Artikel nr 07 fra blad nr 4-2021
Emne: Bokklipp
Alltid den samme


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Carl Olof Rosenius

“Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid” (Heb 13,8).
For en salig trøst det ligger i disse ord fra Hebreerbrevets siste kapittel. Hvor godt det er å vite, at mens tidene skifter og alle ting forandres, så lever Kristus og er alltid den samme.
Dere som kjenner Herren Kristus og har erfart hans store miskunnhet og nåde, erfart hvor trofast og mektig han er til å hjelpe i all nød – gjør det klart for dere nå, at som han var, slik er han. I dag som i går, i år som i fjor – ja, framover til evig tid. Tidene skifter, våre tanker og følelser svinger, men han er evig den samme!
Har han engang tilgitt oss all vår synd, så vet vi at han gjør det hele veien framover. Har han èn gang trøstet oss da vi slett ikke hadde fortjent trøst, så trøster han oss like ufortjent i dag.
Har han en gang fridd oss ut av nød, fristelse og synd, der vi selv var helt hjelpesløse, så vet vi at han vil og at han kan gjøre det samme på ny. Var vår stilling lik den bortkomne sauens, og vi kan fortelle om at den gode hyrde leitet oss opp og bar oss hjem igjen engang, så har vi dermed sikkerhet for at han i tider som kommer, vil gjøre det samme om igjen om det blir nødvendig.
For “Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid!”

(Fra Kristus – vår rettferdighet.12. dag)