Artikel nr 09 fra blad nr 5-2023
Forbønn forbyes – et angrep på den kristne tro


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Per Haakonsen

Regjeringen har nylig lagt frem et lovforslag som forbyr konverteringsterapi i Norge. I lovforslaget understrekes det at det blir ulovlig å bruke ”religiøst baserte metoder” for å påvirke personer til å endre legning. Med ”religiøst baserte metoder” nevnes eksplisitt forbønn og forsøk på helbredelse.
Misjonssambandets talsmann Espen Ottosen sier i en uttalelse til Dagen (19.6.) at vi som kristne har lite å frykte. ”Det vil overraske meg om ett eneste menneske vil bli domfelt med denne loven i løpet av de neste årene.” Det er å underkjenne betydningen av det som nå skjer.
Lovforslaget skal nå ut på høring før det blir gjeldende lov. Men det er ingen grunn til å tro at det eventuelt blir store endringer. I Stortinget er det et massivt flertall for å forby konverteringsterapi. Det inkluderer også Kristelig Folkeparti.
Men det gjelder å forstå hva som skjer. Skeive og seksuelle minoriteter lider ingen nød i dagens Norge. Deres sak har fått massiv oppslutning fra både høyre og venstresiden i norsk politikk. Prideparadene er et vitnesbyrd om dette.
Lovforslaget er i virkeligheten ikke noe annet enn et skjult angrep på kristne posisjoner. Det er et forsøk på å røke ut de konservative kristne - vi som er bibelkristne og ikke en del av woke-kulturen. For vi er de egentlige motstandere av det Nye Norge som nå stiger frem.
Mennesker som har problemer med sin egen kjønnsidentitet, har til alle tider søkt til kristne samfunn for å få hjelp. Det vil de selvsagt fortsette med. Hjelp har de fått i form av sjelesorg og forbønn. Slik hjelp kan nå bli lovstridig. I motsetning til Ottosens oppfatning vil kristne menigheter komme i konflikt med loven fra dag én.
Det å yte hjelp til mennesker som ber om det, er selvsagt en kristen plikt. Forbønn og hel-bredelse står sentralt i alle kristne menigheter. Et forbud mot slik hjelp er et direkte angrep på den kristne tro. Det vet alle politikere meget godt, og det er da også selve poenget med loven - å komme de kristne til livs.
Det gjelder å se det større bildet. Vi lever i et sekularisert samfunn. Før i tiden betød dette at man distanserte seg fra kirke og religiøs tro. Men det sekulariserte samfunn har etter hvert fått totalitære trekk. Nå skal hele samfunnet sekulariseres. Våre politikere vil bestemme både over troens innhold og form. Lov om konverteringsterapi er bare en begynnelse. I dag handler det om kjønnsidentitet, i morgen om noe annet.
I stedet for å berolige kristenfolket bør Misjonssambandet forberede kristenfolket på det som åpenbart ligger foran oss – kristendomsforfølgelse. Kristne hører hjemme på historiens skraphaug. Det er våre sekulariserte politikere enige om.