Artikel nr 15 fra blad nr 5-2023
Han lever nok ennu


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Aage Samuelsen

1. Han lever nok ennu, den gamle av dage.
Er god og allmektig som fordum Han var.
Og alt hva Han giver, og alt hva Han tager
går ut på å hjelpe de barn som Han har.

Kor:
Han lutrer nok sine i ildprøvens luer.
Men aldri forlater Han noen av dem.
Så derfor – de trengsler hvorover du gruer
er nettopp velsignelser omkledt, min venn.

2.
Han Israels skarer forsørget i ørk’nen.
Guds manna fra himmelen dagligen falt.
Av klippen Han åpnede vande i tørken,
og førte til Kanaan dem Han hadde kalt.

3.
Fortrøst deg på Herren, din frelser og broder.
For Han har et hjerte som ømmes for deg.
Han giver jo dyrenes skarer dens føde.
Han kler jo hver blomst som du ser på din vei.

4.
Så kast all din omsorg på Ham som kan makte
Å hjelpe om bordet er blottet for brød.
Og synes Guds klokke å gå noe sakte,
så kommer nok hjelpen når størst er din nød.

5.
Og løftet det lyder så herlig i Skriften:
Fortrøst deg til Herren, han omsorg bær.
Hos Herren, vår Gud, er der ingen omskiften.
Vårt håp er til Herren, vår Fader så kjær.