Artikel nr 03 fra blad nr 3-2022
O Hellig Ånd, du skatt så skjønn


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Bartholomäus Ringvaldt 1581
Søren Jonæsøn 1693
Nr. 690 i Sangboken

O Hellig Ånd, du skatt så skjønn som gjør oss evig rike,
du som med Fader og med Sønn i guddoms makt er like,
og går så fra dem begge ut, fra evighet en mektig Gud
som alle kristne priser!

Med bønn vi faller deg til fot: Å, lær oss du alene
at vi av innerst hjerterot må glad vår Frelser tjene
og ham i all vår strid og nød som Herre over liv og død
må kjenne rett og prise!

Gjør hele livets vandring ny og våre veier rene,
hjelp du oss syndens lyst å sky og tjene Gud alene,
så vi kan troen på Guds ord for verdens barn som hos oss bor,
med kristen gjerning vise!

Gi du oss kraft og freidig mot å møte sjelens fiende,
så vi kan verden, kjød og blod og Satan overvinne!
Når døden løser livets bånd, la sjelens gjemmes i din hånd
og støvet rolig hvile!