: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
Ingen andre steder enn i Bibelen finnes en slik åpenbaring av Gud. Menneskers forstand vil gjerne ha det til at det finnes mange guder, eller – i noen tilfelle – én Gud som står over alle andre. Men treenighetens mysterium kommer vi ikke til bunns i.
Hvorfor er denne læren så viktig for oss?
For det første viser den at den hellige Gud ikke er et påfunn av menneskers tanker. Han er slik han har åpenbart seg, langt større enn vi kan fatte.
For det andre viser den at vi kan stole på at Guds gjerninger er fullkomne og omfatter alt. Ingen kan stille opp noe ved siden av ham. Å gjøre det er avgudsdyrkelse. Gud alene skal vi tilbe.
For det tredje har læren om Guds treenighet sammenheng med vår frelse. Det er Gud som har kommet til oss og handlet i Jesus Kristus. Guds kjærlighet til oss er så stor at han har gitt sin egen Sønn til vår frelse. I Jesus Kristus møter vi Gud selv. Han er herrenes herre og kongenes konge.
Når apostelen Johannes bruker navnet “Ordet” om Guds Sønn, viser han også at det er bare gjennom Guds åpenbaring vi kan ha samfunn med Gud.

(Fra andaktsboka “I lys av Ordet”, 1. august. Stiftelsen På Bibelens Grunn)