Artikel nr 11 fra blad nr 5-2023
Bokmelding


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Eivind Gjerde

Olav Hermod Kydland:
UNDER NÅDENS HIMMELLYS
Pocketbok, 162 sider
Stiftelsen På Bibelens Grunn 2023

UNDER NÅDENS HIMMELLYS
Det er en stor glede for meg å få lov til å anmelde Olav Hermod Kydlands bok – Under nådens himmellys. For å si det med en gang! Dette er en meget god, oppbyggelig og opp-lysende bok som bør få mange lesere.
Boken er en samling av artikler og andakter som Olav Hermod Kydland har publisert i tids-skriftet Bibelsk Tro og i den kristne dagspressen gjennom mange år. Slik sett representerer denne viktige boken forfatterens åndelige testamente til sin familie, medarbeidere, venner og det lavkirkelige bibeltro kristenfolket i Norge.
Det er et vidt spenn i artiklene og andaktene som viser Olav Hermod Kydlands klare syn på evangeliet om Jesus Kristus, hans omsorg for at den enkelte må få høre evangeliet og bli frelst og at de som hører Jesus Kristus til må ta enhver tanke til fange i lydighet mot Jesus Kristus.
Boken starter i samsvar med dens tittel, med et kapitel om Guds nåde og åpenbaring. Dette er meget oppbyggelig lesning. Nåden blir klart forkynt og synderen kalles til omvendelse. Alle som leser denne boken, vil få veien til frelse og evig liv klart og tydelig beskrevet. Olav Hermod Kydland er en trygg og troverdig veileder i livets aller viktigste spørsmål.
Forfatteren skriver selv at han fikk et nytt og avgjørende møte med Jesus Kristus som 16 åring, og at han helt fra da av har fått leve sitt liv under nådens himmellys. Det merkes gjennom hele boken.
Boken er delt opp i 12 kapitler der kapitel 9 og 12 skiller seg fra de andre. Kapitel 9 inneholder seks intervjuer med kristne personligheter som Olav Hermod Kydland har hatt kontakt med opp gjennom årene. Kapitel 12 inneholder to sanger som er kjære for ham. De andre kapitlene er av oppbyggelig og veiledende art.
En god måte å spre denne dyrebare boken på er å gi den som gave. Den passer både frelste og ufrelste. Den skrevet på en så enkel, klar og lettfattelig måte at den vil kunne nå inn til de aller fleste.
Forfatteren skriver at hans bønn for boken er at den kan bli til hjelp og trøst for den enkelte. Denne bønnen vil vi gjerne få slutte oss til. Vi som er venner og medarbeidere av Olav Hermod Kydland, vet at ingenting vil glede ham mer om noen finner frem til frelse og fred ved troen på Jesus Kristus gjennom å lese boken. Den nåden som forfatteren selv lever i, vil han av hjertet at andre skal få oppleve.
Boken minner oss også om den kampen og det kallet forfatteren har hatt til å forkynne Bibelens budskap inn i en tid der bibelske standpunkter har vært svært lite populære. Men forfatteren har villet være en vekter på muren i en syk og ond tid. Hans klare ord har vært til hjelp og veiledning for mange. Anmelderen er en av disse. For hans uredde kamp for sannheten i Guds Ord og evangeliet om Jesus Kristus, vil vi takke ham hjerteligst. Vi ønsker at hans klare hyrderøst må få lyde med kraft i enda mange år.