Artikel nr 01 fra blad nr 6-2022
Juleevangeliet i møte med den store sannheten og den store løgnen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Eivind Gjerde

Vi lever i en syk og ond tid. Den største løgnen og de mange løgnene som følger av den, forkynnes som aldri før. Den store sannheten og de mange sannhetene som følges av den, undertrykkes, neglisjeres og forfølges som aldri før.

Hva er den store løgnen og hva er det store sannheten?
Den store løgnen som forkynnes i dag er at det ikke finnes noen Gud. Gud har heller ingen Sønn. Riktig nok har personen Jesus fra Nasaret levd på jorden i sin tid, men han er død og begravet for lenge siden. Han levde i Jødeland og var en stor lærer, et godt menneske og et forbilde som har påvirket vår kultur i stor grad. Men det var også alt han hadde å bidra med. I tillegg til ham, har mange andre store religiøse personligheter påvirket historiens gang, slike som Buddha, Konfutse, Muhammed, Luther og Moder Theresa. Jesus fra Nasaret var bare en av mange store og gode lærere.
Denne fornektelsen av Gud og hans Sønn, Jesus Kristus, har fått de mest alvorlige følger for vårt land og vår vestlige kultur. Vi har havnet i et moderne hedenskap. Hedenskapet åpenbarer seg nå tydelig i vårt kongehus, vårt storting og regjering, i Den norske kirken, i de akademiske institusjonene, i mediene og iblant det allmenne folket. Det bibelske synet på Gud, den kristne virkelighetsforståelsen og hva mennesket er som mann og kvinne, blir angrepet i sterk grad. Bibelen, Guds Ord blir omtolket, bortforklart og neglisjert. Resultatene er skremmende. Vranglæren brer seg, sanne kristne blir ikke tålt fra kirkelig og politisk hold. Barnet i mors liv er fritt vilt. Perverse og syke seksuelle avvik heies på og løftes frem i politikken, akademia, media og kirken. Den unge generasjonen kastes for løvene åndelig talt. Små gutter og jenter læres til og med opp til å stille spørsmål om de virkelig er en gutt eller ei jente. Disse onde forførerne innen politikk, akademia og den falske kirken som forvirrer våre barns sinn, skal snart få sin fryktelige og strenge dom når Gud dømmer dem. Deres for-tapelse sover ikke (2 Peter 2,3). Men enda en tid må vi se på at de får utføre sitt fordervelsesverk.
Den store sannheten er at det er en Gud. Denne Gud er tre og en på samme tid. Det er bare en Gud, men den ene Gud er både Gud Far, Gud Sønn og Gud Ånd. Bibelen viser det tydelig. I misjons- og dåpsbefalingen hos Matteus kan vi lese: “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,...” Matt 28,19. I velsignelsesønsket møter vi de samme tre guddommelige personene sammen: “Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!” 2 Kor 13,13 Videre viser den store sannheten om Gud at hans Sønn, Jesus Kristus virkelig er Gud og menneske i en person. Han er både Gud og mann. En person med to naturer.
I julens stille og gode høytid skal vi minnes at Guds Sønn ble født inn i verden som et virkelig menneske. Han var virkelig barn i Marias liv i ni måneder og ble født som alle oss andre mennesker. Han var en baby i krybben, ammet som barn og oppdratt som gutt. Han var et sant menneske til tross for sin guddommelige unnfangelse. Jesus så ut som et virkelig menneske. Er ikke dette Marias og Josefs sønn som vi kjenner, sa folk om ham.
Det at det finnes en Gud og at han har sendt sin sønn til frelse for verden, er den store sannheten som Bibelen forteller om. Denne store sannheten har ført med seg utallige gode og velsignede frukter for menneskeheten. Den store sannheten har gitt håp, trøst og fred. Den har gitt det enkelte mennesket som har tatt imot Jesus Kristus, frelse og evig liv. Livet i denne verden har også fått sin klare og gode mening. Den frelste skal få vitne om Jesus Kristus og få andre med seg til det evige livet. Samtidig har troen brakt fram et liv i tjeneste og oppofrelse for andre mennesker i familie, arbeidsfellesskap og vennekrets.
Den kristne troen har ført til misjonsarbeid, opprettelse av skoler og sykehus og forskning på det storslåtte skaperverket.
I denne verden lever den store løgnen og den store sannheten side ved side, men en dag er løgnens tid over for alltid. Sannheten har seiret og den vil seire, for sannheten er knyttet til Guds selv og hans sønn som sier at han er Sannheten og Veien og Livet (Joh 14,6)
I møte med juleevangeliet og Guds Sønns komme til verden, var Satan meget aktiv. Hans mektige tjener kong Herodes var en mann helt kontrollert av løgnens ånd. Han smisket for de vise menn fra øst. De måtte avlegge grundig rapport til ham når de hadde funnet barnet i Betlehem. Han ville også komme og tilbe det (Matt 2,8). Dette var en ren løgn. Han ville drepe dette barnet som skulle bli jødenes konge (Matt 2,13). Gud advarte de vise menn i en drøm om at de ikke skulle vende tilbake til Herodes med sin rapport. De dro en annen vei tilbake til landet sitt (Matt 2,12)
Dagens tjenere av sjelefienden som vi finner i såkalte kirkelige stillinger og ved teologiske utdanningsinstitusjoner, serverer fortsatt løgner om barnet som ble født i Betlehem. Særlig har de angrepet den bibelske læren om jomfrufødselen. Dersom et menneske fornekter, omtolker eller bortforklarer jomfrufødselen, er det en antikrist og fornekter av hele den kristne troen: “Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede i verden.” 1 Joh 4,1-3 Det er uttrykk for den store løgnen å nekte at Jesus Kristus ble født inn i verden av en jomfru.
Det er tvert imot en del av den store sannheten om Gud at hans Sønn, måtte bli født inn i verden av en jomfru julenatt. Jesus Kristus kunne ikke ha en menneskelig far av kjøtt og blod. Med en menneskelig far, hadde han blitt en synder som oss andre. Han måtte bli unnfanget av Guds Ånd selv. Bare på den måten kunne han bli født inn i verden som et syndfritt menneske og som Gud.
Den evige Guds Sønn måtte ikle seg menneskelig kjøtt og blod. Bare på den måten kunne han få et legeme som kunne dø på korset. Som Gud kunne han ikke dø, men med en menneskelig kropp kunne han dø en forbannelsesdød, for å betale straffen for hele menneskehetens synd og skyld.
Da jomfru Maria fikk kallet til å føde Guds Sønn inn i verden, undret hun seg over at hun skulle bli med barn, enda hun ikke hadde hatt omgang med en mann. Engelen Gabriel gav henne dette guddommelige svaret: “Den Hellige Ånd skal komme over deg, og den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.”
Skulle Jesus Kristus være Guds Sønn, måtte Den Hellige Ånd unnfanget ham i Marias liv. Annen mulighet fantes ikke.
Derfor skal vi igjen få feire Jesu først komme til jord med takk og tilbedelse. Tenk at Jesus Kristus som var Gud lik i fra evighet av, ville bli født inn i verden som et menneske, for å kunne dø for våre synder og vinne oss evig liv.

Vi skylder ham vår evige takk.