Artikel nr 02 fra blad nr 4-2022
Vårt hjemland er i himmelen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hans Erik Nissen

Hører du Jesus til, er du borger i Guds rike.
Hvor lett er det ikke å glemme det! De jordiske oppgavene erobrer sinn og tanker. Samtidig lever vi i en verden der ord og bilder blir bestemt av en ikke-kristen tankegang. Uten at det blir sagt direkte, snakkes det som om denne jorden er alt. Derfor gjelder det om å bevare livet på jorden lengst mulig og å oppnå best mulig livskvalitet.
Kan vi undre oss over at mange kristne blir fanget inn av denne verden i den grad at de glemmer himmelen?
Ja, det er ufattelig!
Når Gud gjennom Ordet forsikrer oss om at vi har vårt hjemland i himmelen, må vi bøye oss i skam. Det er ubegripelig at vi tenker så lite på den bolig som det har kostet Jesus så mye å sette i stand for oss.
Du er himmelborger. Du er på vei hjem. Hver dag bringer deg nærmere målet.
Mye i ditt liv faller på plass når du ser det i lyset av at Herren fører deg til himmelen. Dersom Gud gav deg alt det du begjærer, ville du ikke nå målet. Da ville du bygge deg et lite paradis på jorden.
Trengslene og prøvelsene som Herren sender på din vei, er nødvendige. De er med å få deg til å rette blikket fremover og hjemover. Motgang og trengsel gjør det lettere å gjennomskue verdens blendverk og bedrag.
Du er på vei hjem.
Og hva er himmelen?
Den er først og fremst Jesus. Her på jorden ser du ham ikke, selv om han vandrer ved din side. I himmelen blir det annerledes. Der skal du se ham ansikt til ansikt.
I himmelen skal Jesu herlighet være stor for ditt hjerte. Alt det du gjør er fyllt av ham. Du skal leve i hans lys. Han skal tørke hver tåre av dine øyne. Da skal det ikke være noen død mer, heller ikke sorg, heller ikke skrik eller pine.

(Fra andaktsboka “Ett er nødvendig”, 1. des. Lunde Forlag)