Artikel nr 01 fra blad nr 5-2022
Ordet, sangen og bønnen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Hermod Kydland

”La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.” (Kol 3,16)
Guds ord oppfordrer oss til å lese og høre Hans ord. Det er nemlig ved forkynnelsen av Guds ord vi har blitt frelst. Guds ord i lovens form avslører oss som syndere overfor en hellig Gud. Lovens pedagogiske bruk driver oss til Kristus. Den botferdige synder får ta imot frelsen i Jesus Kristus, får da syndenes forlatelse, blir rettferdiggjort og blir født på ny.
Hvordan vi skal leve som kristne i en antikristelig verden, har vi mye å lære av de første kristne. Det er livsviktig for Guds folk å holde urokkelig fast ved Guds hellige ord, de helliges samfunn, nattverden og bønnene. (Apg 2,42). For svikter det på noen av disse områdene, kan det få fatale konsekvenser både for den enkelte og for forsamlingen.
Guds barn oppfordres til å lære og formane hverandre med salmer, sanger og åndelige viser og synge med takknemlighet i sine hjerter for Gud. Det er godt å merke Åndens samfunn med andre kristne som er på veg mot det samme mål, himmelen. Men det er sårt og tungt å tenke på at så mange som ikke har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, ja, også blant våre nærmeste. Heldigvis kan vi nevne deres navn for Herren og be om frelse for den enkelte. Da er det godt å lytte til Trygve Bjerkrheims sang ”Det er makt i de foldede hender.”:

Det er makt i de foldede hender,
i seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender:
Han har lovet at svar skal du få

Kor:
Det er svar underveis, engler kommer med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år.
Om du du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.

Bjerkrheim forteller om en gammel mann som lå på et sykehus med store smerter. Mens han lå der i sin nød, kom han til å tenke på en sangstrofe han hadde hørt i ønskekonserten om de foldede hender: ”Kall på meg, og du hjelpen skal få!”
Derfor foldet han sine hender og ba til Gud. På forunderlig vis forsvant smertene, og himmelen kom inn i hans sjel. Han ble et nytt menneske og fikk fred med Gud, forteller Bjerkrheim som senere fikk møte denne mannen før han døde.
Bønn er henvendelse til Gud og samfunn med ham ved Jesus Kristus. Både Det gamle- og Det nye testamente forteller om menn og kvinner som i ulike situasjoner i livet, ble bønnhørt og utfridd. Det er blitt sagt at bønn er ikke en visitt hos Gud, men et vedvarende samliv.
Salmenes bok er i stor utstrekning en bønnebok hvor bønnene tar form som forbønn, takkebønn, lovprisning og tilbedelse. Martin Luther har uttalt: ”Der ser du alle hellige inn i hjertet”. I Det nye testamente har Jesus lært oss hvordan vi skal be. Den mest kjente bønnen er ”Fader vår!”
Hvem har lov eller rett til å be? Alle har lov til det. Men Heb 11,6 nevner to ting som er nødvendige forutsetninger for en rett bønn:
”Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham”.
Den som vil be, må for det første tro at Gud er til, og for det andre at Gud svarer den enkelte som søker han.
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner. Han gjemmer de enkeltes bønner i sine gullskåler i himmelen, sier Guds ord. Når gullskålen er full, kommer gjerne bønnhørelsen.
Ved slutten av livet er det mange tanker som opptar Guds barn. Særlig er det tanken om hvordan det vil bli å forlate denne jord og bli skilt fra sine kjære. Men enda mer tanken om hvordan det vil bli å stilles fram for tronen en gang. Gud være takk, jeg er ikke alene, Jesus er med meg. Han tok mine synder på seg og døde en stedfortredende død, ikke bare for meg, men for hele verden. Vegen til himmelen er åpnet, men bare de som tar imot Jesus og blir døpt, vil komme inn i Guds fullkomne rike.
Fredrik Wisløff har reflektert over mange av disse spørsmål. Avslutningsvis skriver han i sin bok ”Med Ham til Golgata”: ”Jesus, vil du holde korset for meg når jeg skal herfra? I min siste hårde time; Herre Krist, bli hos meg da!
Når dødens dype dal blir mørk, når mitt hjerte banker sine siste slag, når øyet skal briste i døden; når min fot skal inn på ukjent land; når min sjel skal stilles for tronen og dømmes, når mitt liv skal legges i vektskålen og veies, – ja, Jesus, vil du holde korset for meg da? Da blir dødsdalen lys. Da blir min domsdag min kroningsdag, da blir evigheten fylt av bare jubel. En pris og takk for det dyrebare korset.
Gjennom hele evigheten skal Lammet og korset stå for mitt øye.”
Hvordan er det så med deg som leser dette? Skal Lammet og korset stå for deg gjennom hele evigheten? Hvis du ikke er beredt: Ta imot Jesus nå mens det ennå er nådetid!