Artikel nr 06 fra blad nr 2-2022
Emne: Påske
Tornekrone og purpurkappe


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Ove Eikje

“Og soldatene flettet en krone av torner som de satte på hans hode, og de hengte en purpurkappe om ham” (Joh.19,2).

Vi kan undres over hvorfor Jesus ble ikledd tornekrone og purpurkappe da han ble avhørt hos Pilatus. Er det tilfeldig? Nei, det er en dyp mening bak dette.

Jesus ble gjennom denne hendelsen fremstilt som en syndebærer.

Torner etter syndefallet
At kronen var av torner har en sterk symbolsk betydning. Det vokste ikke torner på jord før etter syndefallet. Gud sa følgende til Adam og Eva i 1.Mos 3,18 etter at de hadde vært ulydige for Gud: “Torner og tistler skal den (jorden) bære for deg...” Med andre ord er torner et bilde på at synden var kommet inn i verden.

Derfor ble Jesus iført en smertefull torne-krone på sitt hode, for han stod der i stedet for meg og deg - og var villig til å sone for all vår synd.

Kan du se Jesus foran deg der han står og blir hånet og spottet med tornekronen på sitt hode? Det er gripende å lese Lina Sandell sin mektige salme:

Det skjønneste i verden
Som mine øyne så,
Er kongen i hans skjønnhet
Med tornekronen på.

Purpur – syndens farge
Jesus fikk også iført seg en purpurkappe, og det er heller ikke tilfeldig. “ I Bibelens språkbruk er den purpurrøde fargen et bilde på synden”, står det i Bibelsk Oppslagsbok.

Vi kan også lese om dette i Jes.1,18: “Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø,...”

Derfor får Jesus på seg en purpurkappe for å illustrere at han er syndebæreren. Flere år tidligere hadde Johannes sagt om Jesus: “Se der Guds Lam, som bærer verdens synd!” (Joh.1,12).

Det er stort å tenke på at også mine synder var med da Jesus gikk i mitt sted – og fjernet syndene for alltid ved å nagle dem til korset!

Ordene fra Pilatus
Vi kan lese videre hva som skjedde: “Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det menneske!”

Det er underlig å konstatere hva lands-høvdingen proklamerte. Når han ser Jesus kledd med tornekronen og purpurkappen, så ser han et menneske.

Hva er det som kjennetegner oss? Jo, vi er fulle av synd i fra hode til fot. Nå er denne synden tatt bort fra oss – og lagt på Jesus i stedet. Han ser nettopp ut som et menneske der han står med all verdens synd. Dette er en anskuelsesundervisning om at Jesus tok våre synder på seg – og da er de borte fra oss!

Livets krone
Hva får vi som skulle ha båret tornekronen som et bilde på at vi er syndere i tanker, ord og gjerninger? Vi får livets krone. Dette løftet ble blant annet gitt til menigheten i Smyrna: “Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone” (Joh. Åp.2,10).

Tenk at den som en gang kommer frelst hjem til himmelen skal få livets krone - som et tegn på hva Jesu frelse for syndere har betydd! Måtte dette være med å holde oss åndelig våkne i en vanskelig tid!

Frelsens drakt
Hva får vi som skulle ha båret purpurkappen som et bilde på at vi er syndere i tanker, ord og gjerninger? Vi får frelsens drakt. Det står om dette i Jes.61,10: “Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt,...”

Dette er en kledning som Jesus har gjort i stand for oss gjennom sin frelse og redning for oss da han bar bort alle våre synder.

Det står også om denne drakten i Joh.Åp.7,9: “Deretter så jeg - å se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender”. Hvitt symboliserer her syndfrihet, som de eier i Jesu fullbrakte frelsesverk.

Den dagen vi står der er vi nådd hjem for alltid, og lovsangen til Jesus for at han var villig til å frelse oss skal aldri stilne!

Må ikke min eller din plass stå tom i denne skaren!