Artikel nr 04 fra blad nr 4-2022
Hva er sannhet?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Per Bergene Holm

Jesus står for Pilatus, og Jesus henvender seg til ham og krever at Pilatus personlig tar stilling til ham og hans ord. Jesus sier at han er kommet for å vitne for sannheten, og at hver den som er av sannheten hører hans røst. Pilatus bryter hele den vanskelige samtalen av med ordene: Hva er sannhet?
Pilatus kan ikke forholde seg til en absolutt sannhet, et enten – eller. Han søker derfor tilflukt i en filosofisk skeptisisme hvor alt er relativt og det ikke finnes noen absolutt sannhet, hvor hver og en kan finne sin “sannhet”. Det er det moderne menneskes posisjon. Pilatus stiller seg positiv, men samtidig likegyldig til Jesus. Det angår ikke ham, og han toer sine hender. Men dermed avviser Pilatus Jesus. Han hører ikke Jesu røst, han tar ikke imot hans ord og Jesus selv.
Overfor Jesus og Guds ord er det nemlig umulig å forholde seg likegyldig eller relativistisk. Jesus er ikke en sannhet blant mange, slik er det heller ikke med Guds ord og bud. Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt. Gud gir synden navn og beskriver hva som er godt, rett og sant. Og det er bare én vei til frelse og bare ett navn vi kan bli frelst ved. Det er ikke en vei for meg og en for deg, men bare én vei!
Det moderne menneske hevder imidlertid at det finnes en sannhet for deg, og en annen for meg. Du kan leve slik du vil, og jeg kan leve slik jeg vil. Og ingen må si at noe er ondt eller galt, det beror alt på hva den enkelte selv føler og har tro for. Det er bare én ting som ikke kan tåles: At noen sier at noe er sannhet, rett og godt, mens annet er løgn, galt og ondt.
Det kalles hatretorikk, diskriminerende holdning osv. Det skal forbys og straffes!
Dersom noe og noen er Sannheten, den ene og eneste Sannhet, så er alt annet løgn og usannhet. Jesus gjør krav på å være Sannheten, og følgelig er alle andre mennesker løgnere (jf. Rom 3,4) og et hvert annet livssyn og religiøsitet usannhet og løgn. Jesus sier at han vitner for sannheten og at Guds ord er denne ene og eneste sannhet (Joh 17,17). Vårt forhold til Gud og vårt evige liv står og faller med vårt forhold til Guds ord og til Jesus Kristus. Vi har ett og det samme forhold til Gud som vi har til hans ord, ett og samme forhold til Jesus som vi har til hans ord.
Om vi ikke tror at Jesus er den han sier seg å være, så vil vi dø i våre synder. Det er bare de som blir i Jesu ord som i sannhet er hans disipler, alle andre er ufrie og treller under synden (Joh 8,24ff).

Slik taler Jesus. Svarer du som Pilatus eller hører du Jesu røst og følger den?