Artikel nr 16 fra blad nr 1-2022
Emne: Bokklipp
Grunnvollen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Niels Peter Madsen

Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt” 1 Kor 3,11

Grunnvollen er Kristus - hans fullbrakte verk.

Alle mennesker bygger seg noe som vi kunne kalle et ”salighetshus” – det vil si de tror eller håper på en salighet etter døden. Men de fleste byger dette håpet sitt på en falsk grunnvoll, for de bygger det på sine egne døde gjerninger. Derfor kan huset ikke bli stående. Og faller det ikke før, så faller det i hvert fall under usigelig forferdelse den dagen slike mennesker dør.

Det er verdens store synd at den vil legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er dens synd og dens ulykke.

”For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.”

Denne grunnvollen holder både i liv i og i død. Vi som bygger vårt håp på ham, skal ikke bli rokket i evighet. Vi tror at Gud har slettet ut vår synd, at han vil bevare oss og gi oss seier, ja evig salighet, bare for Jesu skyld.

I dette er det visshet, hvile og trygghet.

Huset kan vel ryste i stormen, men grunn-vollen ryster ikke. For den er den evige klippen – Kristus.

(Fra andaktsboka ”Ordet” 5. september, Antikkforlaget)