Artikel nr 16 fra blad nr 5-2021
Emne:  Bokklipp
Jesus er herskernes hersker og kongenes konge


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hans Erik Nissen

”Jesus Kristus… herskeren over jordens konger”. Åp 1,5

Det denne verdens store og mektige menn sier blir lagt merke til. Mange føler at det er de som har millioners skjebne i sine hender. Men slik er det ikke.

Det er én som er herskernes hersker og kongenes konge. Det er Jesus.

Utviklingen på jorden er bestemt av ham. Det er ikke bare slik at han har en finger med i alt. Nei, det skjer ingen ting uten at han står bak.

Det er viktig å huske det, når krig, ulykke og nød herjer. Da er det Gud som holder dom. Satan frister oss til å tro at synd ikke får følger. Tilsynelatende skjer det ikke noe, når et folk bevisst vender seg bort fra Gud og gir plass for hån, spott og forakt.

Men tro ham ikke. Han er en løgner. Han har vært det fra første stund, og han vil fortsette å være det til han ender i ildsjøen. Først da skal alle bli klar over hvilken forførende makt løgnen har vært.

Jesus holder dom.

Han gjorde det da han tok en svøpe og drev kremmerne ut av templet. Han tålte ikke at hans Fars hus ble vanhelliget.

Jesus holdt dom over Jerusalem, da keiser Titus kastet en voll opp omkrink byen og jevnet den med jorden.

Jesus har holdt dom over vårt århundre ved å la to fryktelige kriger herje store deler av den gamle, kristne verden. Det har nå vært fred i mange år. Men det må ikke få noen til å tro at det er forbi med Herrens vredes dom. Den uteblir ikke. Gud er en hellige Gud. Han har sagt: ”Det et menneske sår skal det også høste.”

Abraham ba om nåde for Sodoma og Gomorra. Det må vi også gjøre. Med undring ser vi at Jesus har holdt sin vrede tilbake. La oss samtidig vite at den ikke uteblir. Mennesker skal falle i avmakt av redsel. Ikke en gang de største kan slippe unna. Jesus er dommer, og han hersker over jordens konger.

(Fra ”Ett er nødvendig” 24. februar)