Artikel nr 02 fra blad nr 3-2022
Pinsefestens dag


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Kristoffer Fjelde

”Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som skilte seg og satte seg på enhver av dem. Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4).

Det vi her leser om er oppfyllelsen av Jesu ord når han taler om den annen talsmann som skulle komme etter at han var gått hjem til himmelen. Pinsehøytiden er den siste store begivenhet i Guds frelsesåpenbaring. Julehøytiden minner oss om at Frelseren er født. Påskehøytiden minner oss om forsoningen. Pinsehøytiden minner oss om at Ånden er kommet. Vi er vitne til Åndens veldige gjerning. Det hadde ikke vært et eneste frelst menneske i dag om ikke Den Hellige Ånd hadde vært i blant oss.

Den Hellige Ånd samler, opplyser, helliggjør og oppholder.

Ikke underlig at David roper: ”Ta ikke din Hellige Ånd fra meg!” Og vi troende i dag roper med David, men vi kjenner også trang til å takke på denne pinsefestens dag: ”Takk at du ikke er gått trett av meg.” Ofte var det ulydighet, vi gikk feil, vi bedrøvet Ånden på så mange måter, ofte kjente vi Den Hellige Ånds tukt, men det ble også trøst da han vendte vårt blikk mot den uforskyldte nåde i Kristus. Hvor stort, men hvor alvorlig det er at vi frelste er Den Hellige Ånds verk.

Kjære ufrelste venn! Er du klar over den fare du er i ved å stå Den Hellige Ånd imot?

Tenk du står Gud imot! Du forakter alt hva Jesus har gjort for deg til frelse. Og det er forferdelig. Men hva ville du gjøre om Den Hellige Ånd skulle slutte å kalle på deg? Ja, da er det ingen ting å gjøre, da er et menneske evig fortapt. Derfor roper Guds ord: ”I dag om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter!”

”Lukk ham inn, lukk ham inn!
Det er Åndens røst som sier:
Gå og lukk din Frelser inn!”