Artikel nr 14 fra blad nr 5-2021
Emne: Bladklipp
Tilfluktsbyen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Ruben Skov Jensen

«Og Herren talte til Josva og sa: Tal til Israels barn og si: Avgi de tilfluktssteder som jeg talte til dere om ved Moses, så en manndraper som av vanvare, uten å ville det, slår noen ihjel, kan fly dit; Dere skal ha dem til tilfluktssteder for manndraperen, når han flyr for blodhevneren.» (Jos 20,1-3).

Selv etter Israel hadde inntatt og bosatt seg i det lovede land, veiledet og hjalp Gud dem i alt. Guds omsorg for sitt folk er utrolig. Og som Herren hadde lovet Moses, skulle Israel nå peke ut seks tilflukts-byer for den som uforsettlig begikk et drap ved et uhell. Tre byer øst for Jordan og tre byer i Kanaan skulle pekes ut.

Tilflukts-byene ble plassert slik at enhver kunne flykte dit, innenfor kun en halv dags reise. For slik er det alltid med Guds frelse – den er nær. Kun et rop, så hører Herren deg – for som det står skrevet: «Enhver som påkaller Herrens navn skal frelses.» (Joel 3,5; Apg 2,21).

Vi må bare gi opp all motstand mot Gud, vår egen kamp for å bli bedre i Guds øyne, og så ta vår tilflukt til Jesus og Ordet om Ham - det at Han er vår frelse, styrke, hjelp og rettferdighet.

Veiene til tilflukts-byene ble alltid nøye vedlikeholdt (5 Mos 19,3). Det betyr at over elver ble det bygget broer, og forhindringer på veien ble fjernet, så den flyktende kunne komme lettest mulig fram til byen i sikkerhet for blodhevneren. De eldste måtte garantere for at intet ville hindre den flyktende i å nå fram, og at han ikke skulle bli slått ihjel på veien, så uskyldig blod ville gjøre landet urent.

Hvor nøye fjerner ikke Gud enhver snublestein for vår tro på Jesus? Overalt hvor det er korsveier eller sving til høyre eller venstre, har Gud med sitt ord, satt et tydelig skilt med evangeliet – «Til tilfluktsbyen», «Til Jesus». For den Hellige Ånd ønsker så inderlig gjennom Skriften å vise veien til Jesus for enhver synder, som søker tilflukt hos Ham. Tilflukt og frelse fra lovens dom, tilflukt for syndens anklager i samvittigheten og tilflukt fra mørkets makter.

Her er ikke tale om lovgjerninger. Her ledes du ikke inn i noen «lovens rundkjøring» med endeløse selvforbedringer og nye beslutninger som eneste utgang. Nei – evangeliet gir oss én rett vei: Tro på Jesus og lev! Gå den vei! For Jesus vitner selv: «Jeg er veien, sannheten og livet.» (Joh 14,6). Vel er dette en vei som er tåpelig for den egenrettferdige og fromme som selv har gjerninger å vise til. Men for en synder som bare søker tilflukt og frelse hos Jesus, da er det Ordets vei, den rette vei!

Hvilken trøst: Når den flyktende kom fram til utkanten av tilfluktsbyen, er han i sikkerhet. Han behøver ikke først å gå langt innenfor bymuren, men bare utkanten av tilfluktsbyen er nok beskyttelse. Ja, om du bare i tro «rører Jesu kappe,» da er du helbredet. (Matt 9,20-22). Har du bare tro som et sennepskorn på Jesus og Hans navn – da er du sannelig frelst. (Matt 17,20).

(Fra ”Til Liv”. Oversatt fra dansk)