Artikel nr 01 fra blad nr 4-2022
Demonisk bønn fra Stavanger bispestol


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Eivind Gjerde

Vranglæreren Anne Lise Ådnøy som innehar bispestolen i Stavanger, la onsdag 11. mai 2022 ut følgende kommentar på sin offisielle facebook-side: “Overdådig blomstring, men ingen mild mai.
Det blåser en kald vind over de amerikanske statene. Retten til selvbestemt abort kan forsvinne eller blir sterkt begrenset. Det rosa treet på Storhaug får representerer jenter som trenger trygghet for egen kropp og helse. Hvordan kan et samfunn spille kvinneliv 50 år tilbake?”
Etter disse grusomme ordene fra en kvinne som selv burde føre an i kampen mot drapene på Guds minste små i morsliv, kommer en dypt blasfemisk bønn. Den var rett og slett rystende lesning.
Hun ber: “Gode Gud, du som skapte kvinner i ditt bilde. Gjør det mulig for de amerikanske kvinnene som blir ufrivillig gravide å avbryte svangerskapet innenfor lovlige, trygge rammer. Amen.”
Hvor blind og forvillet er det mulig å bli?! Be til Gud om at barna i USA fortsatt skal bli slaktet i morsliv. Be til Gud om at barna i mors liv fortsatt skal ofres til Satan, han som bare er kommet for å stjele, myrde og ødelegge (Joh 10,10). Be til Gud om at amerikanske fosterdrapsinstitusjoner fortsatt kan slakte barn helt frem til fødselsøyeblikket. Be til Gud om at blodet fortsatt skal strømme fra de blodige likene til titusener, hundretusener og millioner av små menneskeliv, som alle som en er skapt i Guds bilde.
Dette var ikke en bønn til den gode Gud, men til den onde Satan. Så forblindet er vranglæreren Anne Lise Ådnøy i Den norske kirken. Hun er dessverre ikke alene, men mange med henne. De såkalte biskopene i Den norske kirke har liten omsorg for det ufødte liv. De fleste er politiske korrekte og har bøyd seg for tidsånden. De fleste lever i synd og opprør og er helt borte fra livet med den sanne Gud.
Å be til Gud om beskyttelse for retten til fosterdrap, må være det hittil styggeste angrepet på Gud og det ufødte liv som har kommet fra en person kledd i bispekåpe. Det er som man må klype seg i armen. Er dette virkelig blitt satt på trykk?
Kommentaren hennes er selvsagt møtt med en storm av protester. Etter press har hun gått tilbake på sin kommentar, men noen dyp anger har vi ikke kunnet registrere. Den eneste angeren som teller i dette spørsmålet er å bekjenne for Gud og mennesker at hun har syndet, og at hun fra nå av vil kjempe for retten til at alle barna som er blitt unnfanget i mors liv, skal få leve! Det ufødte barnet må få leve. Det har livets rett. Det er skapt i Guds bilde og elsket av Ham. Det er det dette handler om. Fosterdrap er synd mot det femte budet om at du ikke skal slå i hel.
Det som er det mest fortvilende fra et bibelsk synspunkt, etter at Den norske kirke har falt blant åndelige røvere, er at de mest forsvarsløse av alle menneskeliv, får lide. Hvem står egentlig opp for det ufødte liv i dag mellom lederne i Den norske kirken? Finnes det noen i det hele tatt?
Den norske kirke er ikke noen sann bibelsk kirke lenger, men en løgnkirke hvor mørkets fyrste styrer. Hans tjenere i dette religionssamfunnet, fremmer alle slags former for synd og gudsopprør med fosterdrap som det verste, etterfulgt av sodomi, radikal kjønnsteori, brudd på ekteskapet, kvinnelig bispe- og prestetjeneste, motstand og hat mot Israel og forfølgelse og utestengelse av bibeltro prester, for å nevne det mest alvorlige.
Vi kan bare be til Gud om en bibelsk vekkelse og et oppgjør med de onde kreftene som har ødelagt Den norske kirken.
Men hva med oss som roser oss av å være bibeltro? Hvordan er kampen for det ufødte liv hos oss, vi som enda vil stå fast på Den norske kirkens gamle grunn, nemlig Guds Ord og den evangelisk-lutherske bekjennelsen? Vi må med sorg konstatere at kampen er svak, i alle fall rent ytre sett.
Men kanskje er det mange som i sitt lønnkammer roper til Gud om vekkelse i folket og om vern for det ufødte livet! Vi får håpe at denne indre bønnekampen er langt sterkere! Gud hører nemlig bønn. Gud hører bønn om å berge barna i mors liv. Gud hører bønnen om å gi barnet i mors liv rettsvernet tilbake igjen. Det skal alle som kjemper i bønn for barnet i mors liv vite for sikkert. En dag skal drapene ta slutt og de ansvarlige for drapene stilles til ansvar for den himmelske Høyesteretten.
Vi må aldri glemme å be til Gud. Han er ikke døv. Han hører og i sin tid vil han gripe inn. Det har vi følgende mektige løfte på: “Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.” 1 Johannes brev 5,14-15.
I USA er kampen for det ufødte livet mye sterkere, og der har de som kjemper for det ufødte livet, hatt stor fremgang. Det viser at det nytter å kjempe, og det nytter å be til Gud. Flere stater har strammet kraftig inn på rettighetene til fosterdrap. Guvernøren i Oklahoma.> Kevin Stitt signerte nå i mai 2022 den strengeste abortloven i nyere tid i USA. Loven sier at det er forbudt å ta abort med noen få unntak. Dersom kvinnen er blitt gravid gjennom en incest eller voldtekt som er meldt til politiet, kan abort bli innvilget. Det samme gjelder om morens liv kan reddes om barnet blir tatt bort.
Signalene fra en rekke stater i USA i abortspørsmålet er svært gledelige. Nå kan vi be og håpe på at den skjendige domsavsigelsen i USAs høyesterett 22. januar 1973, kalt Roe mot Wade, skal bli opphevet. Denne dommen har i praksis legalisert fosterdrap inntil fødsels-øyeblikket. Dommen ble tredd ned over alle delstatene og har ført til at 62 millioner ufødte barn er blitt drept. Dette er legalisert folkemord. Nå er flertallet av dommerne i Høyesterett konservative og republikanere. Det er reelt håp om at loven fra 1973 vil falle.
Vi må be og arbeide for at den iveren som “pro life-bevegelsen” i USA viser, kan smitte over på oss i Norge og i Europa! Det hadde vært stort.
Tallet på barn som er drept i mors liv opp gjennom menneskehetens blodige historie er utallige. Men ikke ett av disse barna er glemt av Gud! På dommens dag vil Gud stille dem opp som vitner mot sine drapsmenn og draps-kvinner. Den evige ild venter på dem som har holdt fast ved sine drap på det ufødte liv. Men det er tilgivelse og nåde å få hos Jesus Kristus for alle dem som kommer til Ham med sin synd mot Gud og mot Jesu minste små, barna i mors liv.