Artikel nr 12 fra blad nr 3-2021
Emne: Bokklipp
Et godt budskap


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av C.O. Rosenius

«Fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv» (2 Kor 5,19).

Her ser vi hva evangeliet er: Evangeliet er ikke som mange tror, et løfte, men et budskap om løfter som alt er oppfylte. Det taler ikke om noe som skal skje, men om noe som har skjedd. Evangeliet er i seg selv en realitet, enten vi tar imot det eller ikke. Det har sin gyldighet enten vi tror det eller ei.

Det er på dette punkt det særlig er uklart for alle dem som evangeliet aldri har blitt noe evangelium for. De lever i den tro at Gud skal forsones, og at synden skal utslettes og ser ikke at Gud er forsonet, og at synden er utslettet. Men var det slik, så var det jo slett ikke noe evangelium.

Nei, evangeliet er et godt budskap om noe som alt er skjedd – det som skjedde utenfor Jerusalems murer på Guds store forsoningsdag. «Vi er blitt forlikte med Gud ved hans Sønns død, dengang vi var fiender» (Rom 5,10).

Tenk om vi rett kunne tro og fatte; at all den synd som finnes i verden – også den synd som nettopp nå engster og uroer oss – ble for over nitten hundre år siden ved Kristi død utslettet, ja, kastet i havets dyp. At Gud alt da ble forsoner med hele verden, og en fullkommen rettferdighet gjort i stand for alle. Da skulle evangeliet virkelig bli evangelium for oss.

(Fra Kristus – vår rettferdighet.11.dag)