Artikel nr 16 fra blad nr 4-2022
Den verdifulle perlen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hans Erik Nissen

Slik er det å finne Jesus. Du har lett etter skjønne perler. Du begynte som barn. Fant du noen, tok du dem med deg. Etter som årene gikk, ble det andre perler som tiltrakk deg. Du trodde at du ville bli lykkelig om du fant en enda vakrere perle. Men da du fikk tak i den, ble du skuffet. I ditt indre lengtet du etter noe annet og mer.
Så en dag sto du foran tømmermannens sønn fra Nasaret. Den dagen ble alle verdier endret. Nå ble det ikke din rikdom ”å eie” men ”å være eid”. Da det gikk opp for deg at Jesus ville ha deg, mistet alt annet sin tryllemakt over deg. Du lette ikke lenger. Du hadde funnet perlen over alle perler.
Du fortsatte med å leve i verden. I det ytre hadde det ikke skjedd så store forandringer. Men i hjertet var du blitt en annen. Jesus hadde flyttet inn der.
Tidligere var du opptatt av de mange små mål i livet. Nå er noe annet blitt det over-ordnede. Du er blitt disippel. Livet for deg er å gå i en annens spor.
Jesus er fortrolig med korsets vei, for han har selv gått den. På den veien leder han også sine etterfølgere. De skal ikke sone synden. Det har han gjort én gang for alle. Men på korsets vei vil han føre oss til det himmelske målet.
Når du synes at veien faller tung og vanskelig, må du se på den kostbare perlen. Den overgår alle andre i glans; og når du speiler deg i den, kan du ikke kjenne deg selv igjen. Du ser deg selv forenet med perlens glans.
Da sier du: Jeg vil ikke ha de andre perlene tilbake. Bare jeg har Jesus, er jeg rik.
Så går dagene. Jesus lar alltid sine øyne hvile på deg. Du merker hans blikk, og det gjør deg lykkelig at du aldri er utenfor hans synsfelt. Hver dag er en dagsmarsj mot det nye Jerusalem. Der ender reisen. Der skal Jesus krones. Lovsangen fra deg og alle de frelste skal være tronstolen som bærer ham i evighetens evigheter.

(Fra andaktsboka “Ett er nødvendig, 22. mai)