Artikel nr 17 fra blad nr 3-2023
Me tenkjer på landet


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Trygve Bjerkrheim

1.
Herre, hav takk for vårt heimland.
Me fekk det så fint og so fritt.
Kor stort å få seia at Noreg,
det landet er ditt! Det er mitt!

2.
Me fekk det med skogar og sjøar.
Me fekk det med fjordar og og fjell.
Me fekk det med lauvkledde lider,
med flyer og fossande vell.

3.
Me fekk det med sommar og vinter,
med haust og den venaste vår.
Me fekk det med sol og med stjernor,
med nordlys og nysnøen klår.

4.
Me fekk det med tusentals heimar,
med unge og gamle, og born.
Me fekk det med tonen fra himlen.
Det kimar frå korsprydde tårn.

5.
Me takkar deg, Herre, for Noreg.
Kor stort at me her skal få bu!
Kor sælt at me her skal få anda
i kjærleik, i von og i tru!