Artikel nr 16 fra blad nr 3-2023
Guds ufeilbare ord


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Carl Fredrik Wisløff

Hvordan kunne jeg være viss, trygg i min frelsessak hvis jeg ikke turde tro at Bibelen er Guds sanne ord, som ikke kan svike?
Hvordan kunne jeg ha frimodighet til å vitne for verden om jeg ikke hadde Guds eget ord å vise til? Men det har jeg. Med full indre visshet kan jeg åpne Bibelen og lese fra dens blader, og si til verden: Så sier Herren!
I sin udødelige “Pilgrims Vandring” forteller Bunyan om Kristen, som gikk og leste i Bibelen: “Er du sikker på at det som står i den boken er sant?” spurte en mann. “Ja, aldeles! For den er skrevet av Ham som ikke kan lyve,” svarte Kristen. Den trygge tillit kan vi ha til Bibelen.
Jeg vil si enda en ting. Jeg kan ikke følge dem som sier at bare det “religiøse og moralske” budskap i Bibelen er ufeilbart, mens “det historiske, geografiske og zoologiske” osv. kan være fullt av feil og misforståelser.
Rett nok har dette vært toneangivende lære hos oss, også blant våre fremste teologiske og åndelige førere. Vi føler oss alle i gjeld til menn som Odland og Hallesby, og kunne ikke drømme om å frakjenne dem plassen blant troens fremste forkjempere i Norge i vårt århundre. Likevel, vi er ikke forpliktet til å være enige med dem i alle ting, og noen av oss har alltid hatt et stille forbehold over visse sider av deres bibelsyn.
For hvem kan fortelle meg med absolutt sikkerhet, hvilke “områder” i Bibelen som er “uvesentlige”?
Gud åpenbarte seg i historien, dvs. han grep inn og gjorde sine store gjerninger til menneskenes frelst til bestemt tid og sted. Ikke for intet taler vi om “frelseshistorien”, og med det mener vi den lange rekke av guddommelige handlinger fra fallets dag (1. Mos. 3) til Jesu oppstandelse og Den Hellige Ånds komme. Bibelen forteller oss om alt dette. De hellige Guds menn forteller oss om det i skrifter som er blitt til under Åndens ledelse. Vi har ikke noe utgangspunkt for å dømme noe av det som feilaktig.
Men akkurat dette er det som nå blir gjort på alle kanter. Vi vet hva som blir sagt: Fortellingen om Adam er en myte. Patriarkene har aldri levet, eller vi kan i hvert fall ikke stole på det Bibelen forteller om dem. Beretningene om Jesu unnfangelse og fødsel er legender. Det har ikke skjedd slik som Bibelen sier. Og så videre. Men vi skulle ikke gå med på dette. Hva var det Kristen sa? “Den boken er skrevet av Ham som ikke kan lyve”.
Jeg leser ikke Bibelen for å lære zoologi og biologi, blir det sagt. Og det er jo helt riktig. Vi leser Bibelen for å bli “vis til frelse”.
Men saken har en annen side. Du skal ikke tale om feil, straks du ser noe som virker påfal­lende. Møter du under bibellesningen noe som virker uforklarlig, så husk: Du er ikke den første som blir oppmerksom på problemet! Klokere folk enn deg har overveiet dem før, uten å miste troen på Bibelens sannhet. Det kan være en forklaring om du ikke ser den. Og det er ingen skam å la et spørsmål stå åpent.

(Fra Bibelsk Tro nr. 3-1999)