Artikel nr 02 fra blad nr 1-2022
Emne: Andakt
Sliter du med åndelig søvn?r


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Ove Eikje

Vi lever i de siste tider, og Bibelen har sterke advarsler mot at det da skal være søvnens tid blant bekjennende kristne. Kanskje du også kjenner på det som står i sangen: «Giften i tidens vær og vind truer å røve meg livet».

Det er så lett å komme bort fra Gud og falle i åndelig søvn. Derfor står det også formaninger i Bibelen som for eksempel: «Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.» (Matt 24,42)

Her er noen kjennetegn på den som sover, og vi kan også tenke på dem når det gjelder åndelig søvn:

Den som sover han drømmer. Ekspertene kan fortelle at vi drømmer faktisk hver natt, men det er ikke alltid vi husker dette når vi våkner. Men vi opplever altså en tilstand som ikke er virkelig. Er det slik også i vårt åndelig liv at vi lever i en drøm som ikke forteller oss hva som egentlig skjer?

Den som sover vet ikke hva som skjer rundt ham. Når du ligger og sover kan det skje mye underlig rundt deg som du ikke får med deg. Er det slik også i vårt åndelig liv at vi ikke forstår hva som foregår rundt oss i den åndelige verden fordi vi sover?

Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv at vi ikke tar til oss næring fra Guds ord fordi vi sover og ikke føler at vi trenger mat for sjelen? Da vil vårt gudsliv tørke inn og forsvinne fordi det ikke får næring.

Den som sover slipper å kjempe. Når du er våken trengs det å kjempe også for å nå hjem til himmelen. Det er kamp mot djevelen, verden og vårt eget kjød. Er det slik i vårt åndelige liv at vi slipper å kjempe? Det kan tyde på at vi er midt inni en åndelig søvn.

Med andre ord opplever den som sover en uvirkelig tilstand som ikke er det sanne liv. Må ikke det være vår situasjon i kristenlivet fordi vi er i åndelig søvn. Da vil Jesus fremfor noe annet at vi skal våkne opp fra vår tilstand: «Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» (Ef 5,14).

Hvordan skal vi makte å holde oss åndelig våkne?

Vi får hver dag leve i Jesu verk for oss syndere. «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham (Jesus) for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom». (Jes 53,5)

Vi får lov til hver dag å gå til Jesus med våre synder – og åpent legge dem fram for ham – om det er for tusende gang!

Det er bare Jesu verk for syndere som holder for Gud. «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.» (1 Kor 3,11)

J.F. Løvgren som blant annet har skrevet romanen «Våre lamper slukner» har sagt det så treffende: «Hvis du bygger din frelse på Jesu verk alene, har du nok. Men bygger du på noe mer enn Jesus, så har du ikke nok!»

La oss gå til Herren og spørre han hva vi bygger vår frelse på: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenne mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!» (Salme 139,23-24)