Artikel nr 04 fra blad nr 5-2022
På ditt kors mitt håp jeg grunner


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Edin Holme

På ditt kors mitt håp jeg grunner,
om ditt kors min arm jeg slår.
Skjul min synd i dine vunder,
leg meg, Krist, ved dine sår.
Gjør meg ren og gjør meg god,
gjør meg sterk ved korsets blod.
La meg midt i sorg og våde
finne trøst ved korsets nåde.

Herre, hva jeg enn skal friste,
vern du hjertets skatt og del.
La meg aldri korset miste,
brenn dets merke i min sjel.
Og i dødens tunge stund
gi meg fred på korsets grunn.
Lys meg i de mørke daler
med ditt kors til himlens saler.