Artikel nr 03 fra blad nr 3-2023
Min Frelser og Forsoner


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Willy Abildsnes

1.
Min Frelser og Forsoner,
min salighet og fred,
som nå i himlen troner,
jeg faller for deg ned.
På Golgata du tronet
en gang, all verdens drott.
Bespottet, tornekronet,
for mine synder slått.

2.
Hva Gud av meg har krevet,
det har jeg fått av deg.
Det liv jeg skulle levet,
det levde du for meg.
Den død jeg skulle lide,
på korsets tre du led.
Den strid jeg skulle stride,
i angst du for meg stred.

3.
Den kalk jeg skulle tømme,
den har du for meg tømt.
Meg skulle Gud fordømme,
du ble for meg fordømt.
Jeg var av Satan bundet,
du Satan for meg bandt.
Min seier den er vunnet.
I seieren du vant!

4.
Din vil jeg evig være,
du ofret deg for meg.
Med lovsang vil jeg ære
og høyt opphøye deg.
For all din store nåde
og rike kjærlighet,
du over meg skal råde
i tid og evighet.