Artikel nr 08 fra blad nr 3-2021
Emne: Bibelsk sjelesorg
Frafall


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Nils Dybdal-Holthe.

Frafall er å vende seg bort fra noe. Det kan være politisk, moralsk eller religiøst. Og et frafall innebærer at en svikter noe vesentlig – ofte noe eksistensielt som gjerne har vart en tid. Det kan skje med enkeltpersoner, en folkegruppe eller et land. De svikter noe, og noe annet kommer i stedet. Det kan også være omfattende – som at et helt system faller bort. Et eksempel her er kommunismen i Sovjet. Nesten alt det gamle ble borte, og et nytt system ble innført. Et system er en ordnet sammenstilling av flere deler til en helhet.

Kristenlivet er også slik. Alt er blitt nytt, sier Paulus. 2 Kor 5, 17. En kristen får et fullstendig nytt liv. Det har vi sett mange ganger. Når noen blir en kristen, blir født på ny, forsvinner mange interesser. Et nytt liv oppstår på flere måter.

Men hva med kristentroen? Fra Guds side står det alltid fast. Han svikter ikke. Men vi kan forlate ham og svikte. Det kan skje at flere sider ved livet endres. Et helt «system» faller bort og erstattes av et nytt. Det betyr at både tro og tanke blir annerledes. Nye tanker og ofte kan en ny moral erstatte det gamle livsmønster - alt blir nytt.

Hva som forsvinner først – troen eller livet, kan være individuelt. Flere ting henger sammen hos en kristen. La oss gjøre det litt personlig.

Du tar imot Jesus ved troen, og du hører og forstår at alt er gratis hos Gud. Det er av nåde. Ef 2,8. Og nå forstår du etter hvert at selve livet må forandres. Rom 12, 2. Du kan ikke stjele eller lyve – om du hadde praktisert litt av det før. Du kan ikke leve lenger som mange verdslige gjør. Det var mot Guds ord, og noe gjorde mange andre mennesker vondt. Det er mot de ti bud og ikke minst mot kjærlighetsbudet. Du begynner å se at du har sviktet din Skaper og Frelser. Du er kommet inn i et nytt livsområde der Guds ord regulerer livet.

Men – så svikter du på ett bud. Det kan være det andre eller det sjette eller andre. I denne sammenheng er det likegyldig. Når du leker med tanken, er fallet nær. Hva med troen da? Du kan prøve å forsvare deg og forene tro og svik. I Guds øyne lykkes ikke det. Og du vil nok se det i øynene etter hvert, hvis du er ærlig..

Hvis du fortsetter å leve i sviket, er faren nær til å fortsette med nye svik. Jo flere svik du tar, blir neste steg lettere. Det er alltid første gangs svik som er vanskeligst. Etter hvert vil du kanskje tenke og tale og leve mer likt den verdslige verden. For nå koster det mer og mer å tone rent flagg. For du har ikke noe rent flagg lenger. Du er kommet inn i et «systemfrafall». Profeten taler om et «evig frafall». Jer 8,5. Du vet det er galt. Men det koster livet å erkjenne og snu.

Og veien ut? Gå tilbake til begynnelsen! Hva skjedde da du ble en kristen? Mon ikke noe av dette var i din tanke: Du visste du var på feil vei. Du visste du hadde gjort synder i tanker, ord og gjerninger. Noe av det var mot mennesker, og det måtte du gjøre opp. Det var en tung gang. Men Gud gav deg mot, kraft og frimodighet til å gå. Og så fikk du gå til Jesus med alt. Han sier ennå: Jeg vil lege deres frafall. Hos 14,5.

Det ble en salig stund. En ungdom sa det slik etter en bønnestund: Det er som en byrde falt av meg. For du blir fri din fortid. Du får begynne på nytt, med et nytt liv der alt er nytt. Både tro og liv.

En konklusjon: Du kan ikke leve i bevisst synd og likevel være en kristen. Det er selvbedrag. Om frafallet er lite, har det en «evne» i seg til å øke. Det skal vi være våkne for ved alle «små» fall. Gud velsigne hver og en til å gå til Mesteren med alt. «Det er ennå rom». Luk 14,22. «Hvor salig da den som når alt farer hen har Jesus og himlen igjen.»

(Samuel Francis Smith 1831).