Artikel nr 03 fra blad nr 6-2023
Juleklokker


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Nergård

1.
Hør klokkeklangen
fra kirketårnet:
– et minne inn i de tusen hjem,
om englesangen,
om Guds enbårne,
om ham som fødtes i Betlehem.

2.
Hør klokken klinger:
Det er som toner
med ord fra Jesus – et nådens kall.
Hør, klokken bringer
fra din forsoner
et bud om frelse fra synd og fall.

3.
Så hør det, synder,
hør klokkeklangen,
hør julens gamle og glade bud,
som Gud forkynner.
Hør englesangen,
og kom tilbake til nådens Gud.

4.
I stille timer
du kjenner kallet,
du møter Frelserens åpne favn.
Og klokken kimer
med bud til alle.
Så kom i dag – kom i Jesu favn.

(Fra Bibelsk Tro nr. 6-1999)