Artikel nr 16 fra blad nr 4-2023
"Under nådens himmellys"


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Hermod Kydland

Boka “Under nådens himmellys” er en samling artikler som tidligere har vært trykt i “Bibelsk Tro” og i den kristne dagspressa.
Olav Hermod Kydland har i mange år vært aktiv i den åndelige debatten i vårt land. Han har skrevet mange artikler, både oppbyggelige og som innlegg i åndskampen.
Når han nå gir ut en del av disse artiklene i bokform, er det svært gledelig. Vi er mange som har satt pris på Kydlands uredde og tydelige veiledning i aktuelle spørsmål, og det han har skrevet til oppbyggelse og åndelig opplysning og veiledning. Alt med solid bibelsk forankring.
Kydland har selv valgt ut de artikler som er tatt med. Innholdet er sentralt og spenner vidt. Vi leser om Guds nåde og åpenbaringen i Jesus, både hans komme til jord og hans frelsesgjerning. Evangeliet, den fagre skatt, og ordet om korset står sentralt. Og vi finner tydelig veiledning når det gjelder det kristne livet.
Lekmannsarbeidet og våre åndelige veiledere er dyrebare emner for Kydland. Her rommes opplevelser og erfaringer som har vært med å forme hans syn og overbevisning. Ikke minst når det gjelder troskapen og tilliten til Guds ord.
Boka har også med oppbyggelige intervjuer med flere avholdte kristne personer.
Et siste kapittel handler om de siste tider. Her innvies vi i sluttfasen på denne tids husholdning. Stort alvor. Avgjørende spørsmål: Er vi rede til å møte Gud?
I denne samlingen av artikler merker vi Kydlands omsorg for sjelene og hans oppriktige ønske om å vise vei i en forvirret og forførende tid. En tydelig og aktuell røst. Jeg vil gjerne få takke for hans viktige arbeid og store innsats i mange år!
Måtte boka få mange lesere!

Gunnar Holth

Pris! kr. 160.00 + porto.