Artikel nr 14 fra blad nr 6-2022
Du kom, Herre Krist


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Trygve Bjerkrheim

Du kom, Herre Krist, i vår håpløse natt.
Og verdens lys ved ditt komme.
Fra himlen du bragte en dyrebar skatt.
Vår armod for evig er omme.
Vi lovsynger Jesus, vår Frelser.

Du kom, Herre Krist, i vår sorg og vår nød,
gikk inn i vår kval og og vår kvide.
Du sonet vår synd, og du døde vår død,
da du for vår skyld måtte lide.
Vi takker deg, Jesus, vår Frelser.

Du kom, Herre Krist, gjorde alle ting vel,
og livet ble nytt ved din nåde.
Med håp og med kjærlighet fylles vår sjel,
og du for vår framtid vil råde.
Vi priser deg, Jesus, vår Frelser.

Du kom, Herre Kristus, - det største har hendt.
Nå er vi uendelig rike.
En håpets og sannhetens stjerne ble tent,
en livssol som ei har sin like.
Vi hilser ditt komme, o Jesus.