Artikel nr 14 fra blad nr 4-2021
Emne: Bokklipp
Om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Carl Fr. Wisløff

“Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem var kloke.” (Matt 25,1 ff)
Lignelsen om de ti brudejomfruene skal si oss noe om tilstanden i kristenheten før Jesus kommer igjen.
Det er to merkelige trekk i lignelsen. Her er nevnt ti jomfruer, og vi hører om brudgommen. Men hvor er bruden? Hun er ikke nevnt.
Forklaringen på dette er nok at jomfruene er nevnt i stedet for bruden. Brudejomfruene er den bekjennende menighet, bruden som venter på Jesus, sin brudgom
En ting skal vi merke oss. Mange steder i Bibelen ser vi tre skikkelser - eller tre flokker. Vi ser de troende, vi ser de navnekristne og vi ser de verdslige og vantro. Men i denne lignelse ser vi ikke noe til den sistnevnte flokken. De som står helt utenfor de kristnes forsamling, de er ikke nevnt her. Vi ser bare brudejomfruene. Det vil si: Her nevnes bare den bekjennende menighet.
Alle de ti var brudejomfruer. Alle hadde pyntet seg til å møte brudgommen, og derved hadde de gitt til kjenne at de ville være med i festen når han omsider kom.
Men bare fem av de ti hadde olje på lampen sin. De andre fem kunne ikke få lampene til å lyse. De manglet det som trengtes.
Alle de ti sovnet. Det burde de ikke ha gjort. Men fem av dem hadde tross alt olje på lampen. Da brudgommen kom, lyste lampene deres. Men lampene til de fem andre, de sluknet.
Dette er umåtelig alvorlig. For her setter Jesus søkelyset på den flokken som bekjenner at de vil være kristne. Han vil si til oss: Det er ikke nok at du hører til blant dem som kaller seg kristne. Det er ikke nok at du er å finne i kirken og på bedehuset. Har du olje på lampen? Det er spørsmålet.
Hva Jesus tenker på når han taler om denne oljen, det blir ikke sagt her. Men ellers taler Bibelen om det mange steder.
En kunne si at oljen betyr en levende tro, for den som tror på Jesus har evig liv. En kunne også si at oljen er bilde på Den Hellige Ånd, for alle som hører Jesus til, har den Hellig Ånd. Rom 8,11. Enhver må spørre seg selv: Har jeg lært Jesus å kjenne i en sann omvendelse og en levende tro?

(Fra andaktsboka “Daglig brød”, 26. august)