Artikel nr 08 fra blad nr 1-2022
Emne: Påske
Asger Jensen til minde!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Immanuel Fuglsang

Den 19. september 2021 blev den danske forkynder Asger Jensen, fra Bornholm, forfremmet til herligheden hjemme hos Gud.

Efter nogen års svækkelse af sit helbred fik Asger Jensen i april måned i år konstateret alvorlig sygdom i form af kræft i bugspytkirtlen. Og efter ca. et halvt års sygdomsforløb sov han stille ind søndag den 19. september på Bornholms Hospital.

Under det meste af sygdomsperioden modtog Asger Jensen pleje og støtte i sit hjem i Hasle, men nogle ganske få dage før sin død blev han indlagt på det lokale hospital.

Det var en stor glæde for familien, at de kunne opleve Guds fred over sygdomsforløbet helt fra våren og frem til dødsprocessen i høsten. Således kunne hustruen og børnene skrive disse ord i en mail til familie og venner kort tid efter dødens indtræden: ”Det hele er blevet lagt så godt til rette for os hele vejen igennem. Dejligt med sådan bønhørelse, og stor tak til Gud og jer, der har bedt for os.”

Asger Jensen blev født på Bornholm i 1934. Efter endt skolegang blev han uddannet som bager, men senere blev han beskæftiget i et lokalt industrifirma. Og stort set i hele sit arbejdsliv var han beskæftiget med administration og bogholderi.

Han voksede op i et hjem, der var dybt præget af den kristne tro og overbevisning. Således var søndagsskole, juniorkreds og ungdomsforening en naturlig del af hans opvækst. I 1956/57 havde han et ophold på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød, og i årene derefter blev han kaldet til mange forskellige tjenester i det kristne arbejde på fødeøen.

I 1960 blev Asger Jensen gift med Irene, som også var født og opvokset på Bornholm, og i 2020 kunne de markere deres diamantbryllup sammen med familien.

I årene omkring 1990 fik Asger Jensen sammen med den danske forkynder Erik Trans kontakt med nogle bedehusforsamlinger i Norge - herunder også arbejdet i forbindelse med Bibelsk Tro. Og det blev i årene derefter til adskillige rejser til kurser og møderækker i såvel det sydlige Norge som i Namdalen i Trøndelag-området. Herunder var ikke mindst Bibelsamlingerne på Audnastrand et godt samlingspunkt for adskillige norske og danske venner.

Om samarbejdet med Asger Jensen i forkyndervirksomheden fortæller Erik Trans: ”Det var godt at rejse sammen med Asger – og at stå i mødevirksomhed sammen med ham – både i Norge og Danmark. Han var altid godt forberedt, når han stod frem med Guds Ord. Og han var frimodig i tjenesten, og det havde sin grund i hans fulde tillid til Guds Ord. Og han støttede og opmuntrede mig ofte, når jeg havde mødeuger på Bornholm. Det vil jeg aldrig glemme ham for. En god og velsignet broder i Herren var han altid”.

Mange norske bedehusvenner fik i årenes løb en god og frugtbar kontakt til Asger Jensen og Irene. Dette blev også styrket ved mange års såkaldte ”Dansk/Norsk Gensyns-Stævner” i byen Tønder i nærheden af den dansk-tyske grænse.

Vore tanker går til Irene Jensen, deres tre børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Lad os huske på dem i vore bønner for nådens trone! Vi lyser fred over Asger Jensens gode minde iblandt os!