Artikel nr 03 fra blad nr 5-2021
Emne: Sang
Det er liv i å se på det Golgata kors


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Amelia Matilda Hull

Det er liv i å se på det Golgata kors 

Det er liv i å se på det Golgata kors, 
Ja, just nu er det liv og for deg.
Å synder, så kom da til ham og bli frelst, 
Se på ham som tok straffen på seg! 

Kor: Se, se, se og lev! Det er liv i å se på det Golgata kors, 
Ja, just nu er det liv og for deg. 

Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? 
Jo, fordi mine synder er der. 
Hvorfor roper han så, av sin Fader forlatt? 
Kun for deg, for din sjel det jo er. 

Det er ikke din bønn, det er ikke din gråt, 
Det er blodet som frelser deg nu. 
For all verden det rant, og det taler for deg: 
Det er fred mellom deg og din Gud. 

Å, så tvil ikke på at velkommen du er, 
Siden «fullbrakt» fra Golgata lød! 
Da står intet tilbake å gjøre for deg, 
Alt er fullført ved Frelserens død. 

Å, så kom da og se på det Golgata kors, 
Lov og pris Guds velsignede Lam! 
Når han selv er ditt liv, da du aldri skal dø, 
Men i evighet leve ved ham! 

(Amelia Matilda Hull. Marius Giverholt. Trygve Bjerkrheim)