Artikel nr 02 fra blad nr 5-2021
Emne: Andakt
Ikke gjøre – men høre


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Ove Eikje

Det ligger dypt i oss mennesker at vi må gjøre en innsats for å få noe tilbake. Hvis vi får en gave av noen, tenker vi straks på hvordan vi kan gi noe til gjengjeld så snart som mulig. Ett av de gamle slagordene for arbeiderbevegelsen var nettopp følgende: «Gjør din plikt, krev din rett».

Denne tankegangen har lett for å følge oss også når det gjelder vårt forhold til Gud. Det ligger i vår natur å tro at hvis vi gjør så godt vi kan, vil Gud ordne resten. Men dette er en farlig tankegang. Hvis vi lever etter dette livsmottoet ender vi i fortapelsen!

Bibelen sier nemlig klart og tydelig: «For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.» (Jak 2,10) Om hele livet vårt var feilfritt – men vi hadde bare en syndig tanke - er det nok til at vi ikke blir frelst. Gud krever nemlig at vi skal være fullkomne på alle punkt hvis vi har tenkt å komme til himmelen gjennom det vi gjør. Dette betyr at himmelporten er stengt for alle mennesker som tror at de skal komme inn dit på grunn av egne prestasjoner.

Hvordan er det da mulig å bli frelst? Det er å høre et budskap om noe som Jesus allerede har gjort for å berge oss hjem til himmelen. Vi leser i Rom 8,3 følgende: «For det som var umulig for loven, fordi den var makteløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse..

Her er løsningen for alle mennesker: Det som vi ikke makter fordi vi ikke kan være syndfrie, det oppfylte Jesus på alle punkter i stedet for oss! Han gjorde aldri ei synd i tanker, ord og gjerninger – slik som vi gjør. Han var fullkommen. Så tok han på seg alle mine synder – og så får jeg i stedet ta imot hans feilfrie liv – som vil bestå i dommen på den siste dag. Derfor kan vi lese de mektige ord i Jes 53,5: «Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» 

En lærer på søndagsskolen spurte barna hvordan Jesus kan komme inn i vårt hjerte. «Han kryper inn gjennom ørene», var det en liten pjokk som svarte. Og han traff spikeren på hodet. Vi skal nemlig få høre evangeliet om det som Jesus allerede har gjort for oss, og så avslører Den Hellige Ånd at dette er vår eneste redning. «Hør! Så skal deres sjel leve», står det i Jes 55,3.

Derfor skal vi ikke gjøre noe for å bli frelst, for Jesus har allerede gjort alt det som skulle til – og Gud er fornøyd med hans fullkomne verk. I stedet skal vi få høre om alt det Jesus har gjort for å frelse oss – og takke han for at det er nok for oss!