Artikel nr 17 fra blad nr 4-2022
Å, vis meg på ny


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Tora Bjerga (f. Skår)

Å vis meg på ny du har kjøpt meg,
Vis Jesus på ny du er min.
:/: Du selv har jo tvettet og frelst meg
så la meg få se jeg er din :/:

Lær du meg din vei helt å kjenne
Led Herre hvert steg her jeg tar.
:/: Så himlen blir livsveiens ende
så der jeg får se deg min Far :/:

Når veien blir tornfull av trengsler,
når øyet blir sløret og matt.
:/: Og fristelsenes garn blir mitt fengsel
send lyset ditt inn i min natt :/:

La mørket til dag om seg vende
la Ånden opplyse mitt sinn.
:/: Så Jesus igjen jeg kan kjenne,
så gleden igjen kan bli min :/:

Og kan det deg tjene så bruk meg,
hvorledes og hvorhelst du vil.
:/: Og tjener det riket ditt hjelp meg,
I rette tid helt være still :/: