Artikel nr 12 fra blad nr 5-2021
Emne: Bokklipp
Snart kommer Jesus igjen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hans Erik Nissen

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Heb 10,37

Nå skal du ikke vente mye lenger. Snart, snart kommer Jesus.

Det kommer en morgen da du for siste gang reiser deg fra ditt leie. Eller det kommer en kveld da du legger deg for siste gang. Kanskje tenker du da på den dagen eller natten da du skal motta dødens bud. Hvorfor får Jesu gjenkomst så lite rom hos oss? Han forsikrer oss i Ordet om at han ikke skal dryge med å komme.

Ta imot dette ordet med en enkel og liketil tro.

Vissheten om at Jesus kommer snart, er med å frigjøre deg fra det som binder deg til det jordiske. Ditt gamle menneske blir så lett opptatt av alt det nære. Uten at du merker det selv, innretter du deg som om du skulle være her alltid.

Jesus ord kaller deg deg til å være rede. Er du det, om Jesus kommer før solen står opp neste gang? Har du noen du skulle ha gjort opp med? Er det synder du skulle ha bekjent?

Vær rede! Jesus kommer i den time du ikke venter.

En levende kristen gleder seg til Herren kommer.

Det var rikt for Simeon å stå med Jesubarnet i armene. Men det blir langt rikere å bli løftet opp fra jorden og få lov til å møte Jesus i skyene. Tenk å bli ført inn i himmelen av Jesus.

Får du lov til å oppleve Jesu gjenkomst, skal du aldri dø hvis du hører til dem som er kjent av ham. Kroppen din skal ikke brytes ned for til sist å bli lagt i grav. I ett nu skal du bli forvandlet. Du skal bli Jesus lik, for du skal se ham som han er.

Dette er fremtidsperspektivet for Guds barn. I lys av dette blir alt annet uendelig smått. Alt det som sårer, tynger og trykker, skal vare bare en kort tid. Snart skal Jesus komme. Da er det forbi med all sorg og nød. Han skal ta deg i hånden og føre deg inn i himmelens herlige rike. Kan du annet enn be: Kom, Herre Jesus! Kom snart!

(Fra andaktsboka «Ett er nødvendig», 17. juni. Lunde Forlag)